Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Podmínky pro umožnění návštěv pacientů naleznete zde. *** Informace o testování na koronavirus zde.

Pracovní skupina oportunních infekcí

 Skupina oportunnich infekci

Pracovní skupina oportunních infekcí byla založena v roce 2004. Jedná se o tým lékařů a vysokoškolských zdravotnických pracovníků zabývající se diagnostikou, léčbou a prevencí infekčních komplikací u nemocných s hematologickou malignitou. Členy pracovní skupiny jsou lékaři IHOK, mikrobiolog, molekulární biologové, biochemik a patolog.

 

Hlavní oblasti výzkumu

 • Diagnostika a terapie virových infekcí
 • Diagnostika a terapie invazivních mykotických infekcí
 • Sérologické a PCR metody pro časnou diagnostiku invazivních mykotických infekcí
 • Farmakokinetika antimykotik

          

Vedoucí pracovní skupiny

MUDr. Barbora Weinbergerová

tel.: 532232830

e-mail: 

 

Členové skupiny

1. Interní hematoonkologická klinika, LF MU a FN Brno

MUDr. Tomáš Kabut – tel.:532233517, email:

Mgr. Monika Rolencová – tel: 532232865, e-mail:

 

2. Sekce oportunních infekcí, Centrum molekulární biologie a genové terapie při IHOK, LF MU a FN Brno

Mgr. Martina Lengerová, Ph.D. – vedoucí sekce, 532 234 629,      

Mgr. Pavlína Volfová, Ph.D. - 532 234 628, 

Mgr. Jana Pospíšilová - 532 234 641, 

Mgr. Matěj Bezdíček - 532 234 492, 

Mgr. Eva Brhelová - 532 234 492, 

Mgr. Jan Langer - 532 234 492,

Mgr. Dagmar Pantůčková - 532 234 628, 

Mgr. Kristina Plevová - 532 234 492, 

 

foto CMBGT - 2 foto CMBGT - 1 foto CMBGT - 3

 

3. Oddělení klinické mikrobiologie, FN Brno

Mgr. Iva Kocmanová – tel.: 532232974, e-mail:

 • sledování rezistencí (bakteriologie, mykologie)
 • sledování nozokomiálních kmenů (bakteriologie, mykologie)
 • mikroskopie, kultivace a určování citlivostí na antimykotika (včetně Pneumocystis jirovecii)
 • detekce galaktomananu, (1,3)-ß-D glukanu, glukuronoxylomananu

 

foto 1 foto 2

 

Návody a žádanky k vyšetřením:

 

4. Oddělení klinické biochemie, FN Brno

Mgr. Ondřej Wieviorka – tel.: 532233150, e-mail:

 • stanovení hladin vorikonazolu
 • stanovení hladin posakonazolu

 

Návody a žádanky k vyšetřením:

 

5. Ústav patologie, FN Brno

MUDr. Mojmír Moulis – tel: 532232258, e-mail:

 • Odběr materiálu z plic při pitvě - u pacientů s nejasnými ložisky na plicích, s bronchopneumonií či suspektní invazivní mykózou

 

Granty

 

Doba řešení

Poskytovatel, název projektu

2014 - 2019

projekt TAČR TE02000058 - Centrum kompetence pro molekulární diagnostiku a personalizovanou medicínu

2014

projekt InGA LF MU MUNI/11/InGA13/2013 – Studium horizontálního přenosu multirezistentních bakterií rodu Klebsiella – vztah kolonizace a sepse u nemocných s hematologickou malignitou

2013

interní projekt (Start Up grant) FN Brno – Využití PCR metod pro monitorování průběhu mykotické infekce u zvířecího modelu invazivní mukormykózy

2012 - 2015

grantu IGA MZ ČR- NT13691-4/2012 – Rizikové faktory vzniku rezistence CMV vůči virostatikům u pacientů po alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk

2011 - 2014

grant MPO ČR FR-TI2/254 – Real-time PCR soupravy pro diagnostiku v onkologii

2009 - 2011

grant IGA MZ ČR - NS10441-3/2009: Monitorování plazmatických hladin vorikonazolu

2009 - 2011

grant IGA MZ ČR - NS10442-3/2009: Využití nekultivačních metod pro diagnostiku invazivních mykotických infekcí způsobených vláknitými houbami z materiálu získaného bronchoalveolární laváží

2005 - 2007

grant IGA MZ ČR – Včasná diagnostika invazivních mykotických infekcí u hematoonkologických nemocných

 

Zahraniční publikace

2016

1. Maschmeyer G, Helweg-Larsen J, Pagano L et al. ECIL guidelines for treatment of Pneumocystis jirovecii pneumonia in non-HIV-infected haematology patients. J Antimicrob Chemother. 2016 Sep;71(9):2405-13.

2. Maertens J, Cesaro S, Maschmeyer G et al. ECIL guidelines for preventing Pneumocystis jirovecii pneumonia in patients with haematological malignancies and stem cell transplant recipients. J Antimicrob Chemother. 2016 Sep;71(9):2397-404.

3. Cordonnier C, Cesaro S, Maschmeyer G et al. Pneumocystis jirovecii pneumonia: still a concern in patients with haematological malignancies and stem cell transplant recipients. J Antimicrob Chemother. 2016 Sep;71(9):2379-85. doi: 10.1093/jac/dkw155. Epub 2016 May 12.

4. Brhelova E, Kocmanova I, Racil Z, Hanslianova M, Antonova M, Mayer J, Lengerova M. Validation of Minim typing for fast and accurate discrimination of extended-spectrum, beta-lactamase-producing Klebsiella pneumoniae isolates in tertiary care hospital. Diagn Microbiol Infect Dis. 2016 Sep;86(1):44-9.

5. Luong ML, Al-Dabbagh M, Groll AH, Racil Z, Nannya Y, Mitsani D, Husain S. Utility of voriconazole therapeutic drug monitoring: a meta-analysis. J Antimicrob Chemother. 2016 Jul;71(7):1786-99.

6. Bezdicek M, Lengerova M, Ricna D, Weinbergerova B, Kocmanova I, Volfova P, Drgona L, Poczova M, Mayer J, Racil Z. Rapid detection of fungal pathogens in bronchoalveolar lavage samples using panfungal PCR combined with high resolution melting analysis. Med Mycol. 2016 Oct 1;54(7):714-24.

7. Marty FM, Ostrosky-Zeichner L, Cornely OA et al. Isavuconazole treatment for mucormycosis: a single-arm open-label trial and case-control analysis. Lancet Infect Dis. 2016 Jul;16(7):828-37.

8. Ricna D, Lengerova M, Palackova M, Hadrabova M, Kocmanova I, Weinbergerova B, Pavlovsky Z, Volfova P, Bouchnerova J, Mayer J, Racil Z. Disseminated fusariosis by Fusarium proliferatum in a patient with aplastic anaemia receiving primary posaconazole prophylaxis - case report and review of the literature. Mycoses. 2016 Jan;59(1):48-55.

2014

9. Volfova P, Lengerova M, Lochmanova J, Dvorakova D, Ricna D, Palackova M, Weinbergerova B, Mayer J, Racil Z. Detecting human cytomegalovirus drug resistant mutations and monitoring the emergence of resistant strains using real-time PCR. J Clin Virol. 2014 Oct;61(2):270-4.

10. Groll AH, Castagnola E, Cesaro S et al. Fourth European Conference on Infections in Leukaemia (ECIL-4): guidelines for diagnosis, prevention, and treatment of invasive fungal diseases in paediatric patients with cancer or allogeneic haemopoietic stem-cell transplantation. Lancet Oncol. 2014 Jul;15(8):e327-40.

11. Lengerova M, Racil Z, Hrncirova K, Kocmanova I, Volfova P, Ricna D, Bejdak P, Moulis M, Pavlovsky Z, Weinbergerova B, Toskova M, Mayer J. Rapid detection and identification of mucormycetes in bronchoalveolar lavage samples from immunocompromised patients with pulmonary infiltrates by use of high-resolution melt analysis. J Clin Microbiol. 2014 Aug;52(8):2824-8.

2013

12. Pagano L1, Cornely OA, Busca A, Caira M, Cesaro S, Gasbarrino C, Girmenia C, Heinz WJ, Herbrecht R, Lass-Flörl C, Nosari A, Potenza L, Racil Z, Rickerts V, Sheppard DC, Simon A, Ullmann AJ, Valentini CG, Vehreschild JJ, Candoni A, Vehreschild MJ. Combined antifungal approach for the treatment of invasive mucormycosis in patients with hematologic diseases: a report from the SEIFEM and FUNGISCOPE registries. Haematologica. 2013 Oct;98(10):e127-30.

13. Toskova M, Palousova D, Kocmanova I, Pavlovsky Z, Timilsina S, Lengerova M, Mayer J, Racil Z. Invasive mould disease involving the gastrointestinal tract caused by Neosartorya pseudofischeri in a haematological patient. Mycoses. 2013 May;56(3):385-8.

14. Racil Z, Toskova M, Kocmanova I, Buresova L, Kouba M, Drgona L, Masarova L, Guman T, Tothova E, Gabzdilova J, Forsterova K, Haber J, Ziakova B, Bojtarova E, Rolencova M, Timilsina S, Cetkovsky P, Mayer J. Micafungin as empirical antifungal therapy in hematological patients: a retrospective, multicenter study in the Czech and Slovak Republics. Leuk Lymphoma. 2013 May;54(5):1042-7.

15. Racil Z, Weinbergerova B, Kocmanova I, Muzik J, Kouba M, Drgona L, Masarova L, Guman T, Tothova E, Forsterova K, Haber J, Ziakova B, Bojtarova E, Vydra J, Mudry P, Foralova R, Sejnova D, Mallatova N, Kandrnal V, Cetkovsky P, Mayer J. Invasive aspergillosis in patients with hematological malignancies in the Czech and Slovak republics: Fungal InfectioN Database (FIND) analysis, 2005-2009. Int J Infect Dis. 2013 Feb;17(2):e101-9.

16. Racil Z, Kocmanova I, Toskova M, Winterova J, Lengerova M, Timilsina S, Mayer J. Reactivity of the 1,3-β-D-glucan assay during bacteraemia: limited evidence from a prospective study. Mycoses. 2013 Mar;56(2):101-4.

2012

17. Volfova P, Lengerova M, Winterova J, Racil Z, Dvorakova D, Mayer J. Monitoring of Epstein-Barr virus load in patients after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Infection. 2012 Oct;40(5):583-7.

18. Racil Z, Winterova J, Kouba M, Zak P, Malaskova L, Buresova L, Toskova M, Lengerova M, Kocmanova I, Weinbergerova B, Timilsina S, Rolencova M, Cetkovsky P, Mayer J. Monitoring trough voriconazole plasma concentrations in haematological patients: real life multicentre experience. Mycoses. 2012 Nov;55(6):483-92.

19. Lengerova M, Kocmanova I, Racil Z, Hrncirova K, Pospisilova S, Mayer J, Najvar LK, Wiederhold NP, Kirkpatrick, Patterson TF. Detection and measurement of fungal burden in a guinea pig model of invasive pulmonary aspergillosis by novel quantitative nested real-time PCR compared with galactomannan and (1,3)-β-D-glucan detection. J Clin Microbiol. 2012, 50, 602-8.

2011

20. Racil Z, Kocmanova I, Toskova M, Buresova L, Weinbergerova B, Lengerova M, Rolencova M, Winterova J, Hrncirova K, Volfova P, Skrickova J, Mayer J. Galactomannan detection in bronchoalveolar lavage fluid for the diagnosis of invasive aspergillosis in patients with hematological diseases-the role of factors affecting assay performance. Int J Infect Dis. 2011 Dec;15(12):e874-81.

21. Maertens J, Marchetti O, Herbrecht R et al. European guidelines for antifungal management in leukemia and hematopoietic stem cell transplant recipients: summary of the ECIL 3--2009 update. Bone Marrow Transplant. 2011 May;46(5):709-18.

22. Cuenca-Estrella, M., Bassetti, M., Lass-Flörl, C., Ráčil, Z., Richardson, M., Rogers, T.  Detection and investigation of invasive mould disease. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 2011, roč. 66, č. suppl.1, s. i15-24.

23. Krejci M, Brychtova Y, Doubek M, Tomiska M, Navratil M, Racil Z, Dvorakova D, Horky O, Lengerova M, Pospisilova S, Mayer J. Long-term results of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation after reduced-intensity conditioning with busulfan, fludarabine, and antithymocyte globulin. Neoplasma 2011, 58, 406-14.

2010

24. Mikulska M, Calandra T, Sanguinetti M et al. The use of mannan antigen and anti-mannan antibodies in the diagnosis of invasive candidiasis: recommendations from the Third European Conference on Infections in Leukemia. Crit Care. 2010;14(6):R222.

25. Hrncirova K, Lengerova M, Kocmanova I, Racil Z, Volfova P, Palousova D, Moulis M, Weinbergerova B, Winterova J, Toskova M, Pospisilova S, Mayer J. Rapid detection and identification of mucormycetes from culture and tissue samples by use of high-resolution melt analysis. J Clin Microbiol. 2010 Sep;48(9):3392-4.

26. Ráčil, Z., Kocmanová, I., Lengerová, M., Weinbergerová, B., Burešová, L., Tošková, M., Winterová, J., Timilsina, S., Rodriguez, I., Mayer, J.  Difficulties in using 1,3-{beta}-D-glucan as the screening test for the early diagnosis of invasive fungal infections in patients with haematological malignancies-high frequency of false-positive results and their analysis. Journal of Medical Microbiology, 2010, roč. 59, č. Pt 9, s. 1016-1022.

27. Ráčil, Z., Kocmanová, I., Weinbergerová, B., Tošková, M., Winterová, J., Lengerová, M., Burešová, L., Timilsina, S., Mayer, J.  Mucositis does not lead to false-positivity of the Platelia Aspergillus enzyme-linked immunosorbent assay. European journal of clinical microbiology & infectious diseases, 2010, roč. 29, č. 7, s. 851-855.

2009

28. Landlinger, C., Preuner, S., Willinger, B., Haberpursch, B., Ráčil, Z., Mayer, J., Lion, T.  Species-specific identification of a wide range of clinically relevant fungal pathogens by use of Luminex xMAP technology. Journal of Clinical Microbiology, 2009, roč. 47, č. 4, s. 1063-1073.

2007

29. Ráčil, Z., Kocmanová, I., Lengerová, M., Winterová, J., Mayer, J.  Intravenous Plasma-Lyte as a major cause of false-positive results of platelia Aspergillus test for galactomannan detection in serum. Journal of Clinical Microbiology, 2007, roč. 45, č. 9, s. 3141-3142.

30. Lengerova, M., Racil, Z., Volfova, P., Lochmanova, J., Berkovcova, J., Dvorakova, D., Vorlicek, J., Mayer, J.  Real-time PCR diagnostics failure caused by nucleotide variability within exon 4 of the human cytomegalovirus major immediate-early gene. Journal of Clinical Microbiology, 2007, roč. 45, č. 3, s. 1042-1044.

2006

 

31. Krejci M, Mayer J, Doubek M, Brychtova Y, Pospisil Z, Racil Z, Dvorakova D, Lengerova M, Horky O, Koristek Z, Dolezal T, Vorlicek J. Clinical outcomes and direct hospital costs of reduced-intensity allogeneic transplantation in chronic myeloid leukemia. Bone Marrow Transplant 2006, 38, 483-91.

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon L, patro: 14. a 17.

Bohunice, pavilon X, patro: 5.

Bohunice, pavilon Z, patro: 8.

Kontakty:

Sekretariát:
telefon: 532 233 642

Evidence specializovaných hematoonkologických ambulancí IHOK (pavilon X, Diagnosticko-terapeutické centrum, 5. patro): 532 232 216

Objednání na vyšetření – onkologické ambulance solidních tumorů (pavilon Z, 8. patro): 53223 3976

Ambulantní doba:

po-pá 07:00-15:30
tabulka ambulantních hodin

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji