Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

COVID-19: *** TESTOVÁNÍ COVID *** Informace o NÁVŠTĚVÁCH ve FN Brno *** Očkování ve FN Brno (včetně samoplátců / Self-payers )

Vzdělávání

Pregraduální

Na Dermatovenerologickém oddělení probíhá praktická výuka posluchačů bakalářského studia ošetřovatelství LF MU.

 

Postgraduální

Pro kontinuální vzdělávání lékařů připravuje naše pracoviště pravidelně nejméně 2x ročně regionální seminář s přednáškami zajišťovanými pracovníky DVO.

Mimo uvedené je na našem pracovišti dodržován systém odborných seminářů zaměřených především na aktuality z oboru, jichž se účastní lékaři, VŠ i ostatní zdravotničtí pracovníci.

 

Pro nelékařské zdravotnické pracovníky

  • NLZP se účastní odborných seminářů, sjezdů pořádaných v rámci ČAS, dermatovenerologické společnosti sester.

  • NLZP mají možnost získat specializaci na NCO NZO Brno.

  • Účastní se na školeních, která pravidelně pořádají různé firmy se speciálním zdravotnickým materiálem.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji