Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

COVID-19: *** TESTOVÁNÍ COVID *** Informace o NÁVŠTĚVÁCH ve FN Brno *** Očkování ve FN Brno (včetně samoplátců / Self-payers )

Přednášky a publikace - Dermatovenerologické oddělení

Přednášky

Od listopadu roku 1989, kdy byl provoz Dermatovenerologické kliniky/Dermatovenerologického oddělení ve Fakultní nemocnici Brno zahájen, odpřednášeli pracovníci kliniky/oddělení (lékaři a zdravotní sestry)  na různých regionálních seminářích a celostátních konferencích celkem 978 přednášek.

Publikace

Pracovníci Dermatovenerologické kliniky/Dermatovenerologického oddělení FN Brno odpublikovali od roku 1989 v českých i mezinárodních lékařských periodicích celkem 606 odborných článků. 

2019

ČLÁNEK V ČASOPISE

DAŇOVÁ, B., MINÁŘ, L. Spinocelulární karcinom vulvy u mladé ženy. Gynekolog : časopis ženských lékařů. 2019, 28(1), 25-29. ISSN 1210-1133.

GRILLOVA, L., OPPELT, J., MIKALOVA, L., NOVAKOVA, M., GIACANI, L., NIESNEROVA, A., NODA, AA., MECHALY, AE., POSPISILOVA, P., CEJKOVA, D., GRANGE, PA., DUPIN, N., STRNADEL, R., CHEN, M., DENHAM, I., ARORA, N., PICARDEAU, M., WESTON, Ch., FORSYTH, RA., SMAJS, D. Directly Sequenced Genomes of Contemporary Strains of Syphilis Reveal Recombination-Driven Diversity in Genes Encoding Predicted Surface-Exposed Antigens. Frontiers in Microbiology. 2019, 10(JUL 31), 1691. ISSN 1664-302X. IF 4.259.

JEDLIČKOVÁ, H., VOKURKA, S., VOJTÍŠEK, R., MALEČKOVÁ, A. Alopecie a poškození vlasů indukované onkologickou terapií. Klinická onkologie. 2019, 32(5), 353-359. ISSN 0862-495X.

JEDLIČKOVÁ, H. Alopecie a poškození vlasů indukované onkologickou terapií. Podpůrná léčba. 2019, 1(1), 5-8. ISSN 2571-2438.

JEDLIČKOVÁ, H. Léčba pruritu. Farmakoterapeutické informace. 2019, 2019(4), 1-4. ISSN 1211-0647.

JEDLIČKOVÁ, H. Léčba pruritu - dokončení. Farmakoterapeutické informace. 2019, 2019(5), 1-3. ISSN 1211-0647.

TOMANOVÁ, D. Kožní projevy sarkoidózy. Dermatologie pro praxi. 2019, 13(3), 126-130. ISSN 1802-2960.

VRBOVA, E., GRILLOVA, L., MIKALOVA, L., POSPISILOVA, P., STRNADEL, R., DASTYCHOVÁ, E., KOJANOVA, M., KREIDLOVA, M., VANOUSOVA, D., ROB, F., PROCHAZKA, P., KRCHNAKOVA, A., VAŠKŮ, V., WOZNICOVA, V., HEROLDOVA, MD., KUKLOVA, I., ZAKOUCKA, H., SMAJS, D. MLST typing of Treponema pallidum subsp. pallidum in the Czech Republic during 2004-2017: Clinical isolates belonged to 25 allelic profiles and harbored 8 novel allelic variants. PLoS ONE. 2019, 14(5), e0217611. ISSN 1932-6203. IF 2.776.

KAPITOLA V ODBORNÉ KNIZE

FIALOVÁ, P., VAŠKŮ, V., POLÍVKA, J. Kožní projevy nemocí kostní dřeně nebo krve - kožní lymfomy. In: Klinická dermatovenerologie: 2. díl. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2019, s. 988-1016. ISBN 978-80-204-5549-9.

OSTATNÍ

DAŇOVÁ, B. Malignant melanoma of the vulva. Case report. EADV Madrid, Madrid, Spain, 09.10.2019-13.10.2019. (Přednáška)

DAŇOVÁ, B. Dermatoskopie nemelanocytárních lézí. Dermatologické odpoledne při kávě a čaji, Brno, 14.03.2019-14.03.2019. (Přednáška)

DAŇOVÁ, B. Možnosti uzávěru operační rány v dermatochirurgii. Odborný lékařský seminář, Brno, 03.09.2019-03.09.2019. (Přednáška)

FAUSTMANNOVÁ, O. Retreatment př. secukinumab. Seminář lékařů DVO, Brno, 28.02.2019-28.02.2019. (Přednáška)

FAUSTMANNOVÁ, O. Biologická léčba na DVO. Odborný lékařský seminář, Brno, 05.03.2019-05.03.2019. (Přednáška)

FAUSTMANNOVÁ, O. Terapie chronických ran z pohledu dermatologa – včera, dnes, zítra. Česko-slovenský kongres „Mezioborové přístupy v hojení ran", Lednice, 28.11.2019-29.11.2019. (Přednáška)

FAUSTMANNOVÁ, O. Lupus erythematosus a gravidita. XI. konference Dermatologie pro praxi, Olomouc, 11.04.2019-11.04.2019. (Přednáška)

FAUSTMANNOVÁ, O. Psoriáza a interleukin 23. Dermatologické odpoledne při kávě a čaji, Brno, 14.03.2019-14.03.2019. (Přednáška)

FAUSTMANNOVÁ, O. Komplexní přístup k pacientovi s psoriázou. Dermatologické odpoledne při kávě a čaji, Brno, 26.09.2019-26.09.2019. (Přednáška)

FAUSTMANNOVÁ, O. Lupus erythematosus a gravidita. XI. konference Dermatologie pro praxi, Olomouc, 11.04.2019-11.04.2019. (Konferenční abstrakta) In: Dermatologie pro praxi: abstrakta. 2019, 13(Suppl. A), 14. ISBN 978-80-7471-264-7.

JAROŠÍKOVÁ, D. Kožní leishmanióza. Dermatologické odpoledne při kávě a čaji, Brno, 14.03.2019-14.03.2019. (Přednáška)

JEDLIČKOVÁ, H. Bulózní pemfigoid. Dermatologické odpoledne při kávě a čaji, Brno, 26.09.2019-26.09.2019. (Přednáška)

JEDLIČKOVÁ, H. Nežádoucí účinky cílené onkologické terapie na kůži. Dermatologické odpoledne při kávě a čaji, Brno, 14.03.2019-14.03.2019. (Přednáška)

JEDLIČKOVÁ, H. Léčba autoimunitních bulózních onemocnění – současné trendy. Odborný lékařský seminář, Brno, 03.04.2019-03.04.2019. (Přednáška)

JEDLIČKOVÁ, H. Těhotenské dermatózy. XI. konference Dermatologie pro praxi, Olomouc, 11.04.2019-11.04.2019. (Přednáška)

JEDLIČKOVÁ, H. Těhotenské dermatózy. XI. konference Dermatologie pro praxi, Olomouc, 11.04.2019-11.04.2019. (Konferenční abstrakta) In: Dermatologie pro praxi: abstrakta. 2019, 13(Suppl. A), 13. ISBN 978-80-7471-264-7.

KÚKOLOVÁ, S. Akné v těhotenství. Odborný lékařský seminář, Brno, 05.11.2019-05.11.2019. (Přednáška)

OŠMEROVÁ, J. Dlouhodobá léčba psoriázy preparátem anti-TNF. Dermatologické odpoledne při kávě a čaji, Brno, 14.03.2019-14.03.2019. (Přednáška)

OŠMEROVÁ, J. Psychodermatologie v praxi. Dermatologické odpoledne při kávě a čaji, Brno, 26.09.2019-26.09.2019. (Přednáška)

OŠMEROVÁ, J. Novinky v biologické léčbě. Odborný lékařský seminář, Brno, 05.03.2019-05.03.2019. (Přednáška)

POSPÍŠILOVÁ, A. Superficiální tromboflebitida. Odborný seminář lékařů DVO, Brno, 14.05.2019-14.05.2019. (Přednáška)

POSPÍŠILOVÁ, A. Superficiální tromboflebitida. Dermatologické odpoledne při kávě a čaji, Brno, 14.03.2019-14.03.2019. (Přednáška)

POSPÍŠILOVÁ, A. Kožní projevy a choroby stárnoucí kůže. Dermatologické odpoledne při kávě a čaji, Brno, 26.09.2019-26.09.2019. (Přednáška)

RULCOVÁ, J. Celulistis. Dermatologické odpoledne při kávě a čaji, Brno, 14.03.2019-14.03.2019. (Přednáška)

RULCOVÁ, J. Bazaliom – častý nález na obličeji. 13. konference akné a obličejových dermatóz, Praha, 08.11.2019-08.11.2019. (Přednáška)

RULCOVÁ, J. Jak lokálně na akné. Setkání dermatovenerologů kraje Vysočina, Rytířsko, Jamné, 06.09.2019-06.09.2019. (Přednáška)

RULCOVÁ, J. Možnosti prevence a léčby projevy na stárnoucí kůži. Dermatologické odpoledne při kávě a čaji, Brno, 26.09.2019-26.09.2019. (Přednáška)

RULCOVÁ, J. Klasifikace rozacey dle fenotypů. Odborný lékařský seminář, Brno, 05.02.2019-05.02.2019. (Přednáška)

RULCOVÁ, J. Acnevac Neo – nový bakteriálny lyzát so špecifickým účinkom na pleť. Alergia 2019. XX. ročník tradičního podujatia, Bratislava, 24.05.2019-25.05.2019. (Přednáška)

SCHIMMEROVÁ, P. Neurofibromatóza. Dermatologické odpoledne při kávě a čaji, Brno, 14.03.2019-14.03.2019. (Přednáška)

SCHIMMEROVÁ, P. Lymfedém – indikace a kontraindikace lymfodrenáží. Dermatologické odpoledne při kávě a čaji, Brno, 26.09.2019-26.09.2019. (Přednáška)

SCHIMMEROVÁ, P. Lichen nitidus. 25. národní dermatologický kongres, Brno, 22.11.2019-23.11.2019. (Přednáška)

SCHIMMEROVÁ, P. Indikace a kontraindikace lymfodrenáží, požadovaná vyšetření. Odborný lékařský seminář, Brno, 03.12.2019-03.12.2019. (Přednáška)

STRNADEL, R. Zvýšená incidence STD – dopady na epidemiologii a léčbu. Odborný lékařský seminář, Brno, 04.06.2019-04.06.2019. (Přednáška)

STRNADEL, R. Aktuální kazuistiky STD. Seminář NLZP DVO, Brno, 12.12.2019-12.12.2019. (Přednáška)

STRNADEL, R. Zajímavé kazuistiky sexuálně přenosných chorob. X. Mikrobiologický den. Celostátní konference, Brno, 04.04.2019-04.04.2019. (Přednáška)

STRNADEL, R. Zajímavé kazuistiky sexuálně přenosných chorob. X. mikrobiologický den, Brno, 04.04.2019-04.04.2019. (Přednáška)

STRNADEL, R., SCHIMMEROVÁ, P. STI aktuálně. Dermatologické odpoledne při kávě a čaji, Brno, 26.09.2019-26.09.2019. (Přednáška)

STRNADEL, R. Zvýšená incidence STI, kazuistiky. Dermatologické odpoledne při kávě a čaji, Brno, 14.03.2019-14.03.2019. (Přednáška)

STRNADEL, R. Projevy HIV/STD v obličeji. 13. konference akné a obličejových dermatóz, Praha, 08.11.2019-08.11.2019. (Přednáška)

STRNADEL, R. Pohlavní choroby v těhotenství. XI. konference Dermatologie pro praxi, Olomouc, 11.04.2019-11.04.2019. (Přednáška)

STRNADEL, R. Pohlavní choroby v těhotenství. XI. konference Dermatologie pro praxi, Olomouc, 11.04.2019-11.04.2019. (Konferenční abstrakta) In: Dermatologie pro praxi: abstrakta. 2019, 13(Suppl. A), 13-14. ISBN 978-80-7471-264-7.

STRNADEL, R. HIV/AIDS – kazuistiky. Setkání dermatovenerologů kraje Vysočina, Rytířsko, Jamné, 06.09.2019-06.09.2019. (Přednáška)

TOMANOVÁ, D. Lymská borelióza – kožní manifestace, dg, terapie. Odborný lékařský seminář, Brno, 07.01.2019-07.01.2019. (Přednáška)

TOMANOVÁ, D., KÚKOLOVÁ, S. Lymská borelióza. Dermatologické odpoledne při kávě a čaji, Brno, 14.03.2019-14.03.2019. (Přednáška)

2018

ČLÁNEK V ČASOPISE

DAŇOVÁ, B., MINÁŘ, L. Spinocelulární karcinom vulvy u mladé ženy. Česká dermatovenerologie. 2018, 8(1), 56-59. ISSN 1805-0611.

GRILLOVA, L., GIACANI, L., MIKALOVA, L., STROUHAL, M., STRNADEL, R., MARRA, C., CENTURION-LARA, A., POVEDA, L., RUSSO, G., CEJKOVA, D., VAŠKŮ, V., OPPELT, J., SMAJS, D. Sequencing of Treponema pallidum subsp pallidum from isolate UZ1974 using Anti-Treponemal Antibodies Enrichment: First complete whole genome sequence obtained directly from human clinical material. PLoS ONE. 2018, 13(8), e0202619. ISSN 1932-6203. IF 2.766.

HANUŠOVÁ, K., JEDLIČKOVÁ, H. Autoimunitní puchýřnatá onemocnění – současné možnosti diagnostiky. Alergie. 2018, 20(3), 170-177. ISSN 1212-3536.

JEDLIČKOVÁ, H. Prekancerózy a karcinomy in situ v dermatologii. Dermatologie pro praxi. 2018, 12(3), 117-122. ISSN 1802-2960.

POSPÍŠILOVÁ, A. Lipodermatoskleróza - opomíjená diagnóza. Derma. 2018, 18(4), 4-8. ISSN 1335-7360.

RULCOVÁ, J. Kožní mikrobiom u pacientů s acne vulgaris a rosacea faciei. Česká dermatovenerologie. 2018, 8(1), 28-30. ISSN 1805-0611.

TOMANOVÁ, D. Rychle rostoucí tuhý uzel na nose. Česká dermatovenerologie. 2018, 8(2), 109-111. ISSN 1805-0611.

OSTATNÍ

BUČKOVÁ, H., JEDLIČKOVÁ, H., PINKOVÁ, B., HLAVÁČKOVÁ, E., KYCLOVÁ, J., FAJKUSOVÁ, L. Trápení s kolagenem VII.. Konference Dětské dermatologie, Praha, 12.10.2018-12.10.2018. (Přednáška)

DAŇOVÁ, B., JEDLIČKOVÁ, H. Tumory vulvy. Dermatologické odpoledne při kávě a čaji, Brno, 22.02.2018-22.02.2018. (Přednáška)

FAUSTMANNOVÁ, O. Autoprotilátky anti-ENA. Odborný lékařský seminář, Brno, 06.03.2018-06.03.2018. (Přednáška)

FAUSTMANNOVÁ, O. Nová perorální léčba psoriázy. Dermatologické odpoledne při kávě a čaji, Brno, 22.02.2018-22.02.2018. (Přednáška)

FAUSTMANNOVÁ, O. Registr DermBio. Seminář lékařů DVO, firemní seminář, Brno, 22.03.2018-22.03.2018. (Přednáška)

JAROŠÍKOVÁ, D. Dermatoskopické vyšetření akrálních pigmentových lézí. Dermatologické odpoledne při kávě a čaji, Brno, 26.09.2018-26.09.2018. (Přednáška)

JEDLIČKOVÁ, H. Autoprotilátky u bulózních dermatóz. Odborný lékařský seminář, Brno, 03.04.2018-03.04.2018. (Přednáška)

JINDROVÁ, J. Lichen sclerosus et atrophicus - nejčastější projevy. Dermatologické odpoledne při kávě a čaji, Brno, 22.02.2018-22.02.2018. (Přednáška)

KÚKOLOVÁ, S. Bakteriální a virové infekce na genitálu. Dermatologické odpoledne při kávě a čaji, Brno, 22.02.2018-22.02.2018. (Přednáška)

OŠMEROVÁ, J. Fyzikální terapie v dermatologii. Odborný lékařský seminář, Brno, 07.11.2018-07.11.2018. (Přednáška)

OŠMEROVÁ, J., SCHIMMEROVÁ, P. Systémová konvenční léčba psoriázy. Dermatologické odpoledne při kávě a čaji., Brno, 22.02.2018-22.02.2018. (Přednáška)

POSPÍŠILOVÁ, A. Lipodermatoskleróza - opomíjená diagnóza. Neočekávaná etiologie defektů na bérci - kazuistika. XVI.celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů, Pardubice, 25.01.2018-25.01.2018. (Přednáška)

POSPÍŠILOVÁ, A. Lipodermatoskleróza - opomíjená diagnóza. XVI. celostátní kongres s mezinárodní účastí: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů, Pardubice, 25.01.2018-26.01.2018. (Konferenční abstrakta) In: Léčba ran. 2018, 5(1), 39. ISSN 2336-520X.

POSPÍŠILOVÁ, A. Klasifikace CVI. Odborný lékařský seminář, Brno, 02.05.2018-02.05.2018. (Přednáška)

POSPÍŠILOVÁ, A. Lipodermatoskleróza - opomíjená diagnóza. Dermatologické odpoledne při kávě a čaji, Brno, 22.02.2018-22.02.2018. (Přednáška)

POSPÍŠILOVÁ, A. Kožní projevy související s poruchami kapilár, periferních cév a žil. Dermatologické odpoledne při kávě a čaji, Brno, 26.09.2018-26.09.2018. (Přednáška)

RULCOVÁ, J. Přehled problematiky demodikózy. Odborný lékařský seminář, Brno, 06.02.2018-06.02.2018. (Přednáška)

RULCOVÁ, J. Kombinovaná hormonální antikoncepce u akné a hyperandrogenních stavů. Dermatologické odpoledne při kávě a čaji, Brno, 26.09.2018-26.09.2018. (Přednáška)

RULCOVÁ, J., NAVRÁTILOVÁ, Z. Problematika Morbus Morbihan - konzervativní management. ON IN UNDER SKIN. VI.ročník mezioborové konference plastických chirurgů a dermatologů, Velké Bílovice, 21.04.2018-22.04.2018. (Přednáška)

RULCOVÁ, J. Obličejové dermatózy. Přednáška pro lékaře, Brno, Vazební věznice Brno, 17.10.2018-17.10.2018. (Přednáška)

RULCOVÁ, J. ROSCO - klasifikace růžovky. 12.konference akné a obličejových dermatóz, Brno, 02.11.2018-02.11.2018. (Přednáška)

RULCOVÁ, J. Choroby vlasů u žen - aktuální možnosti léčby, kde může pomoci kosmetička. III.odborné sympozium Syncare, Jihlava-Rančířov, 07.04.2018-07.04.2018. (Přednáška)

SCHIMMEROVÁ, P. Lymfedém. Dermatologické odpoledne při kávě a čaji, Brno, 22.02.2018-22.02.2018. (Přednáška)

SCHIMMEROVÁ, P. Neočekávaná etiologie defektů na bérci - kazuistika. XVI. celostátní kongres s mezinárodní účastí: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů, Pardubice, 25.01.2018-26.01.2018. (Konferenční abstrakta) In: Léčba ran. 2018, 5(1), 40. ISSN 2336-520X.

SCHIMMEROVÁ, P. Neurofibromatóza - genetické vyšetření. Odborný lékařský seminář, Brno, 04.12.2018-04.12.2018. (Přednáška)

SCHIMMEROVÁ, P. Indexy v dermatologii. dermatologické odpoledne při kávě a čaji, Brno, 26.09.2018-26.09.2018. (Přednáška)

SCHIMMEROVÁ, P. Neočekávaná etiologie defektů na bérci - kazuistika. XVI. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů, Pardubice, 25.01.2018-26.01.2018. (Přednáška)

SCHIMMEROVÁ, P. 4 případy z lymfologické poradny. XIV. kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou, Demänovská dolina, Slovenská republika, 31.05.2018-02.06.2018. (Přednáška)

STRNADEL, R. STD - aktuality, kasuistiky. STD seminář Krajské hygienické stanice Jm kraje, Brno, 16.05.2018-16.05.2018. (Přednáška)

STRNADEL, R. Základní vyšetřovací postupy u kapavky a syfilis. Odborný lékařský seminář, Brno, 05.06.2018-05.06.2018. (Přednáška)

STRNADEL, R. Aktuální kazuistiky STD. Dermatologické odpoledne při kávě a čaji, Brno, 26.09.2018-26.09.2018. (Přednáška)

STRNADEL, R. STD - přehled. Seminář STD-přehled, Brno, 21.03.2018-21.03.2018. (Přednáška)

TOMANOVÁ, D. Systémová léčba v dermatologii. Odborný lékařský seminář, Brno, DVO FN brno, 08.01.2018-08.01.2018. (Přednáška)

TOMANOVÁ, D. Pruritus vulvae. Dermatologické odpoledne při kávě a čaji, Brno, 22.02.2018-22.02.2018. (Přednáška)

 

2017

Článek v časopise

BARTOŠOVÁ, I., SCHIMMEROVÁ, P. Koincidence kožní a plicní formy pyoderma gangraenosum. Česká dermatovenerologie. 2017, 7(2), 106- 110. ISSN 1805-0611.

FAUSTMANNOVÁ, O. SYSTÉMOVÝ LUPUS ERYTHEMATODES. Referátový výběr z dermatovenerologie. 2017, 59(3), 10-20. ISSN 1213- 9106.

HABLÁNKOVÁ, J., NEČAS, M., JEDLIČKOVÁ, H., VAŠKŮ, V. Bulózní forma Sweetova syndromu. Česká dermatovenerologie. 2017, 7(1), 43- 45. ISSN 1805-0611.

CHARVÁTOVÁ, H., JEDLIČKOVÁ, H., VAŠKŮ, V. Adalimumab v terapii pityriasis rubra pilaris. Česká dermatovenerologie. 2017, 7(1), 52-55. ISSN 1805-0611.

KÚKOLOVÁ, S. Kaposiho sarkom. Česká dermatovenerologie. 2017, 7(2), 112-117. ISSN 1805-0611.

NOVÁKOVÁ, M., JEDLIČKOVÁ, H., TVRDÍKOVÁ, E., VAŠKŮ, V. Dermatomyozititida asociovaná s cytomegalovirovou infekcí. Česká dermatovenerologie. 2017, 7(1), 46-51. ISSN 1805-0611.

OŠMEROVÁ, J., FAUSTMANNOVÁ, O., POSPÍŠILOVÁ, A. Léčba pacienta s těžkou formou chronické ložiskové psoriázy, naše zkušenosti s preparátem secukinumab. Dermatologie pro praxi. 2017, 11(1), 28-30. ISSN 1802-2960.

POSPÍŠILOVÁ, A. Zánět jako příčina chronického žilního onemocnění. Dermatologie pro praxi. 2017, 11(3), 131-134. ISSN 1802-2960.

POSPÍŠILOVÁ, A. Zánět jako příčina chronického žilního onemocnění. Medicína pro praxi. 2017, 14(3), 111-114. ISSN 1214-8687.

POSPÍŠILOVÁ, A. Bércové vředy žilní etyologie. ZN plus. 2017, 66(30), 6-8. ISSN 2533-3968.

RULCOVÁ, J. Acne vulgaris. Farmakoterapeutická revue. 2017, 2017(6), 371-378. ISSN 2533-6878.

Kapitola v odborné knize

POSPÍŠILOVÁ, A. Ulcus cruris venosum – komplexní léčba. In: Vaskulární medicína. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2017, s. 348-351. ISBN 978-80- 7345-536-1.

Ostatní

FAUSTMANNOVÁ, O. Topická a kombinovaná léčba onychomykóz[přednáška]. Olomouc, Dermaakademie, 28.04.2017.

FAUSTMANNOVÁ, O. Terapie Azathioprinem[přednáška]. Brno, Odborný lékařský seminář DVO FN Brno, 12.09.2017.

FAUSTMANNOVÁ, O. Výsledky průzkumu pacientů s PsO [přednáška]. Brno, Fórum odborníků na léčbu psoriázy, 20.10.2017-21.10.2017.

FAUSTMANNOVÁ, O. Biologická léčba v dermatologii [přednáška]. Brno, XXV. Brněnské dny praktického lékařství. Praktický lékař, imunita - imunoterapie, pacient v biologické léčbě. 22.09.2017-23.09.2017.

FAUSTMANNOVÁ, O. Výskyt autoprotilátek anti ENA u dermatologických pacientů[přednáška]. Brno, 23. národní dermatologický kongres, 24.11.2017-25.11.2017.

FAUSTMANNOVÁ, O. Talz nový inhibitor IL-17A[přednáška]. Brno, Odborný seminář lékařů, 20.04.2017.

FAUSTMANNOVÁ, O. Léčba těžké psoriázy secukinumabem - kazuistické sdělení[přednáška]. Brno, Odborný seminář lékařů DVO FN Brno, 19.10.2017.

FAUSTMANNOVÁ, O. Bauer bandage - 99,999% uhlík [přednáška]. Brno, Dermatologické odpoledne při kávě a čaji, 01.03.2017.

FAUSTMANNOVÁ, O. Enbrel v naší praxi[přednáška]. Brno, Odborný seminář lékařů, 23.03.2017.

FAUSTMANNOVÁ, O. Léčba psoriázy - optimální cesta k cíli [přednáška]. Brno, Dermatologické odpoledne při kávě a čaji, 04.10.2017.

FAUSTMANNOVÁ, O. Účinnost Enbrelu po selhání anti-TNF léčby[přednáška]. Brno, Odborný seminář lékařů, 26.04.2017.

JAROŠÍKOVÁ, D., VESELÁ, B. Fotodynamická terapie v dermatologii[přednáška]. Brno, Dermatologické odpoledne při kávě a čaji, 04.10.2017.

JAROŠÍKOVÁ, D. Seboroické keratózy v zobrazení HD - OCT[přednáška]. Brno, Dermatologické odpoledne při kávě a čaji, 01.03.2017.

JAROŠÍKOVÁ, D. Průřez dermatologie pro praktické lékaře v obrazech[přednáška]. Brno, Doporučené postupy a aktuality pro praxi 2017, 07.10.2017.

JAROŠÍKOVÁ, D. Dermatologie v ordinaci praktického lékaře[přednáška]. Brno, Praktická konference pro praktické lékaře II, 10.02.2017- 11.02.2017.

KÚKOLOVÁ, S. Alopetické ložisko nejasné etiologie[přednáška]. Brno, Dermatologické odpoledne při kávě a čaji, 01.03.2017.

KÚKOLOVÁ, S., TOMANOVÁ, D. Současný pohled na léčbu onychomykózy[přednáška]. Brno, Dermatologické odpoledne při kávě a čaji, 04.10.2017.

KÚKOLOVÁ, S. Granulomy[přednáška]. Brno, Odborný lékařský seminář DVO FN Brno, 13.02.2017.

MAUDEROVÁ, M. Laboratorní diagnostika u pacientů s projevy sklerodermie[přednáška]. Brno, Dermatologické odpoledne při kávě a čaji, 01.03.2017.

OSIČKOVÁ, J., FIALOVÁ, P., VAŠKŮ, V., DOUBEK, M. Usefulness of chemokine receptor CCR4 for diagnosis of cutaneous T-cell lymphomas by flow cytometry. In: Conference Analytical Cytometry IX, Praha, 14.10.2017-17.10.2017. (Konfereční abstrakta) 2017.

OŠMEROVÁ, J. DQLI (Dermatology Quality of Life Index)[přednáška]. Brno, Odborný lékařský seminář DVO FN Brno, 11.04.2017.

OŠMEROVÁ, J. Kalcipotriol a betamethason v ordinaci dermatologa[přednáška]. Brno, Dermatologické odpoledne při kávě a čaji, 01.03.2017.

OŠMEROVÁ, J., FAUSTMANNOVÁ, O., SCHIMMEROVÁ, P. Výsledky prevalenčního šetření u souboru psoriatiků na DVO [přednáška]. Brno, Dermatologické odpoledne při kávě a čaji,04.10.2017.

POSPÍŠILOVÁ, A., CHLADILOVÁ, J. Hodnocení komfortu různých variant kompresivní terapie u pacientů s bércovým vředem žilní příčiny. (Konfereční abstrakta) In: Kazuistiky v angiologii. 2017, 4(1), 10-11. ISSN 2336-2790.

POSPÍŠILOVÁ, A. Méně obvyklá etiologie bércových vředů a jiných chronických ran[přednáška]. Třinec, RANDE- konference s mezinárodní účastí o hojení chronických ran, kožních defektů a reparaci tkání, 01.06.2017-02.06.2017.

POSPÍŠILOVÁ, A. Kompresivní terapie bércových vředů [přednáška]. Praha, Postgraduální vzdělávání, kurz pro praktické lékaře a lékaře jiných odborností, 02.12.2017.

POSPÍŠILOVÁ, A. Léčba chronických ran [přednáška]. Praha, Postgraduální vzdělávání, kurz pro praktické lékaře a lékaře jiných odborností, 02.12.2017.

POSPÍŠILOVÁ, A. Etiopatogeneza bércových vředů[přednáška]. Praha, Postgraduální vzdělávání, kurz pro praktické lékaře a lékaře jiných odborností, 02.12.2017.

POSPÍŠILOVÁ, A. Otoky DKK žilního původu [přednáška]. Brno, Odborný lékařský seminář DVO FN Brno, 10.10.2017.

POSPÍŠILOVÁ, A. Débridement - základ léčby chronických ran[přednáška]. Brno, Dermatologické odpoledne při kávě a čaji, 04.10.2017.

POSPÍŠILOVÁ, A., CHLADILOVÁ, J. Hodnocení komfortu různých variant kompresivní terapie u pacientů s bércovým vředem žilní příčiny[přednáška]. Třinec, RANDE - konfrence s mezinárodní účastí o hojení chronických ran, kožních defektů a reparaci tkání, 01.06.2017- 02.06.2017.

POSPÍŠILOVÁ, A. Méně obvyklá etiologie bércových vředů a jiných chronických ran. (Konfereční abstrakta) In: Kazuistiky v angiologii. 2017, 4(1), 6-7. ISSN 2336-2790.

POSPÍŠILOVÁ, A. Edém dolních končetin - mezioborová diagnóza[přednáška]. Brno, Dermatologické odpoledne při kávě a čaji, 01.03.2017.

RULCOVÁ, J. Problematika demodikózy[přednáška]. Brno, 23. Národní dermatologický kongres, 24.11.2017-25.11.2017.

RULCOVÁ, J. Akné - lokální léčba[přednáška]. Brno, Odborný lékařský seminář DVO FN Brno, 13.06.2017.

RULCOVÁ, J. Lokální terapie - stálice v léčbě akné[přednáška]. Olomouc, 13. kongres českých a slovenských dermatovenerologů, 08.06.2017-10.06.2017.

RULCOVÁ, J. II. část - chemický peeling AHA kyselinami[přednáška]. Praha, II. odborné sympzium Syncare pro kosmetičky, farmaceuty, lékaře a další specialisty v péči o zdraví, 08.04.2017-09.04.2017.

RULCOVÁ, J. Akné - jak být při jejím kosmetickém ošetření úspěšná, jak skloubit kosmetickou péči při akné s dermatologickou léčbou[přednáška]. Brno, Seminář pro kosmetičky, 14.10.2017.

RULCOVÁ, J. Mikrobiom u akné a růžovky[přednáška]. Praha, 11. konference akné a obličejové dermatózy, 03.11.2017.

RULCOVÁ, J. Vybraná kožní onemocnění a jejich projevy v dutině ústní - styčné body mezi dermatologií, stomatologií a dentální hygienou[přednáška]. Brno, II. Brněnské jarní symposium dentální hygieny, 24.03.2017.

RULCOVÁ, J. Zdravotní rizika vyplývající z profese kosmetičky - nejčastější profesionální choroby kosmetiček - jak se jim bránit[přednáška]. Praha, II. odborné symposium Syncare pro kosmetičky, farmaceuty, lékaře a další specialisty v péči o zdraví, 08.04.2017-09.04.2017.

RULCOVÁ, J. Jak řešit poškození pleti po opalování - hyperpigmentace a rozšířené cévky[přednáška]. Praha, Seminář pro kosmetičky, 07.10.2017.

RULCOVÁ, J. Pityriasis alba[přednáška]. Brno, Dermatologické odpoledne při kávě a čaji, 01.03.2017.

RULCOVÁ, J. I. část - mezoterapie dermastampem a dermarollerem[přednáška]. Praha, II. odborné sympozium SynCare pro kosmetičky, farmaceuty, lékaře a další specialisty v péči o zdraví, 08.04.2017-09.04.2017.

RULCOVÁ, J. Růžovka - etiologie, patogeneza, klinický obraz, lokální léčba, celková léčba[přednáška]. Olomouc, Vzdělávací kurz na téma: Akné a růžovka, 09.03.2017.

RULCOVÁ, J. Onychomykózy a kritéria jejich léčby[přednáška]. Velké Bílovice, V. ročník odborné konference ON IN UNDER SKIN 2017, 21.04.2017-22.04.2017.

RULCOVÁ, J. Diferenciální diagnostika akné[přednáška]. Brno, Dermatologické odpoledne při kávě a čaji, 04.10.2017.

SCHIMMEROVÁ, P. Případy z praxe - dilemata[přednáška]. Brno, Psoriasis panel study 2017 - Možnosti léčby se stále vyvíjejí, 19.04.2017.

SCHIMMEROVÁ, P. Dotazníky pro pacienty s psoriázou v klinické praxi[přednáška]. Brno, Dermatologické odpoledne při kávě a čaji, 04.10.2017.

SCHIMMEROVÁ, P. PASI, BSA, PGA, NAPSI [přednáška]. Brno, Odborný lékařský seminář DVO FN Brno, 09.05.2017.

SCHIMMEROVÁ, P. Lokalizovaný exantém u imunosuprimovaného pacienta[přednáška]. Brno, Dermatologické odpoledne při kávě a čaji, 01.03.2017.

STRNADEL, R. Spolupráce venerologa s help centry a transfuzní medicínou[přednáška]. Praha, 2. národní venerologický kongres, 23.09.2017.

STRNADEL, R. Vyšetření u syfilis[přednáška]. Brno, Dermatologické odpoledne při kávě a čaji, 04.10.2017.

STRNADEL, R. Aktuality z oblasti STI - kazuistická sdělení[přednáška]. Brno, Dermatologické odpoledne při kávě a čaji, 01.03.2017.

STRNADEL, R. Lues - up date[přednáška]. Brno, Odborný lékařský seminář DVO FN Brno, 14.11.2017.

STRNADEL, R. Spolupráce venerologa s transfuzní medicínou[přednáška]. Brno, Seminář odboru epidemiologie státního dozoru nad pohlavními nemocemi, 06.12.2017.

TOMANOVÁ, D. Morbus Behcet [přednáška]. Praha, 11. konference akné a obličejové dermatózy, 03.11.2017.

TOMANOVÁ, D. Kazuistické sdělení - Mo Behcet[přednáška]. Brno, Dermatologické odpoledne při kávě a čaji, 01.03.2017.

TOMANOVÁ, D. Ca spinocellulare v dermatologii[přednáška]. Brno, Odborný lékařský seminář, 16.03.2017.

VESELÁ, B. Základy dermatoskopie[přednáška]. Brno, Dermatologické odpoledne při kávě a čaji, 01.03.2017.

VESELÁ, B. Základy dermatoskopie[přednáška]. Brno, Odborný lékařský seminář DVO FN Brno, 10.01.2017.

2014

Článek v časopise

BŘEZINOVÁ, E., NEČAS, M., JEDLIČKOVÁ, H., VAŠKŮ, V. Kvalita života, Stručný dotazník vnímání nemoci - nově v českém jazyce. Česká dermatovenerologie. 2014, 3(4), 247-251. ISSN 1805-0611.

BŘEZINOVÁ, E., THON, V., ZGAŽAROVÁ, S., ŠTRNÁLOVÁ, E., VAŠKŮ, V., STŘELEC, L., SÍS, R., JEDLIČKOVÁ, H. Závažná reakce typu generalizovaného bulózního fixního lékového exantému po nimesulidu - popis případu. Česko-slovenská dermatologie. 2014, 89(5), 225-229. ISSN 0009-0514.

ĎURČANSKÁ, V., JEDLIČKOVÁ, H., VAŠKŮ, V. Svetloliečba netradičnými spektrami - UVB 311 NM a UVA1 v terapii lokalizovanej sklerodermie. Referátový výběr z dermatovenerologie. 2014, 56(7), 36-40. ISSN 1213-9106.

GRILLOVÁ, L., PĚTROŠOVÁ, H., MIKALOVÁ, L., ŠMAJS, D., KRCHŇÁKOVÁ, A., STRNADEL, R., DASTYCHOVÁ, E., VAŠKŮ, V. Molecular Typing of Treponema pallidum in the Czech Republic during 2011 to 2013: Increased Prevalence of Identified Genotypes and of Isolates with Macrolide Resistance. Journal of Clinical Microbiology. 2014, 52(10), 3693-3700. ISSN 0095-1137.

JEDLIČKOVÁ, H., VAŠKŮ, V. Cheyletiellóza - málo známá parazitóza. Česko-slovenská dermatologie. 2014, 22(2), 51-68. ISSN 0009-0514.

NECHVATAL, L., PETROSOVA, H., GRILLOVA, L., POSPISILOVA, P., MIKALOVA, L., STRNADEL, R., KUKLOVA, I., KOJANOVA, M., KREIDLOVA, M., VANOUSOVA, D., PROCHAZKA, P., ZAKOUCKA, H., KRCHŇÁKOVÁ, A., SMAJS, D. Syphilis-causing strains belong to separate SS14-like or Nichols-like groups as defined by multilocus analysis of 19 Treponema pallidum strains. International Journal of Medical Microbiology. 2014, 304(5-6), 645-653. ISSN 1438-4221.

RULCOVÁ, J. Přehled nejčastějších obličejových dermatóz. I. část. Dermatologie pro praxi. 2014, 8(3), 98-101. ISSN 1802-2960.

RULCOVÁ, J. Přehled nejčastějších obličejových dermatóz II. část. Dermatologie pro praxi. 2014, 8(4), 133-137. ISSN 1802-2960.

SLONKOVÁ, V., VAŠKŮ, V. Kvalita života, sociálně-ekonomické aspekty bércových vředů a nové možnosti celkové terapie. Dermatologie pro praxi. 2014, 8(3), 89-92. ISSN 1802-2960.

VRÁBLOVÁ, M., JAROŠÍKOVÁ, D., FAUSTMANNOVÁ, O., VAŠKŮ, V. Optická koherentní tomografie s vysokým rozlišením - nová diagnostická dimenze. Česká dermatovenerologie. 2014, 4(2), 114-119. ISSN 1805-0611.

2013

Článek v časopise

FAUSTMANNOVÁ, O., VRÁBLOVÁ, M., VAŠKŮ, V.  Pruritus vulvae jako kožní symptom. Postgraduální medicína, 2013, roč. 15, č. 2, s. 217-221.

POSPÍŠILOVÁ, A.  Diagnostika a léčba chronického žilního onemocnění. Causa subita, 2013, roč. 16, č. 3, s. 98-101.

POSPÍŠILOVÁ, A.  Symptomy chronického žilního onemocnění a jak jim předcházet v nastávajícím letním období. Bulletin sdružení praktických lékařů, 2013, roč. 23, č. 3, s. 54-58.

RULCOVÁ, J.  Pseudolymphoma cutis. Česká dermatovenerologie, 2013, roč. 3, č. 3, s. 184-188.

RULCOVÁ, J.  Rosacea faciei - etiologie a patogeneze. Referátový výběr z dermatovenerologie, 2013, roč. 55, č. 3, s. 30-34.

RULCOVÁ, J.  Rosacea faciei - standardní klasifikace. Referátový výběr z dermatovenerologie, 2013, roč. 55, č. 4, s. 31-34.

RULCOVÁ, J.  Rosacea faciei - terapie. Referátový výběr z dermatovenerologie, 2013, roč. 55, č. 5, s. 25-30.

SCHIMMEROVÁ, P., VAŠKŮ, V.  Nehtová psoriáza. Referátový výběr z dermatovenerologie. 2013, roč. 55, č. 2, s. 10-13.

SELLER ŠVESTKOVÁ, S.  Kompresivní terapie v praxi. Praktické lékárenství, 2013, roč. 9, č. 3, s. 117-119.

SZTURZ, P., ADAM, Z., VAŠKŮ, V., FEIT, J., KREJČÍ, M., POUR, L., HÁJEK, R., MAYER, J.  Complete remission of multiple myeloma associated scleredema after bortezomib-based treatment. Leukemia and Lymphoma, 2013, roč. 54, č. 6, s. 1324-1326.

VAŠKŮ, A., BIENERTOVÁ VAŠKŮ, J., IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, L., PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, M., KOZÁČIKOVÁ, Z., ŠPLÍCHAL, Z., VAŠKŮ, V.  Polymorphisms in HLA-related genes and psoriasis heredity in patients with psoriasis. International Journal of Dermatology, 2013, roč. 52, č. 8, s. 960-965.

VYKUTILOVÁ, S., POSPÍŠILOVÁ, A.  Gorlinův syndrom. Česká dermatovenerologie, 2013, roč. 3, č. 1, s. 15-26.
 

2012

Článek v časopise

Adam, Z., Szturz, P., Krejčí, M., Pour, L., Zahradová, L., Řehák, Z., Koukalová, R., Král, Z., Vašků, V., Mayer, J.  Kožní a mimokožní projevy histiocytózy z Langerhansových buněk v obrazech. Česká dermatovenerologie, 2012, roč. 2, č. 1, s. 22-27.

Faustmannová, O., Vašků, V.  Naše zkušenosti s diagnostikou a léčbou lichen sclerosus et atrophicus. Česká dermatovenerologie, 2012, roč. 2, č. 4, s. 250-253.

Flasarová, M., Pospíšilová, P., Mikalová, L., Vališová, Z., Dastychová, E., Strnadel, R., Kuklová, I., Woznicová, V., Zakoucká, H., Šmajs, D.  Sequencing-based Molecular Typing of Treponema pallidum Strains in the Czech Republic: All Identified Genogypes are Related to the Sequence of the SS14 Strain. Acta Dermato-Venereologica, 2012, roč. 92, č. 6, s. 669-674.

Junasová, M., Tomanová, D., Vašků, V., Feit, J.  Hypereozinofilie a její kožní manifestace - příznak vedoucí k diagnóze periferního T-lymfomu. Česká dermatovenerologie, 2012, roč. 2, č. 2, s. 110-114.

Kopřivová, H., Šemberová, M.  Ošetření a regenerace podrážděné pokožky od mrazu, větru - péče o pleť v zimním období. Dermatologie pro praxi, 2012, roč. 6, č. 4, s. 192-192.

Pospíšilová, A.  Bioaktivní prostředky - nové trendy v místní terapii chronických ran. Česká dermatovenerologie, 2012, roč. 2, č. 3 (Bércový vřed), s. 173-180.

Pospíšilová, A.  Diferenciální diagnostika bércových vředů. Medical Tribune, 2012, roč. 8, č. 16, s. C2-C3.

Pospíšilová, A.  Chronické otoky na dolních končetinách a jejich důsledky. Interní medicína pro praxi, 2012, roč. 14, č. 10, s. 373-377.

Pospíšilová, A.  Kdy, jak a proč stárne kůže. Dermatovenerologie - minimum z dermatovenerologie, příloha časopisu Týden, 2012, roč. XIX, č. 22, s. 4-4.

Pospíšilová, A.  Larva migrans. Dermatologie pro praxi, 2012, roč. 6, č. 2, s. 102-102.

Rulcová, J.  Bazocelulární karcinom, problém u stárnoucí populace. Česká dermatovenerologie, 2012, roč. 2, č. 3 (Bércový vřed), s. 157-160.

Rulcová, J., Paseka, J., Liška, P.  Výsledky klinického sledování přípravku Acnevac® u pacientů s acne vulgaris. Dermatologie pro praxi, 2012, roč. 6, č. 4, s. 178-182.

Slonková, V., Urbánková, Š., Vašků, V.  Hodnocení kvality života v dermatologii. Postgraduální medicína, 2012, roč. 14, č. 8, s. 920-923.

Vašků, V.  Kožní bariérové systémy - nástin problematiky. Referátový výběr z dermatovenerologie, 2012, roč. 54, č. 2, s. 6-9.

Vašků, V., Kozáčiková, Z., Gaillyová, R., Urbánková, Š., Vašků, A.  Několik poznámek ke genetickému podkladu kožních chorob. Referátový výběr z dermatovenerologie, 2012, roč. 54, č. 1, s. 8-14.

 

2011

Abstrakt v časopise

Pospíšilová, A. Bércový vřed a jiné chronické rány infekční etiologie. Hojení ran, 2011, roč. 5, č. 1, s. 41-41.

Pospíšilová, A. Současné trendy v místní terapii bércových vředů. Praktická flebologie, 2011, roč. 20, č. 1-2, s. 31-31.

Rulcová, J. Bazocelulární karcinom - problém u stárnoucí populace. Derma 3. tisicročia, 2011, roč. XI, č. 3-4, s. 45-45.

Švestková, S. Kombinovaná léčba ulcus cruris venosum - kazuistické sdělení. Praktická flebologie, 2011, roč. 20, č. 1-2, s. 31-32.

Vašků, V. Současné možnosti léčby kožní T-buněčných lymfomů. Praktické lékárenství, 2011, roč. 7, č. Suppl. A.

Abstrakt ve sborníku

Čorbová, D. Pyoderma gangrenosum. In 17. národní dermatologický kongres. Brno : 2011. s. 48-48.

Faustmannová, O. Autoagrese proti pojivu s dopadem na kůži - historický vývoj diagnostiky a léčby. In 17. národní dermatologický kongres. Brno : 2011. s. 38-38.

Faustmannová, O. Vulvovaginální atrofie (atrofická vaginitis). In VIII. Novoveské dermatologické dny. Luhačovice : 2011. s. 4-4.

Fialová, P., Vašků, V. Léčba kožních T-lymfomů na I. DVK FNUSA. In 17. národní dermatologický kongres. Brno : 2011. s. 34-34.

Kozáčiková, Z., Vašků, V., Petrucha, V. Genetická variabilita v géne pre eotaxin u atopickej dermatitidy. In 17. národní dermatologický kongres. Brno : 2011.

Pospíšilová, A. Infekční etiologie chronických defektů. In 17. národní dermatovenerologický kongres. Brno : 2011. s. 28-28.

Rulcová, J. Bazocelulární karcinom - problém u stárnoucí populace. In 17. národní dermatologický kongres. Brno : 2011. s. 34-34.

Švestková, S. Syndrom diabetické nohy. In 17. národní dermatologický kongres. Brno : 2011. s. 42-42.

Tomanová, D., Junasová, M. Periferní T-lymfom s hypereosiofilií - kazuistika. In 17. národní dermatologický kongres. Brno : 2011. s. 48-48.

Vašků, V. Differences of biologics to treat psoriasis. In 8th EADV Spring Symposium - CD-rom. Karlovy Vary : 2011.

Vašků, V. Kožní bariérové systémy - důležitý prvek integrity organismu. In 17. národní dermatologický kongres. Brno : 2011. s. 20-20.

Vašků, V. Nádorová onemocnění kůže. In Praktický lékař a onkologická onemocnění. Podolí u Brna : Protis spol. s.r.o., 2011. s. 39-39.

Článek v časopise

Čorbová, D. Prevence a léčba virových bradavic. Angis revue, 2011, roč. 4, č. 3-4, s. 24-27.

Fialová, P., Vašků, V., Adam, Z. Naše zkušenosti s léčbou bexarotenem u kožních T-lymfomů. Dermatologie pro praxi, 2011, roč. 5, č. 4, s. 187-191.

Geryk, E., Sedláková, L., Konečný, M., Horváth, T. Budou dosaženy očekávané počty zhoubného melanomu? Dermatologie pro praxi, 2011, roč. 5, č. 4, s. 235-238.

Kozáčiková, Z., Vašků, V. Genetika atopickej dermatitídy. Česko-slovenská dermatologie, 2011, roč. 86, č. 2, s. 90-96.

Navrátilová, M., Miklíková, J. Psoriáza - možnosti léčby, edukace pacienta. Dermatologie pro praxi, 2011, roč. 5, č. 4, s. 230-231.

Pospíšilová, A. Chronické žilní onemocnění - závažné a podceňované. Medicína a umění, 2011, roč. 15, č. 2, s. 38-41.

Pospíšilová, A. Chronické žilní onemocnění a léčba venofarmaky. Česká dermatovenerologie, 2011, roč. 1, č. 1, s. 27-33.

Pospíšilová, A. Nové pohledy na hojení a léčbu ran. Practicus, 2011, roč. 10, č. 5, s. 27-30.

Rulcová, J. Kožní choroby postihující obličej. Referátový výběr z dermatovenerologie, 2011, roč. 53, č. III /speciál, s. 6-14.

Strnadel, R. HIV pacient s kožními projevy. Kazuistika. Česká dermatovenerologie, 2011, roč. 1, č. 1, s. 52-53.

Szturz, P., Adam, Z., Klabusay, M., Fojtík, Z., Kadaňka, Z., Stehlíková, O., Chovancová, J., Kalvodová, L., Čorbová, D., Starý, K., Neubauer, J., Prášek, J., Koukalová, R., Řehák, Z., Hájek, R., Mayer, J. Schnitzler-syndrom: popis případu, zkušenosti s léčbou glukokortikoidy a preparátem anakinra (Kineret) a sledování cytokinové odpovědi organizmu. Vnitřní lékařství, 2011, roč. 57, č. 1, s. 97-112.

Szturz, P., Adam, Z., Klincová, M., Feit, J., Krejčí, M., Pour, L., Zahradová, L., Vašků, V., Hájek, R., Mayer, J. Multiple Myeloma Associated IgA Pemphigus: Treatment With Bortezomib- and Lenalidomide-Based Regimen. Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia, 2011, roč. 11, č. 6, s. 517-520.

Szturz, P., Adam, Z., Šedivá, A., Fojtík, Z., Čorbová, D., Neubauer, J., Prášek, J., Hájek, R., Mayer, J. Schnitzler-syndrom: diagnostika a léčba. Klinická onkologie, 2011, roč. 24, č. 4, s. 271-277.

Švestková, S. Kožní projevy u pacientů s chronickým žilním onemocněním. Farmakoterapie, 2011.

Vašků, V. Imunologie, genetika a klinické souvislosti psoriázy. Lékařské listy, příloha Zdravotnických novin, 2011, roč. 60, č. 3, s. 17-18.

Odborná kniha

Karetová, D., Seifert, B., Vojtíšková, J., Švestková, S., Novotný, K., Roztočil, K. Chronická žilní onemocnění. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře. 1. vyd. Praha : Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2011. 12 s. 978-80-86998-52-7.

Švestková, S. Examinations of venous system diseases. 1. vyd. Německo : LAP Lambert Academic Publishing, 2011. 87 s. 978-3-8383-7039-2.

Přednáška bez publikovaného abstraktu

Cabalová, I. ANA - základní informace. Odborný seminář lékařů DVK FN Brno, Brno, 17.02.2011.

Červeňáková, J. Ošetření bércového vředu, kompresivní terapie. Safetac klub - problematika ošetřování ran, Brno, 20.10.2011.

Čorbová, D. Mikrobiální ekzém. Odborný seminář lékařů DVK FN Brno, Brno, 22.03.2011.

Faustmannová, O. Autoimunitní onemocnění pojiva. Seminář Viamedia s.r.o. Imunologická laboratoř Brno. Téma: Autoimunita, celiakie, Brno, 07.04.2011.

Faustmannová, O. Etiopatogeneze LE. Odborný seminář lékařů DVK FN Brno, Brno, 26.04.2011.

Faustmannová, O. Glutensenzitivní enteropatie (GSE) - stále aktuální problém. XXIII. regionální dermatovenerologický seminář, Brno, 10.03.2011.

Faustmannová, O. Lupus erythematosus, diagnosticko-terapeutický proces z pohledu dermatologa. Krajská dermatovenerologická konference, Ústí nad Labem, 25.03.2011.

Faustmannová, O. Urticaria. Regionální seminář alergologů a imunologů jižní Moravy, Brno, 21.04.2011.

Jelínková, B. Zvládnutí chronické rány kombinovanou metodou. Dermatosympozium - Akademie Ambulantních a klinických dermatologů "Konsenzus v dermatologické terapii 2011", Praha, 03.06.2011.

Jelínková, B. Zvládnutí chronické rány kombinovanou metodou. VIII. Novoveské dermatologické dny, Luhačovice, 28.01.2011.

Junasová, M. Chronická žilní insuficience - obecný úvod. Odborný seminář lékařů DVK FN Brno, Brno, 13.12.2011.

Junasová, M. Morbus Grover - kazuistické sdělení. XVIII. ročník Konference mladých lékařů, Brno, 08.06.2011.

Junasová, M. Scabies eczematisata - Infectoscab cr. - naše zkušenosti. XXIII. regionální dermatovenerologický seminář, Brno, 10.03.2011.

Kovačevičová, M. Biologická léčba tumorů a kožní nález. Odborný seminář lékařů DVK FN Brno, Brno, 18.10.2011.

Kovačevičová, M. Epidermal growt factor - inhibitors - mediated skin rash: Clinical, histopathological and microbiological evaluation. EADV, Lisabon, 20.10.2011.

Kovačevičová, M. Mechanizmy EGRI - kožní toxicity. XXIII. regionální dermatovenerologický seminář, Brno, 10.03.2011.

Kovačevičová, M. Patofyziologie a klinický obraz kožních projevů při cílené léčbě nádorů. 7. kongres českých a slovenských dermatologů, Karlovy Vary, 12.04.2011.

Krčmářová, M. Ošetřovatelská péče u pacienta po skončení hospitalizace. Sympozium dermatologických sester. 17. národní dermatologický kongres: Dermatologie v mezioborových souvislostech. Kůže-zrcadlo dalších nemocí, Brno, 07.10.2011.

Miklíková, J. Současné možnosti ošetřování bércových vředů. Sympozium dermatologických sester. 17. národní dermatologický kongres. Dermatologie v mezioborových souvislostech. Kůže - zrcadlo dalších nemocí, Brno, 07.10.2011.

Navrátilová, M., Jelínková, B. Kompresivní terapie - od teorie k praxi. Dermatosympozium - Akademie Ambulantních a klinických dermatologů "Konsenzus v dermatologické terapii 2011", Praha, 03.06.2011.

Navrátilová, M., Jelínková, B. Význam kompresivní terapie při léčbě CVI. Moravský kazuistický seminář, Olomouc, 24.11.2011.

Odehnalová, Z. Herpetické infekce a jejich léčba. Sympozium dermatologických sester. 17. národní dermatologický kongres: Dermatologie v mezioborových souvislostech. Kůže-zrcadlo dalších nemocí, Brno, 07.10.2011.

Ošmerová, J., Schimmerová, P. Biologická léčba psoriázy. Odborný seminář lékařů DVK FN Brno, Brno, 18.01.2011.

Pospíšilová, A. Nové trendy v místní terapii nehojících se ran. XXIII. regionální dermatovenerologický seminář, Brno, 10.03.2011.

Pospíšilová, A. Patofyziologie venózní insuficience, diagnostika a léčba bércového vředu Safetac klub - problematika ošetřování ran. Safetac klub - problematika ošetřování ran, Brno, 20.10.2011.

Pospíšilová, A. Ulcus cruris - fáze hojení. Odborný seminář lékařů DVK FN Brno, Brno, 27.09.2011.

Pospíšilová, A. Venofarmaka. Dermatosympozium - Akademie Ambulantních a klinických dermatologů "Konsenzus v dermatologické terapii 2011", Praha, 03.06.2011.

Rulcová, J. Akné - nové léčebné doplňky. Odborný seminář lékařů DVK FN Brno, Brno, 14.06.2011.

Rulcová, J. Akné a její řešení v kosmetické praxi. 1. Svatomartinská kosmetická konference, Hustopeče, 25.11.2011.

Rulcová, J. Bezpečnost kosmetických přípravků v návaznosti na Nařízení ES 1223/2009. I. celostátní odborný seminář "Biokosmetika a biosuroviny", Brno, 08.04.2011.

Rulcová, J. Nové přístupy v léčbě akné. 7. kongres českých a slovenských dermatologů, Karlovy Vary, 12.04.2011.

Rulcová, J. Porfyrie - podstata mýtů o upírech. 5. konference akné a obličejových dermatóz pořádaná pracovní skupinou pro akné ČDS ČLS JEP, Praha, 04.11.2011.

Rulcová, J. Současný pohled na mykotická onemocnění. XXIII. regionální dermatovenerologický seminář, Brno, 10.03.2011.

Rulcová, J. Stárnutí kůže, příčiny, prevence a léčba v přehledu. 11. ročník odborné konference "Dermalogia estethica". Národní konference estetické dermatologie a lékařské kosmetiky, Brno, 30.04.2011.

Strnadel, R. Interpretace séroreakcí u lues. Odborný seminář lékařů DVK FN Brno, Brno, 17.05.2011.

Strnadel, R. Kožní projevy HIV infekce - kazuistika. Dermatosympozium Akademie Ambulantních a klinických dermatologů "Konsenzus v dermalogické terapii 2011", Praha, 03.06.2011.

Strnadel, R. Případ z K - centra Drug Azyl. Odborný seminář pro pracovníky státního dozoru nad pohlavními nákazami a dermatovenerology, Brno, 27.04.2011.

Strnadel, R. Rostoucí počet komplikací a rezistence u infekcí způsobených Neisseria gonorrhoeae. Seminář Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP na téma: "Přímý průkaz původců STD. Kultivační metody, metody molekulární mikrobiologie. Infekce genitálního traktu.", Praha, 01.11.2011.

Strnadel, R. STD - sexuálně přenosné nemoci, přehled. Přednáška pro NLZP - frekventanty specializačního vzdělávání "Ošetřovatelská péče o pacienty s infekčním onemocněním", Brno, 24.11.2011.

Švestková, S. Klasifikace chronických ran. Kompresivní terapie. Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty, NCO NZO Brno, 30.11.2011.

Švestková, S. Kombinovaná léčba ulcus cruris venosum - kazuistické sdělení. XXXVI. České flebologické dny, Praha, 15.09.2011.

Švestková, S. Kožní projevy u pacientů s chronickým žilním onemocněním. Lékařský seminář "Chronické žilní onemocnění - 3 obory/3 pohledy", Brno, 29.03.2011.

Švestková, S. Kožní projevy u pacientů s CVD. Odborný vzdělávací seminář, Blansko, 22.11.2011.

Švestková, S. Otoky DK. Odborný seminář lékařů DVK FN Brno, Brno, 15.11.2011.

Tomanová, D. Chronická žilní insuficience - vyšetřovací metody. Odborný seminář lékařů DVK FN Brno, Brno, 13.12.2011.

Vašků, V. Imunogenetika psoriázy a její klinické souvislosti. XXIII. regionální dermatovenerologický seminář, Brno, 10.03.2011.

Vašků, V. Nové trendy v typické léčbě psoriázy - kombinace analogu vitamínu D3 a kortikosteroidu. Odborna konferencia pre dermatologov, Nový Smokovec, 14.10.2011.

Vašků, V. Psoriáza kštice - současné terapeutické trendy. Sympozium Leo Pharma. 17. národní dermatologický kongres: Dermatologie v mezioborových souvislostech. Kůže - zrcadlo dalších nemocí, Brno, 07.10.2011.

Příspěvek do odborné knihy

Švestková, S., Pospíšilová, A. Nejčastější stesky žen ve flebologické ordinaci. In Broulíková, A., Karetová, D., Roček, M. Angiologie 2011. 1. vyd. Praha : Maxdorf, 2011. s. 104-110. 

 

Přednášky a publikace z let 2004 - 2016 KE STAŽENÍ zde

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji