Menu
Česky English
532 23 1111

Výzkum

Klinické studie

Na DVO v současné době probíhají 3 klinické studie moderní léčby těžké a středně těžké plakové psoriázy.  

Granty

V posledních letech se na dermatovenerologické klinice FN Brno (předchůdce DVO) řešily tyto grantové úkoly:

 • spolupráce na grantovém úkolu NR/8456-3 IGA MZ ČR " - úkol dokončen 12/2007
  "Zvýšení efektivity léčby chronických ran".
  Hlavní řešitel grantu: MUDr. Milada Franců - KPRCH, spoluřešitel: prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.

 • grantový úkol č. 1210-2 IGA MZ ČR , 1993-1994
  “Sledování vztahu mezi imunologickými faktory (protilátkami proti kardiolipinu, Ro-SSA, ds - DNA a dalšími z komplexu ANA), kožními příznaky a průběhem těhotenství u vybraných skupin rizikových gravidit. Hlavní řešitel grantu: prof. MUDr. Zdeněk Vlašín, DrSc.

 • grantový úkol č. 1211-3 IGA MZ ČR – 1994-1995
  “Imunohistologické nálezy ve “zdravé kůži” u nemocných se závažnými dermatózami a některými interními chorobami.” Hlavní řešitel grantu: prof. MUDr. Zdeněk Vlašín, DrSc.

 • grantový úkol č. 1225-3 IGA MZ ČR – úkol dokončen v roce 1995
  “Léčba popálenin a kožních defektů pomocí krytů keratinocytů kultivovaných in vitro”. Hlavní řešitel grantu: prim. MUDr. Pavel Brychta, spoluřešitel – prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.

 • grantový úkol č. 4741-3 IGA MZ ČR 1998-2000
  “Léčba vitiliga u dospělých osob transplantací autologních melanocytů” Hlavní řešitel grantu: prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji