Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Příprava na vyšetření bronchologie

Bronchologická ambulance Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy


(obrázky naleznete v menu v odkazu Fotogalerie Bronchologie). 

Co je to bronchoskopie

Bronchoskopie je vyšetření dýchacích cest. Lékař, kterému asistují sestry používá při vyšetření přístroj, flexibilní bronchoskop. Flexibilní bronchoskop je přístroj, který se podobá tenké pružné hadičce o průměru 0,5 cm (Obr.1.). Uvnitř má optická vlákna, pomocí kterých se přenáší obraz z vašich dýchacích cest k oku lékaře. Pomocí bronchoskopu lékař posuzuje změny dýchacích cest, odebírá vzorky nebo provádí léčebné zákroky. Vyšetření, které by bronchoskopii nahradilo neexistuje. Vyšetření probíhá na bronchoskopickém sálku.

(Obr. 2., 3.).

Kde vás vyšetříme

Pracoviště bronchoskopie se nachází v 5. patře budovy Z, je zde součástí Endoskopického centra (Obr. 4., 5., 6.).

Kdo vás k vyšetření objedná

Většinou Vás k bronchoskopii objedná plicní lékař. Ten Vám sdělí datum a čas vašeho vyšetření. Vyšetření může probíhat v lokální anesetezii, analgosedaci nebo v celkové anestezii. Liší se při nich stav vašeho vědomí. Jak bude probíhat konkrétně ve vašem případě je nutno domluvit s lékařem, který vyšetření indikoval (k vyšetření v analgosedaci a celkové anestezii jsou zapotřebí výsledky odběrů krve a EKG).

Vyšetření může proběhnout ambulantně nebo za hospitalizace.

Před vyšetřením je třeba podepsat informovaný souhlas.

Jsou zde důležité informace týkající se užívání léků, doprovodu druhé osoby a zákazu řízení motorového vozidla v den vyšetření. Souhlas s bronchoskopií musí mít každý pacient před vyšetřením přečtený a podepsaný. Můžete si ho vytisknout z Přílohy č.1.

Už v okamžiku, kdy s Vámi lékař plánuje bronchoskopii, je potřeba lékaře informovat, pokud

 • jste alergičtí na léky nebo jiné látky
 • užíváte léky, které zvyšují riziko krvácení (např. Warfarin, Trombex, Fraxiparin, Pradaxa)
 • jste léčeni pro onemocnění se zvýšeným rizikem krvácení
 • jste léčeni pro cukrovku
 • jste léčeni pro poruchu srdečního rytmu
 • máte zelený zákal

Kdo vás vyšetří

Bronchoskopické vyšetření provádí kvalitně vyškolení lékaři s mnohaletou praxí. Jejich vystupování je profesionální a běžně zvládají jak situace běžné, tak i ty, které se nevyskytují zase tak často. Sestry, které se vyšetření účastní, jsou jedny z nejschopnějších v oboru (Obr. 7.). Převážná většina pacientů je s naší prací spokojena, jak se můžete přesvědčit z knihy přání a stížností, která visí na nástěnce v bronchoskopické čekárně. Fotky zaměstnanců bronchoskopické části endoskopického centra si můžete prohlédnout v odkazu fotogalerie.

Jaká je příprava k vyšetření

 • V některých případech Vám lékař i několik dní před bronchoskopií doporučí neužívat protisrážlivé léky, např. Warfarin. Pokud budou přechodně nahrazeny injekcemi, ráno před bronchoskopií si je neaplikujte.
 • Na ambulanci nebo oddělení obdržíte lék na tlumení kašle a lék na uklidnění, které užijete večer před bronchoskopií.
 • Před bronchoskopií nesmíte 5 hodin jíst a kouřit a 3 hodiny pít.
 • Ráno před bronchoskopií užijte všechny své pravidelně užívané léky a zapijte malým množstvím vody.
 • Pokud používáte inhalační léky, můžete v nich v den bronchoskopie pokračovat. K bronchoskopickému vyšetření si je přineste s sebou.
 • Pokud se léčíte pro cukrovku, neužívejte v den bronchoskopie ranní dávku léků, včetně inzulínu. S sebou k bronchoskopii si přineste slazený nápoj.
 • Při příchodu na bronchologickou ambulanci obdržíte od zdravotní sestry premedikaci (léky) a budete o průběhu výkonu znovu poučeni (Obr. 8., 9., 10., a 11.). Díky lékům tlumícím kašel bronchoskopii lépe zvládnete. Může Vám být podána injekce ke zmírnění slinění.
 • Bezprostředně před bronchoskopií budete inhalovat znecitlivující látku (Obr. 11), abyste při bronchoskopii co nejméně kašlal. Stejnou látku Vám po té bude podávat lékař ve formě spreje a vkapáváním do horní části dýchacích cest (Obr. 12., 13.). Lékař pacienta před výkonem opětovně poučí a odpoví na případné dotazy (Obr. 14).
 • Pokud máte zubní protézu, před přípravou ji vyjměte z úst.

Jak bronchoskopii rozlišujeme podle typu použitého přístroje:

1.    Rigidní bronchoskopie– vyšetření se provádí v celkové anestezii, rigidním bronchoskopem, který je podobný kovové trubici.
2.  Flexibilní bronchoskopie – vyšetření se provádí flexibilním bronchoskopem. Většina pacientů je vyšetřena pomocí tohoto přístroje.

Jak bronchoskopii rozlišujeme podle typu vyšetření:

1. Diagnostická bronchoskopie

Hodnotíme při ní vzhled sliznice dýchacích cest (zbarvení, ztluštění, infiltrace, změny cévní kresby), změny v průsvitu dýchacích cest, hledáme cizí tělesa. Provádíme odběr materiálů pro cytologické nebo histologické vyšetření. Speciální vyšetřovací metoda, která spadá do této kategorie je bronchoalveolární laváž (BAL), kdy se do jedné z částí plic aplikuje a poté opět aspiruje ohřátý fyziologický roztok. Dále patří mezi diagnostické vyšetřovací metody EBUS (endobronchiální ultrazvuk), který slouží k detekci a odběrům vzorků ze zvětšených lymfatických uzlin, nebo patologické tkáně, která je uložena těsně vedle průdušnice a hlavních bronchů.

2.    Terapeutická bronchoskopie

Při léčebné bronchoskopii se provádí výkon, který slouží k odstranění nějaké poruchy. Jedná se o:

-   odstranění cizích těles

-   odsátí nadbytečné tekutiny

-   odstranění krevních sraženin nebo hlenů

-   stavění krvácení

-   dilataci dýchacích cest

-   zavedení stentů do dýchacích cest

-   lokální terapie nádoru (cílem je dýchací cesty zprůchodnit a zbavit pacienta dechových potíží, kašle nebo vykašlávání krve) Zahrnuje terapii laserem, kryoterapii, elektrokauter, endobronchiální brachyradioterapii (lokální aplikace radioaktivního zářiče do místa nádoru – ve spolupráci s MOÚ).

 

Jak bude probíhat samotné vyšetření

Vyšetření provádí lékař u sedícího nemocného, jsou však případy, kdy je vhodné provést zákrok vleže. V průběhu vyšetření je sledována srdeční činnost a okysličení krve pomocí přístroje. Pokud to bude nutné, bude Vám v průběhu vyšetření podáván kyslík. Vlastní bronchoskopický výkon většinou není dlouhý (Obr. 15., 16., 17., 18.).

Při vyšetření můžete pociťovat mírný tlak na hrudníku a dráždění ke kašli. Samotné vyšetření není bolestivé.

Během výkonu je pořizována obrazová dokumentace (obrázky, video), která je archivována a umožňuje posouzení vývoje nálezu i jinými lékaři, kteří se budou na léčbě Vašeho onemocnění podílet.

V průběhu bronchoskopie se dýchací cesty prohlíží nebo se z místa chorobného procesu odebírají vzorky k dalším vyšetřením. Někdy se materiál získává opakovaným výplachem dýchacích cest malým množstvím tekutiny. Ta je pak odeslána k celé řadě vyšetření (Obr. 19., 20.).

Po ukončení vyšetření je nemocný krátkou dobu sledován a nemá-li potíže, je odeslán do domácí péče anebo převezen zpět na oddělení k pokračování hospitalizace.

V rámci přípravy na budoucí povolání mohou být při vyšetření přítomni studenti lékařské fakulty a zdravotních škol.

 

Jaký je režim po provedení bronchoskopie a možná omezení v obvyklém způsobu života:

Po zákroku nesmíte 2 hodiny jíst ani pít, protože v důsledku znecitlivění v dýchacích cestách byste mohli potravu nebo tekutiny vdechnout.

Vzhledem k tomu, že jste před bronchoskopií užil/a uklidňující léky, nesmíte v den vyšetření řídit motorové vozidlo a je vhodné mít s sebou doprovod.

 

Jaká jsou možná rizika a komplikace výkonu

I bronchoskopie je výkon, u kterého může dojít ke vzniku komplikací. Naštěstí závažné komplikace bronchoskopie jsou velmi vzácné. Nejčastěji můžete pociťovat bolest v hrdle a chrapot. Někdy se přechodně objeví zimnice nebo zvýšená teplota. Při zákroku a po něm můžete pociťovat zhoršení dechu. Po odběrech tkáně můžete vykašlat krev. Změna tlaku krve je přechodná, může být spojena s pocitem na omdlení nebo motáním hlavy. Všechny tyto příznaky většinou do druhého dne odezní a jsou bez následků.

Mezi závažnější komplikace patří silnější krvácení z dýchacích cest nebo kolaps plíce, které vyžadují hospitalizaci.

 

Nejčastější otázky

Je pochopitelné, že stejně jako vše neznámé doprovází i bronchoskopické vyšetření obavy pacienta. Často odpovídáme na následující otázky.

Nebudu zvracet?

Nebudete, nic jste před vyšetřením nejedl.

Bude to bolet?

Nebude, dýchací cesty jsou umrtveny a plicní parenchym nebolí.

Neudusím se?

Neudusíte, vaše dýchací cesty mají průsvit kolem 2 cm, přístroj cca 0,5 cm.

Mohu kašlat?

Úplně kašli nezabráníte, ale snažte se kašlat co nejméně. Kašel zhoršuje obraz, který lékař v přístroji vidí (jako by Vám někdo třepal s televizí, když se díváte) a vyšetření se zbytečně prodlužuje.

Jak dlouho vyšetření trvá?

10-30 minut, záleží na nálezu uvnitř dýchacích cest a charakteru prováděného výkonu. Avšak celkově s námi strávíte 2 hodiny (příprava před bronchoskopií a následně odpočinek po výkonu na stacionáři).

Jak mám u vyšetření dýchat?

Nejprve dýchejte ústy, po zavedení přístroje nosem. Nedýchejte nijak usilovně a rychle, snažte se dýchat klidně, a to tak, že ramena při výdechu tlačíte směrem dolů. Některým pacientům pomáhá, že si představují, jak do nich a z nich proudí vzduch, který dýchají. Otevření nebo zavření očí je ponecháno na pacientovi.

Není trapné, že poprskáte a pokašlete personál?

Není, personál je oblečen do jednorázového oblečení, krycích masek, brýlí a čepic, kontakt s kašlajícím pacientem je pro něj zcela běžný. Jistě se nebudete od jiných dříve vyšetřených pacientů lišit.

Jak a kde se dozvím výsledky?

To co lékař vidí v dýchacích cestách vám sdělí ihned po vyšetření. Výsledky odebraného materiálu se dozvíte za 2-3 týdny u lékaře, který vás na bronchoskopii poslal.

Jak řešit teploty, které se mohou v den výkonu objevit?

Užijte některý z běžných léků ke snížení teploty.

Jak řešit vykašlávání krve, které se může v den výkonu objevit?

Krvácení po bronchoskopii by mělo být minimální a po bronchoskopii postupně ustávat. Teplo krvácení podporuje, proto se po bronchoskopii nesprchujte a nekoupejte v teplé vodě, nepijte teplé nápoje. Pokud krvácení neustupuje, kontaktujte nás osobně nebo telefonicky.

Závěrem

Jistě jsou příjemnější věci, než je bronchoskopické vyšetření. Pokud je nutné ho provést, provádí ho kvůli Vám a pro Vás vyškolený personál Endoskopického centra. Budeme rádi, pokud budete s naší prací spokojeni.

Vyplněním Dotazníku spokojenosti máte možnost vyjádřit svoji spokojenost i připomínky.

Do těchto míst  přidat - stáhnou toto z webových stránek FN Brno

Dotazník spokojenosti ambulantních pacientů/klientů, prosíme, vyplňte ZDE >>>>.

Dotazník spokojenosti doprovodu ambulantních pacientů (dětí), prosíme, vyplňte ZDE >>>>.

Kontakt:

Endoskopické centrum

bronchoskopický sálek –  provozní doba 6:30 -15:30hod.

telefon:535 232 555

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji