Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

COVID-19: *** TESTOVÁNÍ COVID *** Informace o NÁVŠTĚVÁCH ve FN Brno *** Očkování ve FN Brno (včetně samoplátců / Self-payers )

Jak k nám odesílat pacienty

Pokud má pacient již histologii z uzliny či jiného materiálu, pak je nezbytná kopie histologické průvodky s popisem patologa a závěrem. Pokud to bude možné, tak i s pacientem odešlete sklíčka a bloček s fixovanou uzlinou...

Požadavky před vyšetřením pacienta na našem pracovišti:

A) onkologická ambulance (lymfomy) (tel. 532233515)

  1. Pokud má pacient již histologii z uzliny či jiného materiálu, pak je nezbytná kopie histologické průvodky s popisem patologa a závěrem. Pokud to bude možné, tak i s pacientem odešlete sklíčka a bloček s fixovanou uzlinou – od nás bude odeslán na konzultaci (druhé čtení).
  2. Pokud má pacient provedeno RTG a CT vyšetření, pak přiložte kopie popisů těchto vyšetření a snímkovou dokumentaci
  3. Pokud má pacient provedenu diagnostiku při operačním výkonu (např. laparotomie), pak zašlete kopii operačního protokolu.
  4. V případě, že odesíláte pacienta např. pro relaps onkologického onemocnění, prosíme o stručný choronologický souhrn (datum diagnozy, původní histologie, vstupní staging – popis rozsahu onemocnění, onkologická terapie – začátek a konec, v případě radioterapie rozsah ozařovaného pole a dávku, odpověď onemocnění na terapii, kdy diagnostikován relaps a jak, restaging) Pokud je to možné, tak dodejte veškerou CT dokumentaci i s kopiemi popisů snímků. V případě, že byla provedena vyšetření kostní dřeně, pak i kopie popisů histologických vyšetření.

B) onkologická ambulance (monoklonální gamapatie) (532233567)

  1. Odeslání nového pacienta je vhodné domluvit telefonicky.
  2. Pokud byly prováděny rtg snímky skeletu, je vhodné je přiložit, stejně jako originální výsledky laboratorních vyšetření majících vztah k monoklonální gamapatii, tedy kvantita polyklonálních a monoklonálního imunoglobulinu, koncentrace kalcia, krevní obraz, urea, kreatinin.
  3. Pokud tato vyšetření nebyla provedena a uvedená diagnóza je suspektní, provedeme tato vyšetření na naší ambulanci.

C) hematologická ambulance (532233562)

Vždy je nejlepší se na konkrétním pacientovi telefonicky dohodnout.

Odesíláte-li na naše pracoviště pacienta s těžkou cytopenií či významnou leukocytózou, polyglobulií nebo trombocytózou, není třeba kromě krevního obrazu a krátké anamnézy, eventuelně výsledků dalších provedených vyšetření, žádné jiné informace. Naše ambulance všechna vyšetření provede, případně nemocného kdykoliv hospitalizujeme.

Jestliže se jedná o pacienta s méně závažnými změnami v krevním obraze, je vhodné připojit mikroskopicky zhodnocený diferenciální rozpočet leukocytů, případně také počet retikulocytů a některá další vyšetření podle toho, na jakou chorobu je podezření (vyšetření hemolýzy, sérové železo, biochemické vyšetření, screening fokusů infekce, interní vyšetření?).

Je-li odesílán pacient k trepanobiopsii, je vhodné kromě krevního obrazu včetně diferenciálního počtu leukocytů mikroskopicky odečteného, připojit k žádosti o výkon také koagulační vyšetření (INR, aPTT, fibrinogen), údaje o hepatosplenomegalii, lymfadenopatii a stručnou anamnézu. Vyšetření je možno při normálním počtu trombocytů a dobré spolupráci pacienta provádět ambulantně. Pacient bude odeslán domů sanitkou, či může jeho rodina zajistit odvoz osobním vozem. Pacient by měl být po návratu z vyšetření pod dohledem některého z členů rodiny a dodržovat klidový režim. Nemusí být nalačno a je vhodné, aby si naopak připravil jídlo a pití s sebou na dobu po vyšetření. Domů se obvykle vrací až kolem 15 - 16 hodiny.

Pokud je počet trombocytů menší než 80 x 10(superscript: 9)/l je vhodné zajistit hospitalizaci pacienta na spádovém interním oddělení. Krevní obraz by měl být nejvýše z předchozího dne.

Trepanobiopsii u významně trombocytopenických pacientů s počtem destiček pod 30 x 109/l, lze provádět na naší ambulanci po zvážení přípravy na vyšetření a po rozhodnutí o místě hospitalizace po výkonu.

D) interní ambulance (532232852)

Odesílání pacientů do lipidové a diabetologické poradny je možné jen po předchozí telefonické domluvě s dr. Pospíšilovou.

E) revmatologická ambulance (532233036)

Odesílání pacientů do revmatologické ambulance je možné jen po předchozí telefonické domluvě s dr. Fojtíkem.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon L, patro: 14. a 17.

Bohunice, pavilon X, patro: 5.

Bohunice, pavilon Z, patro: 8.

Kontakty:

Sekretariát:
telefon: 532 233 642

Evidence specializovaných hematoonkologických ambulancí IHOK (pavilon X, Diagnosticko-terapeutické centrum, 5. patro): 532 232 216

Objednání na vyšetření – onkologické ambulance solidních tumorů (pavilon Z, 8. patro): 53223 3976

Ambulantní doba:

po-pá 07:00-15:30
tabulka ambulantních hodin

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji