Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Laboratorní část

1. Úsek rutinní morfologie

(morfologická diagnostika krevních obrazů – jak pomocí analyzátorů, tak i mikroskopicky – při podezření na hematologické malignity nebo v rámci diferenciální diagnostiky anémií a dalších poruch krevních buněk).

 

Vedoucí úseku: RNDr. Ludmila Bourková, tel: 53223 1910

Úsekový laborant: Jaroslava Hoblová, tel.: 53223 2635 

 

Laboratoř rutinní morfologie - tel.: 53223 2635

STATIMOVÁ laboratoř - tel: 53223 3060 

 

1_M_120.jpg

 

2_M_120.jpg

 

2. Úsek rutinní koagulace

(rutinní koagulační testy - PT, aPTT, fibrinogen, AT, DDimery)

 

Vedoucí úseku: Mgr. Marie Prudková, tel.: 53223 2632

Úsekový laborant: Dagmar Šťastná, tel.: 53223 2637

 

3. Úsek speciální koagulace

(vyšetřování jednotlivých hemokoagulačních faktorů, přirozených a získaných inhibítorů krevního srážení a faktorů fibrinolýzy, monitorování antikoagulační a antitrombotické léčby, vyšetřování poruch primární hemostázy – PFA 100, vyšetřování agregace trombocytů).

 

Vedoucí úseku: RNDr. Jiřina Zavřelová, tel.: 53223 2632

Úseková laborant: Dagmar Chytrá, tel. 53223 2637

 

4. Úsek speciální morfologie

(mikroskopické hodnocení nátěrů kostní dřeně a jiných punktátů, včetně speciálního cytochemického barvení).

 

Vedoucí lékař: MUDr. Jarmila Kissová, Ph.D., tel.: 53223 1971

Úsekový laborant: Bc. Irena Trnavská,  tel.: 53223 2634

 

Laboratoř speciální morfologie - lékaři: 53223 2373 

Laboratoř speciální morfologie - laborantky: 53223 2634

 

4.JPG

5_M_120.jpg

 

5. Úsek průtokové cytometrie

Analýza základních subpopulací lymfocytů - T, B, NK buňky - a stanovení absolutního počtu vybraných buněčných subpopulací; imunofenotypizace monoklonálních gamapatií - diferenciální diagnostika, monitorování stavu onemocnění či léčebné odpovědi v periferní krvi a kostní dřeni; diferenciální diagnostika lymfoproliferací a myeloproliferací; analýza trombocytárních markerů v rámci diagnostiky poruch hemostázy; vyšetření heparinem indukované trombocytopenie (HIT); detekce klonu paroxysmální noční hemoglobinurie (PNH); screening hereditární sférocytózy (HS); analýza bronchoalveolární laváže (BAL).

 

Vedoucí laboratoře:  Mgr. Lucie Říhová, PhD., tel. 53223 3209/2873

Laborantka: Renata Suská, tel.: 53223 3209

 

7_M_120.jpg

 

6. Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie (LEHABI)

vědecko-výzkumná činnost

Vedoucí laboratoře: Ing. Martina Almáši, Ph.D., tel.: 53223 2873

 

7. Pracoviště reprodukční mediciny

(morfologická diagnostika krevních obrazů pomocí analyzátoru, rutinní koagulační tesy – PT, aPTT, fibrinogen)

 

Vedoucí pracovník: RNDr. Jiřina Zavřelová, tel.: 53223 2632

Úseková laborantka: Bc. Martina Střížová, tel.: 53223 8341

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji