Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

FN Brno je v polovině oprav svých operačních sálů

IROP EU

Fakultní nemocnice Brno zahájila v prosinci 2017 velkou technologickou obnovu operačních sálů, které se nacházejí ve druhém a třetím nadzemním podlaží pavilonu CH v bohunickém areálu. Aktuálně je dokončena druhá etapa a práce probíhají na třetí etapě.

V rámci realizace druhé etapy došlo k celkové rekonstrukci třech operačních sálů, včetně místností na sály přímo navazujících, tzn. příprava a odvoz pacienta, mytí lékařů a sterilní sklad a to v severovýchodní části objektu CH ve třetím nadzemním podlaží. Konkrétně se jedná o dva urologické sály a jeden bariérový sál. Součástí rekonstruovaných prostor bylo celkové vybourání všech příček a podlahových skladeb, které byly vyměněny. Namísto stěnových konstrukcí operačních sálů z cihelného zdiva jsou nově použity lehké montované konstrukce tvořené nosnou ocelovou konstrukcí. na níž jsou kotveny povrchové plechové kazety z nerezové oceli. Součásti rekonstrukce jsou kompletně nové rozvody vzduchotechniky, včetně rozvodů vzduchovody do operačních sálů, nová vzduchotechnická jednotka, dále pak nové rozvody elektrického slaboproudu, medicinálních plynů, ZTI a zařizovacích předmětů. Cena za stavební práce II. etapy byla 69,5 mil. Kč bez DPH (skladba zdroje 85% IROP, 15% MZ ČR).

 

První etapa

První etapa byla ukončena na konci března. Došlo k celkové rekonstrukci čtyř operačních sálů v jižní
a východní části 3. patra pavilonu CH včetně místností, které na sály přímo navazují (tzn. zázemí pro přípravu a odvoz pacienta, mytí lékařů a sterilní sklad). Od čtvrtka 5. dubna 2018 byl zahájen provoz na nově rekonstruovaných sálech Fakultní nemocnice Brno.

 

Projekt Technologická obnova operačních sálů počítá

Projekt Technologická obnova operačních sálů počítá celkem se čtyřmi stavebními etapami. Jedná se o náročnou a velmi komplikovanou rekonstrukci, která probíhá za provozu. Celková cena zakázky je 392 mil. Kč, z toho tvoří 85 procent dotace Integrovaného regionálního operačního programu Evropské unie (prostřednictvím MMR ČR) a 15 procent z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR. Dodávka stavebních prací zahrnujících technologické vestavby čistých sálů je ve výši 330 mil. Kč, dodávka operačních stolů a operačních světel je pak v předpokládané výši 52 mil. Kč. Vlastní zdroje FN Brno budou použity ve výši 10 mil. Kč.

 

Plánované etapy obnovy centrálních operačních sálů

I.          etapa: chirurgické sály (3. NP), termín realizace: 1. 12. 2017 až 31. 3. 2018

II.         etapa: sály pro Urologickou kliniku a Kliniku popálenin a plastické chirurgie (3. NP), termín realizace: 1. 3. 2018 až 15. 6. 2018

III.         etapa: sály pro Ortopedickou kliniku (2. NP), termín realizace: 15. 5. 2018 až 1. 9. 2018

IV.        etapa: sály pro neurochirurgii a stomatochirurgii (2. NP), termín realizace: 1. 8. 2018 až 30. 11. 2018

 

 

Informace o I. etapě naleznete pod tímto internetovým prolinkem:

https://www.fnbrno.cz/i-etapa-rekonstrukce-operacnich-salu-je-dokoncena-provoz-byl-zahajen-5-4-2018/t6191

 

 

 

Pavel Žára

Centrum komunikace

Fakultní nemocnice Brno

tel. +420 532 232 193

mobil.: +420 602 586 620

e-mail:

 

 

 

Fotogalerie
Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji