Menu
Česky English
532 23 1111

Zásobování nemocnice

Úsek výdeje léčivých přípravků pro nemocnici

Zásobování na žádanky všech nemocničních oddělení  a ambulancí FN Brno hromadně vyráběnými léčivými přípravky.

Vedoucí oddělení: PharmDr. Ivana Buchtová, MBA
e-mail: , tel.: 532 232 142

 

Úsek připravovaných léčivých přípravků

Příprava roztoků pro vnitřní i vnější použití, očních kapek, sterilních roztoků připravovaných v aseptickém prostředí, tobolek, čípků, mastí a mastných tylů.
Připravujeme také dezinfekční roztoky.

Vedoucí laboratoře: PharmDr. Alice Gajárková
e-mail: , tel.: 532 232 155

 

Úsek kontroly a zásobování laboratorních provozů

Zajišťuje suroviny a přípravu odměrných a jiných roztoků pro laboratoře nemocnic.

Vedoucí laboratoře: Mgr. Jitka Konečná
e-mail: , tel.:532 232 154 

 

Úsek infuzních a desinfekčních roztoků

Zajišťuje zásobování infuzemi a dezinfekcí celé FN Brno.

Vedoucí oddělení: Eva Preisová
e-mail:, tel.:532 232 141

 

Úsek přípravy cytotoxických látek

Je jedním ze specializovaných pracovišť FN Brno, umístěno je v 8. patře pavilonu Z 

Zajišťuje individuální přípravu léčivých přípravků pro onkologicky nemocné pacienty dle požadavků jednotlivých klinik FN Brno 7 dní v týdnu buď pro ambulantní podání na denních stacionářích, nebo jako součást léčby při hospitalizaci na oddělení (injekcí, infúzí, očních kapek, pro naše dětské pacienty pak sirupů, perorálních roztoků a tobolek)

Podílí se na realizaci klinických hodnocení, která probíhají v rámci FN Brno a LF MU (přijetí zásilky, její potvrzení v elektronickém systému, uskladnění, vedení dokumentace o medikaci, přípravě a likvidaci)

Poskytuje školení v rámci pregraduálního i postgraduálního vzdělávání (pro studenty středních zdravotnických škol,  farmaceutických fakult,  pro farmaceuty, event. lékaře ve specializační přípravě)

Vedoucí oddělení: PharmDr. Hana Adlerová
e-mail: ,  tel.: 532 233 623

 

Úsek přípravy vaků All-In-One, heparinových a Taurolockových zátek

Zajišťuje přípravu parenterální výživy pro pacienty - All-in-one vaky a vaky pro domácí péči

Odpovědný farmaceut: Mgr. Jana Pečivová
e-mail: , tel: 532 23 2147/2150 

 

Úsek zdravotnického materiálu

Zajišťuje zásobování zdravotnického  materiálu celé FN Brno.

Vedoucí oddělení: Martina Kutrová
e-mail: , tel.: 532  232 722

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji