Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Věda a výzkum

Granty a studie zahájené v období 2009–2013

 

Jméno řešitele: MUDr. Marek Kučera –za naše pracoviště,

(za celou studii jsou Principal Investigators: Christian F. Poets, Dirk Basser, University Children´s Hospital Tuebingen; za ČR je to Richard Plavka)

Grant/typ studie: Mezinárodní evropské klinické hodnocení

Název studie: Účinnost a bezpečnost inhalovaného budesonidu u velmi nezralých novorozenců s rizikem bronchopulmonální dysplázie

(Efficacy and Safety of Inhaled Budesonide in Very Preterm Infants at Risk for Bronchopulmonary Dysplasia/akronym: NEUROSIS (NeonatalEUROpean Study of Inhaled Steroids)

Roky realizace: na našem pracovišti od roku 2011–dosud, trvá folow-up, ukončení předpoklad v r. 2015

 

Jméno řešitele:  MUDr. Ivo Borek

Grant/typ studie:  Mezinárodní evropské klinické hodnocení

Název studie:  European non-interventional post-authorisation study to assess drug utilisation and safety of caffeine citrate (Peyona) in treatment of premature infants

Roky realizace:  2011–dosud

 

Jméno řešitele:  Mgr. Hana Jahnová

Grant/typ studie:  Klinická studie

Název studie:  A prospective, randomized, double-blind study comparing 0.15 g/L rhBSSL and placebo added to infant formula or pasteurized breast milk during four weeks of treatment in preterm infants born before week 32 of gestional age

Roky realizace:  2011–2015

 

Jméno řešitele: Mgr. Hana Jahnová

Grant/typ studie: Mezinárodní evropské klinické hodnocení

Název studie: Účinnost a bezpečnost inhalovaného budesonidu u velmi nezralých novorozenců s rizikem bronchopulmonální dysplázie

(Efficacy and Safety of Inhaled Budesonide in Very Preterm Infants at Risk for Bronchopulmonary Dysplasia/akronym: NEUROSIS (NeonatalEUROpean Study of Inhaled Steroids)

Roky realizace: psychologické vyšetřování zahájeno v roce 2013 a bude ukončeno v roce 2015

 

Jméno řešitele:    MUDr. Mgr. Martin Szetei,  MUDr. I. Borek, MUDr. V. Unzeitig, MUDr. V. Marček

Grant/typ studie:  Prospektivní kohortová studie

Název studie:  Výskyt infekcie u novorodencov SAG pozitívnych matiek v závislosti na peripartálnej antibiotickej profylaxii a spôsobe pôrodu

Roky realizace:  2010–2011

 

Jméno řešitele:  MUDr. Mgr. Martin Szetei

Grant/typ studie:  Retrospektivní

Název studie:  Screening sluchu u novorodencov

Roky realizace:  2013

 

Jméno řešitele:  MUDr. Mgr. Martin Szetei

Grant/typ studie:  Retrospektivní

Název studie:  Efektivita screeningu sluchu u novorozenců a časný záchyt poruchy sluchu v raném dětském věku

Roky realizace:  2013–2015

 

Jméno řešitele:  MUDr. Ivo Borek

Název studie:  Přínos intravitreální aplikace anti-VEGF preparátů v léčbě prahového stadia ROP 3+ v zóně I–II

Roky realizace:  2009–2012

 

 

Chystané granty a studie (2014 a dále)

 

Jméno řešitele:  MUDr. Tomáš Juren –za naše pracoviště, (za celou studii: prof. Axel Franz, University Hospital Tübingen/

Grant/typ studie:  Randomizovaná multicentrická studie

Název studie:  Effects of transfusion thresholds on neurocognitive outcome of extremely low birth weight infants akronym: ETTNO

Roky realizace: 2014–2015

 

Jméno řešitele:  Mgr. Hana Jahnová

Grant/typ studie:  Klinická studie

Název studie:  Psychometrické ověření a národní standardizace metody Bayleyové (Bayley-III) pro hodnocení vývoje dětí raného věku

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon Z, patro: 6. a 7.

Porodnice Obilní trh, pavilon Neonatologická ambulance, areál C 2, patro: 2

Telefon:

532 238 309

E-mail:

Kontakty:

Pracoviště Porodnice:
JIRPN: 532 238 422
Oddělení 10 (zároveň horká linka kojení): 532 238 313
Oddělení 11: 532 238 260
Oddělení 12: 532 238 312, Rooming-in pro nedonošené děti: 532 238 303

Neonatologická ambulance: 532 238 217

Pracoviště Bohunice:
Intermediární oddělení: 532 233 968
Oddělení fyziologických novorozenců (zároveň horká linka kojení): 532 233 969

Ambulantní doba:

Po-Pá 8:00-12:00, 12:30-14:00

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji