Menu
Česky English
532 23 1111

Placené služby - Oddělení klinické hematologie

CENÍK  č. 66 / 2019 – 09.5

Kalkulace vyšetření za úhradu pro externí pracoviště na oddělení OKH FN Brno

Pro pracoviště OKH – Oddělení klinické hematologie byly provedeny kalkulace statimových vyšetření ADAMTS-13 aktivity a ADAMTS-13 inhibitor vyšetřované pro externí pracoviště , tedy požadavky z pracovišť mimo FN Brno pro rok 2019 . Cena stanovena dle individuální kalkulace. Zahrnuje plat zdravotních laborantů, spotřebovaná diagnostika, a správní režii.

 

Název vyšetření Cena
ADAMTS-13 aktivita 6 973,17 Kč
ADAMTS-13 inhibitor 5 851,51 Kč

 

CENÍK  č. 09 / 2018 – 09.5

Kalkulace výkonů za úhradu na oddělení OKH

Pro pracoviště OKH byl aktualizován ceník za jednotlivá vyšetření dle kódu, jejichž provedení si vyžadují Transfúzní oddělení a jiná externí pracoviště. Tato vyšetření nelze vykazovat na VZP, neboť jejich cena je již součástí ceny transfúzních přípravků nebo platby za úhradu žadatele. Jedná se o výkony uvedené v „Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami“ – platného od 1. 1. 2018.
 

Kód výkonu Č. Název výkonu Cena celkem
81677 1. Hemosiderin v moči 28 Kč
91439 2. Imunofenotypizace buněčných subpopulací dle povrchových znaků průtoková cytometrie 420 Kč
94225 3. Izolace a bankování DNA 1 328 Kč
94946 4. Leidenská mutace v genu pro faktor V 1 449 Kč
94947 5. Prothrombin G20210A 1 449 Kč
94339 6. MTHFR G677T 1 955 Kč
94955 7. HFE (C282Y,H63D,S65C) 2 929 Kč
94961 8. F XIII Val34 Leu 976 Kč
94954 9. PAI-1 976 Kč
94339 10. F V Cambridge 1 955 Kč
96111 11. Samovolná agregace 65 Kč
96113 12. Plazminogen 322 Kč
96115 13. Faktor XIII 109 Kč
96127 14. Alfa - 2 - antiplasmin 358 Kč
96145 15. PTT-LA 229 Kč
96147 16. PAI - aktivita 624 Kč
96155 17. LIA v WF :Ag 492 Kč
96157 18. Heparin anti Xa 425 Kč
96163 19. Kompletní krevní obraz se 7 parametry 31 Kč
96167+ 96863 20. Kompletní krevní obraz s 22 parametry (5 populační diferenciál) 138 Kč
96185 21. Faktor II 656 Kč
96187 22. Faktor V 654 Kč
96189 23. Faktor VII 782 Kč
96191 24. Faktor VIII 710 Kč
96193 25. Faktor IX 710 Kč
96195 26. Faktor X 679 Kč
96197 27. Faktor XI 740 Kč
96199 28. Protein C 883 Kč
96211 29. Protein S 1 043 Kč
96215 30. APC - Rezistence 415 Kč
96237 31. Hexagonály (HNP) 946 Kč
96247 32. Agregace kolagen  184 Kč
96249 33. Agregace ristocetin  280 Kč
96249 34. Agregace Trap-6 280 Kč
96247 35. Agregace epinefrin 184 Kč
96247 36. Agregace kys. arachidonová 184 Kč
96247 37. Agregace ADP 184 Kč
96525 38. Retrakce koagula 97 Kč
96257 39. PFA -Col/Epi 641 Kč
96257 40. PFA -Col/ADP 641 Kč
96265 41. LIA PS - volný 890 Kč
96267 42. ELISA PS - celkový 697 Kč
96853 43. LIA AT:AG, LIA FBG:Ag 532 Kč
96313 44. Autohemolýza 120 Kč
96315 45. Analýza krevního nátěru 30 Kč
96711 46. Panoptické obarvení krevního nátěru 29 Kč
96713 47. Zhotovení krevního nátěru 14 Kč
96523 48. Retikulocyty počet - mikroskopicky 56 Kč
96857 49. Automatické měření retikulocytů 79 Kč
96321 50. Počet trombocytů mikroskopicky 29 Kč
96613 51. Schistocyty 44 Kč
96715 52. Analýza KD 622 Kč
96711 53. Panoptické obarvení nátěru 2 x u KD 29 Kč
96317 54. Cirkulující antikoagulans na bázi  PT, aPTT 815 Kč
96325 55. Figrinogen 260 Kč
96415 56. Heinzova tělíska 65 Kč
96427 57. Euglobulínová lýza 56 Kč
96511 58. Osmotická rezistence 91 Kč
96521 59. Reptilázový test 445 Kč
96515 60. D-Dimery, D-Di Vidas 305 Kč
96617 61. Trombinový test 66 Kč
96621 62. aPTT,  aPTT – actin, aPTT-Cephascreen 92 Kč
96623 63. Tromboplastinový test 101 Kč
96629 64. vWF - aktivita 708 Kč
96627 65. Inhib.FVIII nebo FIX 1 960 Kč
96813 66. AT III (chromogenní metoda) 217 Kč
96273 67. PC Global 383 Kč
96817 68. Nespecifická esteráza 631 Kč
96825 69. Kyselá fosfatáza 484 Kč
96827 70. Chloracetát esteráza 515 Kč
96829 71. PAS reakce 504 Kč
96831 72. Myeloperoxidáza 492 Kč
96833 73. Železo v KD 205 Kč
96835 74. Etanol-gelifikační test 28 Kč
96839 75. Faktor XII 904 Kč
96871 76. vWF:CB 768 Kč
96873 77. Směsný test dAPTT 200 Kč
96875 78. Konfirmace dRVVT 269 Kč
96877 79. Korekce dRVVT 242 Kč
96879 80. dRVVT 278 Kč
96881 81. HIT- agregačně 360 Kč
96883 82. Korekční test PT, aPTT, TČ 257 Kč
96885 83. Mikropartikule 947 Kč
96629 84. Adamts 13 aktivita 708 Kč
96627 85. Adamts 13 inhibitor 1 960 Kč
96157 86. Arixtra anti Xa 425 Kč
96157 87. Zibor anti Xa 425 Kč
96157 88. Xarelto anti Xa 425 Kč
96157 89. Eliquis anti Xa 425 Kč
96317 90. Pradaxa 815 Kč
96627 91. HIT ELISA 1 960 Kč
96627 92. LFIA h/PF4 1 960 Kč
96123 93. SCT 148 Kč
96239 94. SCT-konfirmace 395 Kč
96871 95. VWF:FVIIIB 768 Kč
96889 96. TGA-PRP 464 Kč
96889 97. TGA-PPP 464 Kč
97111 98. Separace séra/plazmy 20 Kč
22121 99. Interpretace poruch hemostázy  209 Kč
Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon CH, patro: 4. patro

Bohunice, pavilon X, patro: 5. patro

Porodnice Obilní trh, pavilon C2, patro: 2. patro

Telefon:

Ambulance 532 233 061
Sekretariát 532 233 063

Kontakty:

Telefonické konzultace a objednávání pacientů: pondělí – pátek 13:00–15:30 hod., tel. Telefon: 532 233 061

Ambulantní doba:

po-pá 7:00-15:30 hod.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji