Menu
Česky English
532 23 1111

Přednášky a publikace - Klinika radiologie a nukleární medicíny (Mammo a RTG)

Dvořák K., Jandáková E., Brančíková D.: Kontrastní ultrazvuk (CEUS) nehmatných lézí prsu, 16. ročník Onkologického sympozia Onkologie v gynekologii a mammologii, leden 2011, sborník přednášek, ISBN: 978-80-87086-16-2

Dvořák K.: Mammografický vzhled lobulárního invazivního karcinomu, Mezinárodní kongres SEKCAMA, duben 2011, Bratislava ISBN978-80-8935-20-9, +CD

Dvořák K.: Mammografický vzhled karcinomu mléčné žlázy, Kompendium medicíny 7., ročník 2011, p. 31, ISSN 1336-4871, MK SR EV 3686/09, + CD

Dvořák K., Jandáková E., Brančíková D.: Diagnostika včasných stádií karcinomu mléčné žlázy ve FN Brno, 15. ročník Onkologického sympozia, (mezinárodní), listopad 2011, Praha, ISBN - 978 - 7262 - 450 - 8

Dvořák K., Jandáková E., Brančíková D.: Problematika diagnostiky karcinomu mléčné žlázy (omyly), 16. ročník Onkologického sympozia Onkologie v gynekologii a mammologii, leden 2012, sborník přednášek, CD, ISBN

Dvořák K., Jandáková E., Brančíková D.: Diagnostika lokální recidivy karcinomu mléčné žlázy, Mezinárodní kongres SEKCAMA, květen 2012, Bratislava ISBN 978-80-89305-24-7, + CD, ISBN: 978-80-87086-38-4

Dvořák K., Mihulová I., Brančíková D., Jandáková E.: Možné využití kontrastního ultrazvuku (CEUS) v mammodiagnostice, XXXVIII. Český radiologický kongres, říjen 2012, Olomouc, abstrahovaná přednáška

Dvořák K., Třináctá M.: The Benefit of the CEUS in the Monitoring the Patients with Breast Cancer with Neoadjuvant Chemotherapy, International Congress Prague, May 2010

Dvořák K.: Mammografickývzhled karcinomu mléčné žlázy u žen s mutací BRCA 1 a BRCA 2, přednáška, Senologie v gynekologii, mezinárodní kongres, Praha, duben 2011

Dvořák K: Contrast Ultrasound of the Breast, přednáška, březen 2012, mezinárodní seminář, Brno

Dvořák K., Jandáková E., Brančíková D.: Problematika diagnostiky karcinomu mléčné žlázy (omyly), 16. ročník Onkologického sympozia Onkologie v gynekologii a mammologii, leden 2012, sborník přednášek, CD,leden 2012, ISBN: 978-80-87086-38-4

Dvořák K., Jandáková E., Brančíková D.: Diagnostika lokální recidivy karcinomu mléčné žlázy, Mezinárodní kongres SEKCAMA, květen 2012, Bratislava,ISBN 978-80-89305-24-7, + CD

Dvořák K., Mihulová I., Brančíková D., Jandáková E.: Možné využití kontrastního ultrazvuku (CEUS) v mammodiagnostice, XXXVIII. Český radiologický kongres, říjen 2012, Olomouc, abstrahovaná přednáška

Dvořák K: Contrast Ultrasound of the Breast, přednáška, září 2012, mezinárodní seminář, Brno

Dvořák K.: Kontrastní ultrazvuk mléčné žlázy, přednáška, duben 2012, seminář, Brno

Dvořák.: Kontrastní ultrazvuk mléčné žlázy, přednáška, září 2012, seminář, Brno

Dvořák K:Kontrastní ultrazvuk mléčné žlázy, přednáška, listopad 2012, seminář, Brno

Dvořák K. Kontrastní ultrazvuk mléčné žlázy, přednáška, prosinec 2012, seminář, Brno

Dvořák K. Problematika diagnostiky karcinomu mléčné žlázy , In:  Z.Adam, M. Krejčí, J. Vorlíček- Obecná onkologie, ISBN 978-80-7262-715-8,  prosinec 2010

Dvořák K.: Mammografický vzhled karcinomu mléčné žlázy, Kompendium medicíny 7., ročník 2011, p. 31, ISSN 1336-4871  MK SR EV 3686/09

Dvořák K., Mihulová I., Brančíková D., Jandáková E.: Možné využití kontrastního ultrazvuku (CEUS) v mammodiagnostice, říjen 2012, in Česká radiologie, ročník 66, č. 3, ISSN 1210-7883, Galén

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji