Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Vzdělávací akce


PROBLEMATIKA PSYCHOFARMAKOTERAPIE

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Akreditovaný odborný seminář
Určeno pro:Lékaře, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno Bohunice, budova G, 1. patro
Doba trvání:10:00 - 12:30 hodin
Termín:

8. 12. 2017

Školitel, tel:Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., tel.: 532 232 053
Náplň:

PharmDr. Kateřina Horská, Úsek klinické farmacie FN Brno:

Psychofarmakoterapie u somatických komorbidit

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, email:

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji