Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Placené služby - Endoskopické centrum

CENÍK č. 31 / 2022 – 09.5

CK – Specifická ošetřovatelská péče při endoskopických vyšetřeních v gastroenterologii a bronchologii

Pro FN Brno byla aktualizovaná cenová kalkulace pro Certifikovaný kurz Specifická ošetřovatelská péče při endoskopických vyšetřeních v gastroenterologii a bronchologii na základě schválené akreditace MZ ČR. Do ceny byly zahrnuty náklady za nájem, pronájem příslušenství, energie, osobní náklady lektorů, úklid, občerstvení a materiál. V ceně není zahrnuto ubytování a stravování. Kurz byl vyčíslen na 1 účastníka kurzu. Cena je osvobozena od DPH.

 

Název

Cena

Cena kurzu pro jednoho účastníka

9 600  Kč

Platnost ceníku od 1. června 2022

 

CENÍK č. 52/2017 – 09.5

Kalkulace kapslové enteroskopie

Pro Endoskopické centrum FN Brno byla provedena kalkulace kapslové enteroskopie. Výsledná cena zahrnuje zdravotní výkon a cenu kapsle.

Každý pacient musí být s cenou nejprve seznámen, a poté mu musí být vystaven doklad, v němž je uvedeno, jaký výkon bude proveden a jaká je výše finanční úhrady. Úhrada výkonu musí být provedena na pokladnách FN Brno. Cena je osvobozena od DPH.

Název výkonu Cena
Kapslová enteroskopie 14 300,00 Kč

 

CENÍK č. 53/2014 – 09.5

Entonox

Pro středisko Endoskopické centrum FN Brno byla provedena kalkulace na aplikaci entonoxu. Pacient musí být předem s cenou seznámen a poté mu musí být vystaven doklad, v němž je uvedeno o jaký úkon se jedná a jaká je výše finanční úhrady. Úhrada bude provedena přímo na pokladně FN Brno. Cena je osvobozena od DPH.

Název    Cena
Entonox – za každých 10 min (i započatých) 380,00 Kč

 

CENÍK č. 11/2021-09.5

Kalkulace za obrazovou dokumentaci

 

Pro FN Brno byla provedena kalkulace ceny za zhotovení obrazové dokumentace pro pacienty. S cenou výkonů musí být pacient seznámen dříve, než bude výkon proveden. Na částku určenou k úhradě bude vystaven doklad, na jehož základě proběhne úhrada na pokladně FN Brno.

 

Název Cena vč. DPH
Obrazová dokumentace   190,00 Kč

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji