Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Aktuální informace k COVID-19 (zákaz návštěv, měření teploty při vstupu, odklad plánovaných výkonů aj.) *** V důsledku kybernetického útoku nefunguje e-mailová komunikace - doporučujeme písemný či telefonický kontakt 532 23 1111.

Přednášky a publikace - Dermatovenerologické oddělení

Přednášky

Od listopadu roku 1989, kdy byl provoz Dermatovenerologické kliniky/Dermatovenerologického oddělení ve Fakultní nemocnici Brno zahájen, odpřednášeli pracovníci kliniky/oddělení (lékaři a zdravotní sestry)  na různých regionálních seminářích a celostátních konferencích celkem 978 přednášek.

Publikace

Pracovníci Dermatovenerologické kliniky/Dermatovenerologického oddělení FN Brno odpublikovali od roku 1989 v českých i mezinárodních lékařských periodicích celkem 606 odborných článků. 

2014

Článek v časopise

BŘEZINOVÁ, E., NEČAS, M., JEDLIČKOVÁ, H., VAŠKŮ, V. Kvalita života, Stručný dotazník vnímání nemoci - nově v českém jazyce. Česká dermatovenerologie. 2014, 3(4), 247-251. ISSN 1805-0611.

BŘEZINOVÁ, E., THON, V., ZGAŽAROVÁ, S., ŠTRNÁLOVÁ, E., VAŠKŮ, V., STŘELEC, L., SÍS, R., JEDLIČKOVÁ, H. Závažná reakce typu generalizovaného bulózního fixního lékového exantému po nimesulidu - popis případu. Česko-slovenská dermatologie. 2014, 89(5), 225-229. ISSN 0009-0514.

ĎURČANSKÁ, V., JEDLIČKOVÁ, H., VAŠKŮ, V. Svetloliečba netradičnými spektrami - UVB 311 NM a UVA1 v terapii lokalizovanej sklerodermie. Referátový výběr z dermatovenerologie. 2014, 56(7), 36-40. ISSN 1213-9106.

GRILLOVÁ, L., PĚTROŠOVÁ, H., MIKALOVÁ, L., ŠMAJS, D., KRCHŇÁKOVÁ, A., STRNADEL, R., DASTYCHOVÁ, E., VAŠKŮ, V. Molecular Typing of Treponema pallidum in the Czech Republic during 2011 to 2013: Increased Prevalence of Identified Genotypes and of Isolates with Macrolide Resistance. Journal of Clinical Microbiology. 2014, 52(10), 3693-3700. ISSN 0095-1137.

JEDLIČKOVÁ, H., VAŠKŮ, V. Cheyletiellóza - málo známá parazitóza. Česko-slovenská dermatologie. 2014, 22(2), 51-68. ISSN 0009-0514.

NECHVATAL, L., PETROSOVA, H., GRILLOVA, L., POSPISILOVA, P., MIKALOVA, L., STRNADEL, R., KUKLOVA, I., KOJANOVA, M., KREIDLOVA, M., VANOUSOVA, D., PROCHAZKA, P., ZAKOUCKA, H., KRCHŇÁKOVÁ, A., SMAJS, D. Syphilis-causing strains belong to separate SS14-like or Nichols-like groups as defined by multilocus analysis of 19 Treponema pallidum strains. International Journal of Medical Microbiology. 2014, 304(5-6), 645-653. ISSN 1438-4221.

RULCOVÁ, J. Přehled nejčastějších obličejových dermatóz. I. část. Dermatologie pro praxi. 2014, 8(3), 98-101. ISSN 1802-2960.

RULCOVÁ, J. Přehled nejčastějších obličejových dermatóz II. část. Dermatologie pro praxi. 2014, 8(4), 133-137. ISSN 1802-2960.

SLONKOVÁ, V., VAŠKŮ, V. Kvalita života, sociálně-ekonomické aspekty bércových vředů a nové možnosti celkové terapie. Dermatologie pro praxi. 2014, 8(3), 89-92. ISSN 1802-2960.

VRÁBLOVÁ, M., JAROŠÍKOVÁ, D., FAUSTMANNOVÁ, O., VAŠKŮ, V. Optická koherentní tomografie s vysokým rozlišením - nová diagnostická dimenze. Česká dermatovenerologie. 2014, 4(2), 114-119. ISSN 1805-0611.

2013

Článek v časopise

FAUSTMANNOVÁ, O., VRÁBLOVÁ, M., VAŠKŮ, V.  Pruritus vulvae jako kožní symptom. Postgraduální medicína, 2013, roč. 15, č. 2, s. 217-221.

POSPÍŠILOVÁ, A.  Diagnostika a léčba chronického žilního onemocnění. Causa subita, 2013, roč. 16, č. 3, s. 98-101.

POSPÍŠILOVÁ, A.  Symptomy chronického žilního onemocnění a jak jim předcházet v nastávajícím letním období. Bulletin sdružení praktických lékařů, 2013, roč. 23, č. 3, s. 54-58.

RULCOVÁ, J.  Pseudolymphoma cutis. Česká dermatovenerologie, 2013, roč. 3, č. 3, s. 184-188.

RULCOVÁ, J.  Rosacea faciei - etiologie a patogeneze. Referátový výběr z dermatovenerologie, 2013, roč. 55, č. 3, s. 30-34.

RULCOVÁ, J.  Rosacea faciei - standardní klasifikace. Referátový výběr z dermatovenerologie, 2013, roč. 55, č. 4, s. 31-34.

RULCOVÁ, J.  Rosacea faciei - terapie. Referátový výběr z dermatovenerologie, 2013, roč. 55, č. 5, s. 25-30.

SCHIMMEROVÁ, P., VAŠKŮ, V.  Nehtová psoriáza. Referátový výběr z dermatovenerologie. 2013, roč. 55, č. 2, s. 10-13.

SELLER ŠVESTKOVÁ, S.  Kompresivní terapie v praxi. Praktické lékárenství, 2013, roč. 9, č. 3, s. 117-119.

SZTURZ, P., ADAM, Z., VAŠKŮ, V., FEIT, J., KREJČÍ, M., POUR, L., HÁJEK, R., MAYER, J.  Complete remission of multiple myeloma associated scleredema after bortezomib-based treatment. Leukemia and Lymphoma, 2013, roč. 54, č. 6, s. 1324-1326.

VAŠKŮ, A., BIENERTOVÁ VAŠKŮ, J., IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, L., PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, M., KOZÁČIKOVÁ, Z., ŠPLÍCHAL, Z., VAŠKŮ, V.  Polymorphisms in HLA-related genes and psoriasis heredity in patients with psoriasis. International Journal of Dermatology, 2013, roč. 52, č. 8, s. 960-965.

VYKUTILOVÁ, S., POSPÍŠILOVÁ, A.  Gorlinův syndrom. Česká dermatovenerologie, 2013, roč. 3, č. 1, s. 15-26.
 

2012

Článek v časopise

Adam, Z., Szturz, P., Krejčí, M., Pour, L., Zahradová, L., Řehák, Z., Koukalová, R., Král, Z., Vašků, V., Mayer, J.  Kožní a mimokožní projevy histiocytózy z Langerhansových buněk v obrazech. Česká dermatovenerologie, 2012, roč. 2, č. 1, s. 22-27.

Faustmannová, O., Vašků, V.  Naše zkušenosti s diagnostikou a léčbou lichen sclerosus et atrophicus. Česká dermatovenerologie, 2012, roč. 2, č. 4, s. 250-253.

Flasarová, M., Pospíšilová, P., Mikalová, L., Vališová, Z., Dastychová, E., Strnadel, R., Kuklová, I., Woznicová, V., Zakoucká, H., Šmajs, D.  Sequencing-based Molecular Typing of Treponema pallidum Strains in the Czech Republic: All Identified Genogypes are Related to the Sequence of the SS14 Strain. Acta Dermato-Venereologica, 2012, roč. 92, č. 6, s. 669-674.

Junasová, M., Tomanová, D., Vašků, V., Feit, J.  Hypereozinofilie a její kožní manifestace - příznak vedoucí k diagnóze periferního T-lymfomu. Česká dermatovenerologie, 2012, roč. 2, č. 2, s. 110-114.

Kopřivová, H., Šemberová, M.  Ošetření a regenerace podrážděné pokožky od mrazu, větru - péče o pleť v zimním období. Dermatologie pro praxi, 2012, roč. 6, č. 4, s. 192-192.

Pospíšilová, A.  Bioaktivní prostředky - nové trendy v místní terapii chronických ran. Česká dermatovenerologie, 2012, roč. 2, č. 3 (Bércový vřed), s. 173-180.

Pospíšilová, A.  Diferenciální diagnostika bércových vředů. Medical Tribune, 2012, roč. 8, č. 16, s. C2-C3.

Pospíšilová, A.  Chronické otoky na dolních končetinách a jejich důsledky. Interní medicína pro praxi, 2012, roč. 14, č. 10, s. 373-377.

Pospíšilová, A.  Kdy, jak a proč stárne kůže. Dermatovenerologie - minimum z dermatovenerologie, příloha časopisu Týden, 2012, roč. XIX, č. 22, s. 4-4.

Pospíšilová, A.  Larva migrans. Dermatologie pro praxi, 2012, roč. 6, č. 2, s. 102-102.

Rulcová, J.  Bazocelulární karcinom, problém u stárnoucí populace. Česká dermatovenerologie, 2012, roč. 2, č. 3 (Bércový vřed), s. 157-160.

Rulcová, J., Paseka, J., Liška, P.  Výsledky klinického sledování přípravku Acnevac® u pacientů s acne vulgaris. Dermatologie pro praxi, 2012, roč. 6, č. 4, s. 178-182.

Slonková, V., Urbánková, Š., Vašků, V.  Hodnocení kvality života v dermatologii. Postgraduální medicína, 2012, roč. 14, č. 8, s. 920-923.

Vašků, V.  Kožní bariérové systémy - nástin problematiky. Referátový výběr z dermatovenerologie, 2012, roč. 54, č. 2, s. 6-9.

Vašků, V., Kozáčiková, Z., Gaillyová, R., Urbánková, Š., Vašků, A.  Několik poznámek ke genetickému podkladu kožních chorob. Referátový výběr z dermatovenerologie, 2012, roč. 54, č. 1, s. 8-14.

 

2011

Abstrakt v časopise

Pospíšilová, A. Bércový vřed a jiné chronické rány infekční etiologie. Hojení ran, 2011, roč. 5, č. 1, s. 41-41.

Pospíšilová, A. Současné trendy v místní terapii bércových vředů. Praktická flebologie, 2011, roč. 20, č. 1-2, s. 31-31.

Rulcová, J. Bazocelulární karcinom - problém u stárnoucí populace. Derma 3. tisicročia, 2011, roč. XI, č. 3-4, s. 45-45.

Švestková, S. Kombinovaná léčba ulcus cruris venosum - kazuistické sdělení. Praktická flebologie, 2011, roč. 20, č. 1-2, s. 31-32.

Vašků, V. Současné možnosti léčby kožní T-buněčných lymfomů. Praktické lékárenství, 2011, roč. 7, č. Suppl. A.

Abstrakt ve sborníku

Čorbová, D. Pyoderma gangrenosum. In 17. národní dermatologický kongres. Brno : 2011. s. 48-48.

Faustmannová, O. Autoagrese proti pojivu s dopadem na kůži - historický vývoj diagnostiky a léčby. In 17. národní dermatologický kongres. Brno : 2011. s. 38-38.

Faustmannová, O. Vulvovaginální atrofie (atrofická vaginitis). In VIII. Novoveské dermatologické dny. Luhačovice : 2011. s. 4-4.

Fialová, P., Vašků, V. Léčba kožních T-lymfomů na I. DVK FNUSA. In 17. národní dermatologický kongres. Brno : 2011. s. 34-34.

Kozáčiková, Z., Vašků, V., Petrucha, V. Genetická variabilita v géne pre eotaxin u atopickej dermatitidy. In 17. národní dermatologický kongres. Brno : 2011.

Pospíšilová, A. Infekční etiologie chronických defektů. In 17. národní dermatovenerologický kongres. Brno : 2011. s. 28-28.

Rulcová, J. Bazocelulární karcinom - problém u stárnoucí populace. In 17. národní dermatologický kongres. Brno : 2011. s. 34-34.

Švestková, S. Syndrom diabetické nohy. In 17. národní dermatologický kongres. Brno : 2011. s. 42-42.

Tomanová, D., Junasová, M. Periferní T-lymfom s hypereosiofilií - kazuistika. In 17. národní dermatologický kongres. Brno : 2011. s. 48-48.

Vašků, V. Differences of biologics to treat psoriasis. In 8th EADV Spring Symposium - CD-rom. Karlovy Vary : 2011.

Vašků, V. Kožní bariérové systémy - důležitý prvek integrity organismu. In 17. národní dermatologický kongres. Brno : 2011. s. 20-20.

Vašků, V. Nádorová onemocnění kůže. In Praktický lékař a onkologická onemocnění. Podolí u Brna : Protis spol. s.r.o., 2011. s. 39-39.

Článek v časopise

Čorbová, D. Prevence a léčba virových bradavic. Angis revue, 2011, roč. 4, č. 3-4, s. 24-27.

Fialová, P., Vašků, V., Adam, Z. Naše zkušenosti s léčbou bexarotenem u kožních T-lymfomů. Dermatologie pro praxi, 2011, roč. 5, č. 4, s. 187-191.

Geryk, E., Sedláková, L., Konečný, M., Horváth, T. Budou dosaženy očekávané počty zhoubného melanomu? Dermatologie pro praxi, 2011, roč. 5, č. 4, s. 235-238.

Kozáčiková, Z., Vašků, V. Genetika atopickej dermatitídy. Česko-slovenská dermatologie, 2011, roč. 86, č. 2, s. 90-96.

Navrátilová, M., Miklíková, J. Psoriáza - možnosti léčby, edukace pacienta. Dermatologie pro praxi, 2011, roč. 5, č. 4, s. 230-231.

Pospíšilová, A. Chronické žilní onemocnění - závažné a podceňované. Medicína a umění, 2011, roč. 15, č. 2, s. 38-41.

Pospíšilová, A. Chronické žilní onemocnění a léčba venofarmaky. Česká dermatovenerologie, 2011, roč. 1, č. 1, s. 27-33.

Pospíšilová, A. Nové pohledy na hojení a léčbu ran. Practicus, 2011, roč. 10, č. 5, s. 27-30.

Rulcová, J. Kožní choroby postihující obličej. Referátový výběr z dermatovenerologie, 2011, roč. 53, č. III /speciál, s. 6-14.

Strnadel, R. HIV pacient s kožními projevy. Kazuistika. Česká dermatovenerologie, 2011, roč. 1, č. 1, s. 52-53.

Szturz, P., Adam, Z., Klabusay, M., Fojtík, Z., Kadaňka, Z., Stehlíková, O., Chovancová, J., Kalvodová, L., Čorbová, D., Starý, K., Neubauer, J., Prášek, J., Koukalová, R., Řehák, Z., Hájek, R., Mayer, J. Schnitzler-syndrom: popis případu, zkušenosti s léčbou glukokortikoidy a preparátem anakinra (Kineret) a sledování cytokinové odpovědi organizmu. Vnitřní lékařství, 2011, roč. 57, č. 1, s. 97-112.

Szturz, P., Adam, Z., Klincová, M., Feit, J., Krejčí, M., Pour, L., Zahradová, L., Vašků, V., Hájek, R., Mayer, J. Multiple Myeloma Associated IgA Pemphigus: Treatment With Bortezomib- and Lenalidomide-Based Regimen. Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia, 2011, roč. 11, č. 6, s. 517-520.

Szturz, P., Adam, Z., Šedivá, A., Fojtík, Z., Čorbová, D., Neubauer, J., Prášek, J., Hájek, R., Mayer, J. Schnitzler-syndrom: diagnostika a léčba. Klinická onkologie, 2011, roč. 24, č. 4, s. 271-277.

Švestková, S. Kožní projevy u pacientů s chronickým žilním onemocněním. Farmakoterapie, 2011.

Vašků, V. Imunologie, genetika a klinické souvislosti psoriázy. Lékařské listy, příloha Zdravotnických novin, 2011, roč. 60, č. 3, s. 17-18.

Odborná kniha

Karetová, D., Seifert, B., Vojtíšková, J., Švestková, S., Novotný, K., Roztočil, K. Chronická žilní onemocnění. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře. 1. vyd. Praha : Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2011. 12 s. 978-80-86998-52-7.

Švestková, S. Examinations of venous system diseases. 1. vyd. Německo : LAP Lambert Academic Publishing, 2011. 87 s. 978-3-8383-7039-2.

Přednáška bez publikovaného abstraktu

Cabalová, I. ANA - základní informace. Odborný seminář lékařů DVK FN Brno, Brno, 17.02.2011.

Červeňáková, J. Ošetření bércového vředu, kompresivní terapie. Safetac klub - problematika ošetřování ran, Brno, 20.10.2011.

Čorbová, D. Mikrobiální ekzém. Odborný seminář lékařů DVK FN Brno, Brno, 22.03.2011.

Faustmannová, O. Autoimunitní onemocnění pojiva. Seminář Viamedia s.r.o. Imunologická laboratoř Brno. Téma: Autoimunita, celiakie, Brno, 07.04.2011.

Faustmannová, O. Etiopatogeneze LE. Odborný seminář lékařů DVK FN Brno, Brno, 26.04.2011.

Faustmannová, O. Glutensenzitivní enteropatie (GSE) - stále aktuální problém. XXIII. regionální dermatovenerologický seminář, Brno, 10.03.2011.

Faustmannová, O. Lupus erythematosus, diagnosticko-terapeutický proces z pohledu dermatologa. Krajská dermatovenerologická konference, Ústí nad Labem, 25.03.2011.

Faustmannová, O. Urticaria. Regionální seminář alergologů a imunologů jižní Moravy, Brno, 21.04.2011.

Jelínková, B. Zvládnutí chronické rány kombinovanou metodou. Dermatosympozium - Akademie Ambulantních a klinických dermatologů "Konsenzus v dermatologické terapii 2011", Praha, 03.06.2011.

Jelínková, B. Zvládnutí chronické rány kombinovanou metodou. VIII. Novoveské dermatologické dny, Luhačovice, 28.01.2011.

Junasová, M. Chronická žilní insuficience - obecný úvod. Odborný seminář lékařů DVK FN Brno, Brno, 13.12.2011.

Junasová, M. Morbus Grover - kazuistické sdělení. XVIII. ročník Konference mladých lékařů, Brno, 08.06.2011.

Junasová, M. Scabies eczematisata - Infectoscab cr. - naše zkušenosti. XXIII. regionální dermatovenerologický seminář, Brno, 10.03.2011.

Kovačevičová, M. Biologická léčba tumorů a kožní nález. Odborný seminář lékařů DVK FN Brno, Brno, 18.10.2011.

Kovačevičová, M. Epidermal growt factor - inhibitors - mediated skin rash: Clinical, histopathological and microbiological evaluation. EADV, Lisabon, 20.10.2011.

Kovačevičová, M. Mechanizmy EGRI - kožní toxicity. XXIII. regionální dermatovenerologický seminář, Brno, 10.03.2011.

Kovačevičová, M. Patofyziologie a klinický obraz kožních projevů při cílené léčbě nádorů. 7. kongres českých a slovenských dermatologů, Karlovy Vary, 12.04.2011.

Krčmářová, M. Ošetřovatelská péče u pacienta po skončení hospitalizace. Sympozium dermatologických sester. 17. národní dermatologický kongres: Dermatologie v mezioborových souvislostech. Kůže-zrcadlo dalších nemocí, Brno, 07.10.2011.

Miklíková, J. Současné možnosti ošetřování bércových vředů. Sympozium dermatologických sester. 17. národní dermatologický kongres. Dermatologie v mezioborových souvislostech. Kůže - zrcadlo dalších nemocí, Brno, 07.10.2011.

Navrátilová, M., Jelínková, B. Kompresivní terapie - od teorie k praxi. Dermatosympozium - Akademie Ambulantních a klinických dermatologů "Konsenzus v dermatologické terapii 2011", Praha, 03.06.2011.

Navrátilová, M., Jelínková, B. Význam kompresivní terapie při léčbě CVI. Moravský kazuistický seminář, Olomouc, 24.11.2011.

Odehnalová, Z. Herpetické infekce a jejich léčba. Sympozium dermatologických sester. 17. národní dermatologický kongres: Dermatologie v mezioborových souvislostech. Kůže-zrcadlo dalších nemocí, Brno, 07.10.2011.

Ošmerová, J., Schimmerová, P. Biologická léčba psoriázy. Odborný seminář lékařů DVK FN Brno, Brno, 18.01.2011.

Pospíšilová, A. Nové trendy v místní terapii nehojících se ran. XXIII. regionální dermatovenerologický seminář, Brno, 10.03.2011.

Pospíšilová, A. Patofyziologie venózní insuficience, diagnostika a léčba bércového vředu Safetac klub - problematika ošetřování ran. Safetac klub - problematika ošetřování ran, Brno, 20.10.2011.

Pospíšilová, A. Ulcus cruris - fáze hojení. Odborný seminář lékařů DVK FN Brno, Brno, 27.09.2011.

Pospíšilová, A. Venofarmaka. Dermatosympozium - Akademie Ambulantních a klinických dermatologů "Konsenzus v dermatologické terapii 2011", Praha, 03.06.2011.

Rulcová, J. Akné - nové léčebné doplňky. Odborný seminář lékařů DVK FN Brno, Brno, 14.06.2011.

Rulcová, J. Akné a její řešení v kosmetické praxi. 1. Svatomartinská kosmetická konference, Hustopeče, 25.11.2011.

Rulcová, J. Bezpečnost kosmetických přípravků v návaznosti na Nařízení ES 1223/2009. I. celostátní odborný seminář "Biokosmetika a biosuroviny", Brno, 08.04.2011.

Rulcová, J. Nové přístupy v léčbě akné. 7. kongres českých a slovenských dermatologů, Karlovy Vary, 12.04.2011.

Rulcová, J. Porfyrie - podstata mýtů o upírech. 5. konference akné a obličejových dermatóz pořádaná pracovní skupinou pro akné ČDS ČLS JEP, Praha, 04.11.2011.

Rulcová, J. Současný pohled na mykotická onemocnění. XXIII. regionální dermatovenerologický seminář, Brno, 10.03.2011.

Rulcová, J. Stárnutí kůže, příčiny, prevence a léčba v přehledu. 11. ročník odborné konference "Dermalogia estethica". Národní konference estetické dermatologie a lékařské kosmetiky, Brno, 30.04.2011.

Strnadel, R. Interpretace séroreakcí u lues. Odborný seminář lékařů DVK FN Brno, Brno, 17.05.2011.

Strnadel, R. Kožní projevy HIV infekce - kazuistika. Dermatosympozium Akademie Ambulantních a klinických dermatologů "Konsenzus v dermalogické terapii 2011", Praha, 03.06.2011.

Strnadel, R. Případ z K - centra Drug Azyl. Odborný seminář pro pracovníky státního dozoru nad pohlavními nákazami a dermatovenerology, Brno, 27.04.2011.

Strnadel, R. Rostoucí počet komplikací a rezistence u infekcí způsobených Neisseria gonorrhoeae. Seminář Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP na téma: "Přímý průkaz původců STD. Kultivační metody, metody molekulární mikrobiologie. Infekce genitálního traktu.", Praha, 01.11.2011.

Strnadel, R. STD - sexuálně přenosné nemoci, přehled. Přednáška pro NLZP - frekventanty specializačního vzdělávání "Ošetřovatelská péče o pacienty s infekčním onemocněním", Brno, 24.11.2011.

Švestková, S. Klasifikace chronických ran. Kompresivní terapie. Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty, NCO NZO Brno, 30.11.2011.

Švestková, S. Kombinovaná léčba ulcus cruris venosum - kazuistické sdělení. XXXVI. České flebologické dny, Praha, 15.09.2011.

Švestková, S. Kožní projevy u pacientů s chronickým žilním onemocněním. Lékařský seminář "Chronické žilní onemocnění - 3 obory/3 pohledy", Brno, 29.03.2011.

Švestková, S. Kožní projevy u pacientů s CVD. Odborný vzdělávací seminář, Blansko, 22.11.2011.

Švestková, S. Otoky DK. Odborný seminář lékařů DVK FN Brno, Brno, 15.11.2011.

Tomanová, D. Chronická žilní insuficience - vyšetřovací metody. Odborný seminář lékařů DVK FN Brno, Brno, 13.12.2011.

Vašků, V. Imunogenetika psoriázy a její klinické souvislosti. XXIII. regionální dermatovenerologický seminář, Brno, 10.03.2011.

Vašků, V. Nové trendy v typické léčbě psoriázy - kombinace analogu vitamínu D3 a kortikosteroidu. Odborna konferencia pre dermatologov, Nový Smokovec, 14.10.2011.

Vašků, V. Psoriáza kštice - současné terapeutické trendy. Sympozium Leo Pharma. 17. národní dermatologický kongres: Dermatologie v mezioborových souvislostech. Kůže - zrcadlo dalších nemocí, Brno, 07.10.2011.

Příspěvek do odborné knihy

Švestková, S., Pospíšilová, A. Nejčastější stesky žen ve flebologické ordinaci. In Broulíková, A., Karetová, D., Roček, M. Angiologie 2011. 1. vyd. Praha : Maxdorf, 2011. s. 104-110. 

 

Přednášky a publikace z let 2004 - 2016 KE STAŽENÍ zde

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji