Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Informace pro lékaře

Pacienti jsou  objednáváni buď telefonicky 532 238 433 nebo e-mailem či osobně. Kdy jsou objednáni THP na nejbližší volný termín. Výjimku tvoří akutní vyšetření, která jsou řešena telefonicky a o jejichž provedení rozhoduje lékař.

 

  • Po příchodu je klient po předložení žádanky a karty pojištěnce zaregistrován odpovědnou pracovnicí na evidenci do elektronického informačního systému a je odeslán do čekárny, společné pro ultrazvukovou i mammografickou vyšetřovnu.
  • Mamografické vyšetření: Po příchodu klienta na vyšetřovnu zkontroluje RA identitu klienta a ukončí vyšetření v RIS. Na mammografické vyšetřovně provede RA vyšetření, obrazová dokumentace automaticky odchází do digitálního archivu (přímá digitalizace) a na pracovní stanici lékaře,kde proběhne vyhodnocení, srovnání se starou snímkovou dokumentací a lékař vyhotoví nález.
  • Ultrazvukové vyšetření : Vyšetření provádí lékař za asistence zdravotní sestry.
  •  Nálezy z obou modalit  jsou vydávány po skončení vyšetření s termínem další kontroly nebo event. doporučení  dalších doplňujících vyšetření. Není-li přítomen lékař, nálezy se posílají doporučeně poštou lékaři, který vystavil žádanku, nebo si klientka nález vyzvedné osobně.
  • Provoz na KRNM je plně digitální, veškerá snímková dokumentace je uložena v digitálním archivu FN Brno.
  • Snímková dokumentace může být uložena na datovém nosiči a může být zapůjčena pověřeným osobám na základě žádanky o zapůjčení snímkové dokumentace nebo na žádost samotného pacienta ( pro osobní potřebu ) proti příslušné platbě, viz.  „Podklad pro platbu v hotovosti dle ceníků FN Brno“ ( S/G/02999/15D25-2 ). Další forma přenosu dat do jiných zdravotnických zařízení je cestou „datové sítě“, a to rovněž na základě žádosti ošetřujícího lékaře. Toto provádí pověřený a zaškolený pracovník, a to v pracovní době od 7.00 do 15.00 hod. Žádosti na zhotovení CD nebo o odeslání dat cestou sítě do jiných zdravotnických zařízení se evidují na jednotlivých pracovištích. Nedílnou součástí žádosti o zapůjčení je i podpis přebírající osoby.
  • Navrácená obrazová dokumentace je archivována 5 let a poté skartována.

 

Vyšetření prsu (mammografie a ultrazvukové vyšetření)

Vyšetření klientka neplatí:

  • Pokud má žena žádanku s diagnózou - N63, N61, C50 - diagnostická mammografie a v případě, že jde o preventivní screeningové vyšetření s diagnózou Z123 od 45. roku prováděné jedenkrát za dva roky podle vyhlášky o preventivních prohlídkách a na pracovišti doporučeném MZ ČR k provádění screeningu.

 

Vyšetření klientka platí:

  • Pokud žena má žádanku, chce podstoupit vyšetření na vlastní žádost a přitom nesplňuje věkovou hranici 45 let a výše. Dále platí i v případě, že jde o preventivní vyšetření mimo výše uvedený interval daný vyhláškou (roční kontroly,  preventivní ultrazvukové vyšetření u mladých žen apod.). Jednotlivé zdravotní pojišťovny mohou v rámci svých nadstandardních programů hradit vyšetření i nad rámec vyhlášky.

 

Podrobnější informace

Podrobnější informace o mammografickém screeningu naleznete také na http://www.mamo.cz/

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji