Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Naše oddělení

Oddělení Centrální sterilizace (CS)  bylo zprovozněno ve FN Brno v roce 1992.

Toto specializované oddělení zajišťuje sterilizaci a kompletní přípravu opakovaně sterilizovatelných zdravotnických prostředků pro COS a všechna klinická pracoviště a oddělení FN Brno.

Technologické postupy sterilizace jsou včetně dekontaminace, dezinfekce a předsterilizační přípravy zajištěny moderními technologiemi v souladu s českou, resp. evropskou legislativou.

Centrální úpravna lůžek (CÚL), která spadá pod CS, zajišťuje hygienický a funkční servis nemocničních lůžek všech typů, včetně příslušenství a dezinfekci zdravotnických pomůcek, lůžkovin apod.

 DSC_0115 CS-PRM12_M_120.jpg P3210112_M_120.jpg P3210114_M_120.jpg MVC-022F_M_120.jpg

 

2010-05-01-certifikát DNV do r.2013-CS

Certifikát ISO 9001:2008

 

Oddělení CS je od 16.5.2006 držitelem certifikátu systému managementu jakosti a bylo shledáno, že jsou zde splněny požadavky normy pro sytém jakosti  ISO 9001 : 2000. Certifikát je platný pro rozsah činností a služeb:  Příprava nemocničních lůžek, instrumentária a zdravotnických prostředků pro potřeby operačních sálů a ostatních zdravotnických útvarů nemocnice, poskytování vzdělávání v oblasti dezinfekce a sterilizace. Tento certifikát vydala mezinárodně respektovaná organizace Det Norske Veritas.


Struktura oddělení

Oddělení se člení na útvary:

  • Centrální sterilizace se čtyřmi stanicemi zajišťujícími provoz v areálu Bohunice, Porodnice a Dětská nemocnice.

  • Centrální úpravna lůžek s pracovištěm v areálu Bohunice a se skladem nemocničních lůžek v areálu Dětská nemocnice

DSC_0075 09_M_120.jpg

 

Zaměstnanci oddělení CS

  • oddělení odborně a personálně vede prim. RNDr. Bruno Šudřich

  • tým 19 zdravotních sester, 1 JO SŠ a 58 sanitářů/sanitářek a 4 dělnící - zdravotně tělesně postižení pracující v domácnosti vede vrchní sestra Dagmar Ježková

  • na oddělení pracuje 1 THP

PB130019_M_120.jpg

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji