Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Zbývá poslední etapa a FN Brno bude mít supermoderní operační sály

IROP EU

Fakultní nemocnice Brno zahájila v prosinci 2017 velkou technologickou obnovu Centrálních operačních sálů v areálu Bohunic FN Brno, které se nacházejí ve druhém a třetím nadzemním podlaží pavilonu CH. Aktuálně je dokončena třetí etapa a práce startují na poslední, čtvrté fázi.

 

V rámci realizace třetí etapy došlo k celkové rekonstrukci čtyř operačních sálů pro Ortopedickou kliniku FN Brno, včetně místností na sály přímo navazujících, tzn. příprava a odvoz pacienta, mytí lékařů a sterilní sklad a to v druhém nadzemním podlaží pavilonu CH. Součástí rekonstruovaných prostor bylo celkové vybourání všech příček a podlahových skladeb, které byly vyměněny. Namísto stěnových konstrukcí operačních sálů z cihelného zdiva jsou nově použity lehké montované konstrukce tvořené nosnou ocelovou konstrukcí, na níž jsou kotveny povrchové plechové kazety z nerezové oceli. Součásti rekonstrukce jsou kompletně nové rozvody vzduchotechniky, včetně rozvodů vzduchovody do operačních sálů, nová vzduchotechnická jednotka, dále pak nové rozvody elektrického slaboproudu, medicinálních plynů, ZTI a zařizovacích předmětů. Cena za stavební práce III. etapy byla 67,6 mil. Kč bez DPH (skladba zdroje 85% IROP, 15% MZ ČR).

 

Třetí etapa byla zahájena v polovině května a skončila 1. září 2018. Dodavatelem stavebních prací byla Společnost Brno, obnova operačních sálů – společníci HOCHTIEF CZ a.s., IMOS Brno a.s., TRANSKONTAK-MEDICAL, s.r.o.

 

Projekt Technologická obnova operačních sálů

Projekt Technologická obnova operačních sálů počítá celkem se čtyřmi stavebními etapami. Jedná se o náročnou a velmi komplikovanou rekonstrukci, která probíhá za provozu. Celková cena zakázky je 392 mil. Kč, z toho tvoří 85 procent dotace Integrovaného regionálního operačního programu Evropské unie (prostřednictvím MMR ČR) a 15 procent z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR. Dodávka stavebních prací zahrnujících technologické vestavby čistých sálů je ve výši 330 mil. Kč, dodávka operačních stolů a operačních světel je pak v předpokládané výši 52 mil. Kč. Vlastní zdroje FN Brno budou použity ve výši 10 mil. Kč.

 

Plánované etapy obnovy centrálních operačních sálů

I.          etapa: chirurgické sály (3. NP), termín realizace: 1. 12. 2017 až 31. 3. 2018

II.         etapa: sály pro Urologickou kliniku a Kliniku popálenin a plastické chirurgie (3. NP), termín realizace: 1. 3. 2018 až 15. 6. 2018

III.         etapa: sály pro Ortopedickou kliniku (2. NP), termín realizace: 15. 5. 2018 až 1. 9. 2018

IV.        etapa: sály pro neurochirurgii a stomatochirurgii (2. NP), termín realizace: 1. 8. 2018 až 30. 11. 2018

 

 

Informace o I. etapě naleznete pod tímto internetovým prolinkem:

https://www.fnbrno.cz/i-etapa-rekonstrukce-operacnich-salu-je-dokoncena-provoz-byl-zahajen-5-4-2018/t6191

 

 

Informace o II. etapě naleznete pod tímto internetovým prolinkem:

https://www.fnbrno.cz/fn-brno-je-v-polovine-oprav-svych-operacnich-salu/t6249

 

 

 

Pavel Žára

Centrum komunikace

Fakultní nemocnice Brno

tel. +420 532 232 193

mobil.: +420 602 586 620

e-mail:

 

 

 

 

 

Fotogalerie
Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji