Menu
Česky English
532 23 1111

Přednášky a publikace - Centrální sterilizace

Přednáška bez publikovaného abstraktu

2021

JEDLIČKOVÁ, J. Instrumentárium a sady nástrojů. In: Perioperační zásady v kostce. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2021, s. 44-57. ISBN 978-80-271-1727-7.

JEDLIČKOVÁ, J. Antisepse operačního pole, rouškování pacienta. In: Perioperační zásady v kostce. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2021, s. 79-94. ISBN 978-80-271- 1727-7.

JEDLIČKOVÁ, J. Normotermie. In: Perioperační zásady v kostce. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2021, s. 75-78. ISBN 978-80-271-1727-7.

JEDLIČKOVÁ, J. Aseptické podmínky na operačních sálech. In: Perioperační zásady v kostce. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2021, s. 10-43. ISBN 978-80-271-1727- 7.

JEDLIČKOVÁ, J., SVOBODA, T. Vybrané zdravotnické sterilní prostředky. In: Perioperační zásady v kostce. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2021, s. 95-115. ISBN 978-80-271-1727-7.

SVOBODA, T. Léčiva spojená s perioperační péčí. In: Perioperační zásady v kostce. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2021, s. 58-68. ISBN 978-80-271-1727-7.

SVOBODA, T. Zdravotnická přístrojová technika. In: Perioperační zásady v kostce. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2021, s. 116-130. ISBN 978-80-271-1727-7.

 

JEDLIČKOVÁ, J. Konsignační sklady na centrálních operačních sálech v praxi. X. kongres perioperačních sester s mezinárodní účastí, Brno, 01.10.2021-02.10.2021. (Přednáška)

JEDONOVÁ, I. Proč zápůjční síta? X. kongres perioperačních sester s mezinárodní účastí, Brno, 01.10.2021-02.10.2021. (Přednáška)

OPÁLKOVÁ, K. Skryté rizikové faktory na operačním sále. X. kongres perioperačních sester s mezinárodní účastí, Brno, 01.10.2021-02.10.2021. (Přednáška)

SVOBODA, T. Kvalita lidského výkonu na operačním sále. X. kongres perioperačních sester s mezinárodní účastí, Brno, 01.10.2021-02.10.2021. (Přednáška)

 

2020

LINHARTOVÁ, M., HEMMELOVÁ, B., ČAN, V., PEŇÁZOVÁ, P., MARKOVÁ, M. Endoskopické přístupy v endokrinní chirurgii krku − uvedení TOETVA (Transoral Endoscopic Thyroidectomy by Vestibular Approach) do klinického použití na Chirurgické klinice FN Brno. Rozhledy v chirurgii. 2020, 99(11), 509-512. ISSN 0035-9351.

HAKL, M., HAKLOVÁ, O., HAKL, L. Transkutánní elektroneurostimulace. In: Bolesti zad a kloubů. 2., přepracované a doplněné vydání vyd. Praha: Maxdorf, 2020, s. 86-91. ISBN 978-80-7345-659-7.

JEDLIČKOVÁ, J., FRAŇKOVÁ, L. Moderní intuitivní instrumentování nebo řád a režim. Konference k evropskému dni perioperačního ošetřovatelství - Perioperační ošetřovatelství jako umění, Praha, 14.02.2020-14.02.2020. (Přednáška)

OPÁLKOVÁ, K. Traumaplán na COS I ve FN Brno aneb zajištění neplánovaných výkonů. Konference k evropskému dni perioperačního ošetřovatelství - Perioperační ošetřovatelství jako umění, Praha, 14.02.2020-14.02.2020. (Přednáška)

 

2019

Kadlecová, P. -  Problematika statimových požadavků na CS FN Brno. Vysočina XVI. – Centrální sterilizace, Nové Město n. M., 2-3.4.2019                 

Šudřich, B. - Vývoj a přínos propagace hygieny rukou pro veřejnost a zdravotníky. Den hygieny rukou 2019 - Kulatý stůl, Praha, 3.4.2019

Ježková, D. - Není břemeno jako břemeno.  Mezinárodní kongres STERIL.CZ - Brno 2019, Brno, 22.-23.10.2019                               

Kadlecová, P. -  Není statim jako statim.  Mezinárodní kongres STERIL.CZ - Brno 2019, Brno, 22.-23.10.2019      

 

2018

Kadlecová, P., Ježková, D. -  Perioperační sestra - profesionalita, odpovědnost, lidskost. Zodpovědnost sestry v předsterilizační přípravě ZP. Pardubice, 15.2.2018                          

Ježková, D. - Příprava operačního prádla pro opakované použití na odd. CS ve FN Brno. VII. kongres perioperačních sester s mezinárodní účastí, Praha, 7.-8.6.2018                                

Kadlecová, P., Ježková, D. - Zodpovědnost sestry v předsterilizační přípravě ZP.  VII. kongres perioperačních sester s mezinárodní účastí, Praha, 7.-8.6.2018 

Ježková, D. -  Obalové systémy, zajištění prohlídek  5. skupin na CS.  Workshop pro perioperační sestry, FN Brno, 13.10.2018                                              

Ježková, D. - Akce "Kulový blesk" /výměna starých a nevyhovujících nemoc. lůžek na CÚL/. Mezinárodní  kongres  STERIL.CZ – Brno 2018, Brno, 23.-24.10.2018          

Kadlecová, P. -  Režim poskytování OOPP na CS FN Brno. Mezinárodní kongres  STERIL.CZ – Brno 2018, Brno, 23.-24.10.2018               

 

2017

Šudřich B. – Právní odpovědnost a kompetence při manipulaci se zdravotnickými prostředky. Stomatologický seminář Hygienické standardy zdravotnických prostředků na stomatologickém pracovišti, Praha, 27.4.2017

Šudřich B. – Právní odpovědnost pracovníků CS, část I, část II. Mezinárodní konference Zásady dezinfekce a hygieny v praxi, Brno, 25.-26.5.2017

Ježková D. – Vzdělávání zdravotnických pracovníků na CS včera a dnes. Mezinárodní kongres - STERIL.CZ - Brno 2017, Brno, 24.-25.10.2017

Šudřich B. – Centrální sterilizace ve FN Brno. VII. Celoslovenská konferencia sestier a iných zdravotnických pracovníkov pracujúcich na pracoviskách centrálnej sterilizácie, Poprad, SK, 15.-16.11.2017

Ježková D. – Je práce na centrální sterilizaci bezpečná? VII. Celoslovenská konferencia sestier a iných zdravotnických pracovníkov pracujúcich na pracoviskách centrálnej sterilizácie, Poprad, SK, 15.-16.11.2017

Sečkářová P. – Prezentace CS PDM FN Brno. VII. Celoslovenská konferencia sestier a iných zdravotnických pracovníkov pracujúcich na pracoviskách centrálnej sterilizácie, Poprad, SK, 15.-16.11.2017

 

2016

Ježková D. –  Centrální sterilizace, Nozokomiální nákazy, operační sály, Praha, 8.4.2016

Ježková D. –  Je práce na Centrální sterilizaci bezpečná?, Bezpečí zdravotnických pracovníků, Brno, 26.5.2016

Ježková D. –  Šaty dělají člověka – a co uniforma ?,  Mezinárodní kongres-STERIL.CZ- Brno 2016 a XII. Výroční konference CSS, Brno, 20.10.2016

Ježková D. –  Šaty dělají člověka  a co uniforma ? , VI. Celoslovenská konferencia sestier a iných ZP pracujúcich na pracoviskách  CS, Bratislava, 9.11.2016

 

2015

Šudřich B. – Právní odpovědnost a kompetence zdravotníků. Stomatologický seminář Hygienické standardy, Kolín, 4.12.2015

Ježková D. –  Bezpečná práce na CS !?,  Mezinárodní kongres-STERIL.CZ- Brno 2015 a XI. Výroční konference CSS, Brno, 20.10.2015

 

2014

Šudřich B. – Bezpečí pacienta a zaměstnanců z pohledu managementu CS. IV. konference SKS a Pa, Bratislava, SK, 19.-20.5.2014

Šudřich B. – Funkce a poslání sjednocených CS ve FN Brno. Konference Aktuální otázky dezinfekce, Brno, 21.-22.5.2014

Ježková D. –  Monitoring a kontroly předsterilizační  přípravy a sterilizace zdravotnických prostředků, Nozokomiální nákazy, bezpečnost práce na pracovišti., Praha, 14.2.2014

Ježková D. –  Centrální úpravna lůžek ve FN Brno, IV. Celoslovenská konferencia sestier a iných ZP pracujúcich na pracoviskách CS s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 19.5.2014

Ježková D. –  Vzdělávání zaměstnanců na CS,  Mezinárodní kongres-STERIL.CZ- Brno 2014 a X. Výroční konference CSS, Brno, 21.10.2014

 

2013

 

Článek v časopise

JEDLIČKOVÁ, J., JEŽKOVÁ, D., BLAŽÍČKOVÁ, E.  Proces zpracování a použití rouškovacích systémů ve FN Brno. Florence, 2013, roč. , č. 12/13, s. 11-14.

JEŽKOVÁ, D.  Rekonstrukce odd. CS aneb 20 let provozu CS ve FN Brno. Nové vademecum sterilizace, 2013, roč. 3, č. 3/2013, s. 19-25.

Přednáška

Šudřich B. – Personalistika. Mezinárodní kongres - STERIL.CZ - Brno 2013, Brno, 22.-23.10.2013

Ježková D. –  Monitorace na CS, Ošetřovatelská péče o pacienta v operačních oborech, Brno, 18.10.2013

Ježková D. –  Monitoring a kontroly předsterilizační  přípravy a sterilizace, Mezinárodní kongres-STERIL.CZ- Brno 2013 a IX. Výroční konference CSS, Brno, 23.10.2013

2012

Příspěvek do odborné knihy

Jedličková, J., Ježková, D.  Zásady práce perioperační sestry. In Jedličková, J. a kol.  Ošetřovatelská perioperační péče. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. s. 187-192.

Ježková, D.  Monitoring a kontroly sterilizace. In Ježková, J. a kol. Ošetřovatelská perioperační péče. 1. vyd. Brno : Národní centum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. s. 112-115.

Ježková, D.  Organizace a řízení provozu na Centrální sterilizaci. In Jedličková, J. a kol. Ošetřovatelská perioperační péče. 1. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. s. 99-101.

Ježková, D.  Sterilizace zdravotnických prostředků. In Jedličková, J. a kol. Ošetřovatelská perioperační péče. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. s. 102-111.

Přednáška

Šudřich B. – Česká společnost pro sterilizaci – proč a s kým? IX. Mezinárodní BODE VIP konference, Mariánské Lázně, 1.-3.11.2012

Ježková D. –  Rekonstrukce CS ve FN Brno, Vysočina XI. Centrální sterilizace, Nové Město na Moravě, 27.3.2012

Ježková D. –  Rekonstrukce CS ve FN Brno, Priority současné dezinfekce, Břeclav, 18.5.2012

Ježková D. –  Provoz Centrální úpravny lůžek ve FN Brno, Mezinárodní kongres-STERIL.CZ- Brno 2012 a VIII. Výroční konference CSS, Brno, 17.10.2012

 

2011

Šudřich B. – Určování požadavků týkajících se produktu. Regionální seminář Kontrola sterilizačních procesů, sterilizace dutin, nové EU normy, Brno, 9.2.2011

Šudřich B. – Aktivity České společnosti pro sterilizaci v ČR a spolupráce s WFHSS. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich na pracoviskách OCS, Bratislava, SK, 23.2.2011

Šudřich B. – Bezpečí pacienta a zaměstnanců z pohledu managementu CS. Olomoucké dny – V.ročník, Olomouc, 28.-29.2011

Šudřich B. – Vzdělávací aktivity CSS. VIII. Mezinárodní BODE VIP konference, Velké Karlovice, 9.-11.2011

Šudřich B. – Prezentace České společnosti pro sterilizaci a jejích aktivit. Konference Nemocnice Jablonec n.N. , Jablonec n.N., 4.10.2011

Šudřich , B., Ježková, D. Historie a současnost rekonstruované CS FN Brno. Mezinárodní kongres - STERIL.CZ - Brno 2011, Brno, 18.10.2011

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon CH, patro: CS 3.NP, CÚL 1.PP

Porodnice Obilní trh, pavilon C, patro: 1.PP

Dětská nemocnice, pavilon F, patro: 1.PP

Kontakty:

Sekretariát
telefon: 532 233 739
e-mail:
e-mail:

Primář
telefon: 532 232 100
e-mail:

Vrchní sestra
telefon: 532 233 989
e-mail:

Staniční sestra na pracovišti Bohunice
telefon: 532 233 738
e-mail: ,

Staniční sestra v porodnici
telefon: 532 238 437
e-mail:

Staniční sestra v Dětské nemocnici
telefon: 532 234 243
e-mail:

Centrální úpravna lůžek
telefon: 532 233 988
e-mail:

Ambulantní doba:

CS NBP - Bohunice: nonstop
CS DN: prac. dny - 6 – 18:30 hod., SO+NE, svátek 6:30 – 15 hod.
CS NBP - Porodnice: prac. dny – 6:30 – 20 hod., SO+NE, svátek 9 – 15 hod.
CÚL: Po-Pá : 6 – 16:15 hod., So: 10 – 11 hod., Ne: 7 – 11 hod.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji