Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Vzdělávání

Pregraduální

Je zajišťováno na oddělení CS pro studenty zdravotních škol, LF MU aj. v oblasti sterilizace, dezinfekce, hygieny, epidemiologie, provozu technologií oddělení CS, managementu, ekonomiky provozu.

Postgraduální

Je zajišťováno pro pracovníky FN Brno, zaměstnance jiných zdrav. zařízení nebo externí zájemce v dané problematice.

Pro střední zdravotnické pracovníky

Na oddělení CS jsou zajišťovány stáže nebo exkurze v technologiích, managamentu, kooperaci s jinými pracovišti zdrav. zařízení, ekonomice provozu aj. dle požadavku žadatele.

Publikace

Zkušenosti a poznatky z praxe CS jsou publikovány v odborných časopisech Nové vademecum sterilizace, Sestra, Instrumentářka aj.

Odborné akce

Jsou realizovány měsíční interní semináře v rámci oddělení CS, event. v rámci vzdělávacích akcí FN Brno, participace na pravidelných odborných konferencích České společnosti pro sterilizaci /CSS/, ČAS, Společnosti instrumentářek apod. Významná je aktivní účast zaměstnanců CS na vzdělávacích seminářích pořádaných CSS nebo partnerskými firmami pro zdravotnickou i laickou veřejnost, jiná zdravotnická zařízení apod. Lektorská a přednášková aktivita je zabezpečována dle požadavků jiných pořadatelů nebo na vlastních odborných akcích.

DSC08305_M_120.jpg m-P1010214_M_120.jpg

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji