Menu
Česky English
532 23 1111

Firemní kultura, firemní styl (Corporate Identity)

Firemní kodex (Corporate Codex)

Vnější podoba organizace

Všechny vnější prezentační a informační plochy FN Brno (např. poutače, nápisy, jmenovky, štítky, orientační tabule, „reklama v pohybu“ atd.) se řídí pravidly stanovenými Grafickým manuálem FN Brno. 

Tiskoviny a e-tiskoviny

Všechny tištěné a elektronické produkty FN Brno nesou označení FN Brno a řídí se požadavky stanovenými Grafickým manuálem FN Brno - např. merkantilní tiskoviny-vizitky, hlavičkový papír, obálky, smlouvy, reklama, katalogy, letáky, inzeráty, ročenky, šablony emailu, PowerPoint prezentace či intranetové a internetové stránky FN Brno.

 

Kultura a pracovní prostředí

Způsob chování zaměstnanců FN Brno

Každý zaměstnanec FN Brno se řídí Etickým kodexem zaměstnance FN Brno, viz ZDE

 

Pracovní prostředí ve FN Brno

Každý zaměstnanec FN Brno dbá způsobem správy svého pracovního prostředí i sebe samého o dobré jméno FN Brno. Na pracovišti udržuje pořádek a čistotu a pěstuje dobré mezilidské vztahy.

 

Mise a vize společnosti

FN Brno poskytuje lékařskou a ošetřovatelskou péči v celém rozsahu dnešní medicíny. Pro určené strategické období, zpravidla 3 až 5 let, určuje strategii, která vytyčuje základní směr a plány nemocnice. Při zajišťování hlavních úkolů se nemocnice řídí několika základními hodnotami.

 

Základní hodnoty FN Brno

FN Brno ctí následující základní hodnoty:

  • pacient/klient je vždy na prvním místě
  • zaměstnanec FN Brno vykonává veškerou svou činnost s ohledem na zájmy a dobré jméno nemocnice a pacienta
  • zaměstnanec FN Brno jedná ve shodě s obecně uznávanými mravními principy

 

Cíle firemní kultury FN Brno

Stejně jako kulturu člověka, politické scény či dokonce celé společnosti, nelze ani kulturu firmy nebo organizace nařídit či nastolit. Není to akt rozhodnutí, je to proces vývoje, budování a nakonec jednoty. Cílem implementace firemní kultury je komplexní jednota FN Brno a to nejen formální, ale především obsahová

 

Odpovědnost

Odpovědnost za řízení a šíření firemní kultury nese Centrum komunikace FN Brno. Za řízení firemní kultury jsou dále odpovědni členové vedení FN Brno, jejími nositeli je však bez výjimky každý zaměstnanec organizace.

 

Etický kodex zaměstnance FN Brno v úplném znění najdete zde.

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji