Menu
Česky English
532 23 1111

Výzkum, studie, přednášková činnost

Klinický výzkum, klinické zkoušky

Klinické zkoušky se provádí na oddělení CS v případě potřeby a po odsouhlasení vedením FN Brno. Jsou realizovány ve spolupráci s odbornými společnostmi a institucemi, např. s Českou společností pro sterilizaci, SZÚ Praha aj., event. zainteresovanými odbornými firmami, jinými zdravotnickými zařízeními apod. v oblasti sterilizace, dezinfekce nebo přípravy sterilních zdravotnických prostředků.

Studie

Jsou realizovány dle zadání nebo jako dílčí úkoly v rámci FN Brno, ve spolupráci s odbornými společnostmi, event. odbornými firmami nebo zdravotnickými zařízeními aktivními v dané problematice

Přednášky

Zaměstnanci oddělení se aktivně podílejí na vzdělávání v rámci FN Brno, České společnosti pro sterilizaci, ČAS, NCO NZO Brno, jiných odborných společností apod.

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon CH, patro: CS 3.NP, CÚL 1.PP

Porodnice Obilní trh, pavilon C, patro: 1.PP

Dětská nemocnice, pavilon F, patro: 1.PP

Kontakty:

Sekretariát
telefon: 532 233 739
e-mail:
e-mail:

Primář
telefon: 532 232 100
e-mail:

Vrchní sestra
telefon: 532 233 989
e-mail:

Staniční sestra na pracovišti Bohunice
telefon: 532 233 738
e-mail: ,

Staniční sestra v porodnici
telefon: 532 238 437
e-mail:

Staniční sestra v Dětské nemocnici
telefon: 532 234 243
e-mail:

Centrální úpravna lůžek
telefon: 532 233 988
e-mail:

Ambulantní doba:

CS NBP - Bohunice: nonstop
CS DN: prac. dny - 6 – 18:30 hod., SO+NE, svátek 6:30 – 15 hod.
CS NBP - Porodnice: prac. dny – 6:30 – 20 hod., SO+NE, svátek 9 – 15 hod.
CÚL: Po-Pá : 6 – 16:15 hod., So: 10 – 11 hod., Ne: 7 – 11 hod.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji