Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Výzkum, studie, přednášková činnost

Klinický výzkum, klinické zkoušky

Klinické zkoušky se provádí na oddělení CS v případě potřeby a po odsouhlasení vedením FN Brno. Jsou realizovány ve spolupráci s odbornými společnostmi a institucemi, např. s Českou společností pro sterilizaci, SZÚ Praha aj., event. zainteresovanými odbornými firmami, jinými zdravotnickými zařízeními apod. v oblasti sterilizace, dezinfekce nebo přípravy sterilních zdravotnických prostředků.

Studie

Jsou realizovány dle zadání nebo jako dílčí úkoly v rámci FN Brno, ve spolupráci s odbornými společnostmi, event. odbornými firmami nebo zdravotnickými zařízeními aktivními v dané problematice

Přednášky

Zaměstnanci oddělení se aktivně podílejí na vzdělávání v rámci FN Brno, České společnosti pro sterilizaci, ČAS, NCO NZO Brno, jiných odborných společností apod.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji