Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Naše oddělení

Oddělení Centrální sterilizace (CS)  bylo zprovozněno ve FN Brno v roce 1992.

Toto specializované oddělení zajišťuje sterilizaci a kompletní přípravu opakovaně sterilizovatelných zdravotnických prostředků pro COS a všechna klinická pracoviště a oddělení FN Brno.

Technologické postupy sterilizace jsou včetně dekontaminace, dezinfekce a předsterilizační přípravy zajištěny moderními technologiemi v souladu s českou, resp. evropskou legislativou.

Centrální úpravna lůžek (CÚL), která spadá pod CS, zajišťuje hygienický a funkční servis nemocničních lůžek všech typů, včetně příslušenství a dezinfekci zdravotnických pomůcek, lůžkovin apod.

     

CS


Struktura oddělení

Oddělení se člení na útvary:

  • Centrální sterilizace se čtyřmi stanicemi zajišťujícími provoz v areálu Bohunice, Porodnice a Dětská nemocnice.

  • Centrální úpravna lůžek s pracovištěm v areálu Bohunice a se skladem nemocničních lůžek v areálu Dětská nemocnice 

 

Zaměstnanci oddělení CS

  • oddělení odborně a personálně vede prim. MUDr. Tomáš Svoboda

  • tým 26 středních nelékařských zdravotnických pracovníků, 60 sanitářů a 10 dělníků vede vrchní sestra Dagmar Ježková

  • na oddělení pracuje 1 THP

 

CS

Centrální sterilizace 5

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji