Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

FN Brno - modernizace specializovaných pracovišť KOC

Díky evropskému projektu s názvem CZ.1.06/3.2.01/19.09748  FN Brno - modernizace specializovaných pracovišť KOC v celkové hodnotě 162 524 952,30 Kč získala Fakultní nemocnice Brno hybridní scaner PET/MR a operační stoly vč. operačních světel, které jsou umístěny na COS. Projekt byl zahájen v květnu 2015 a byl hrazen z 85 % z EU IOP v rámci její 19. výzvy, zbývajících 15 % uhradila FN Brno z vlastních zdrojů.

Hybridní scaner PET/MR je nejmodernější hybridní zobrazovací technikou, která v sobě kombinuje všechny přednosti pozitronové tomografie a magnetické rezonance na špičkové úrovni. Nejdůležitějším parametrem při porovnání s ostatními zobrazovacími metodami je u PET/MR kombinace zobrazení metabolismu buněk pomocí pozitronové emisní tomografie a vysoce přesného morfologického a funkčního zobrazení pomocí magnetické rezonance. Hybridní zobrazení PET/MR umožňuje významně snížit dávku z lékařského ozáření, spojit nutná vyšetření MRI a PET v jediné zobrazení u nemocných s opakovanými vyšetřeními u nádorových onemocnění a tím snížit nutný počet vyšetření ke stanovení diagnózy, stanovení léčebné strategie a při kontrolách léčebného efektu. To se týká zejména skupiny pacientů s nádorovými onemocněními mozku hlavy a krku, prostaty nebo tlustého střeva a konečníku.

Díky projektu a obnově vybavení operačních sálů (operačními světly a operačními stoly) v rámci operativy onkologických onemocnění můžeme navýšit operativu, včetně minimálně invazivní operativy, což dále umožňuje výrazně zkrátit délku rekonvalescence před další onkologickou léčbou a zlepšuje vyhlídky pacienta na celkové uzdravení a konečně i menší spotřebu léků při snížení potřeby analgetik a také při snížení délky hospitalizace.

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji