Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Paliativní tým Dětské nemocnice FN Brno

Poslání týmu

Paliativní (podpůrný) tým Dětské nemocnice FN Brno poskytuje koordinovanou a komplexní mezioborovou ambulantní i lůžkovou péči o dětské pacienty se život ohrožujícím nebo život limitujícím onemocněním, u nichž je paliativní péče indikována.

 

Odborný garant týmu prof. MUDr. Jiří Vorlíček 53 223 3642
 
Vedoucí týmu MUDr. Petr Lokaj 53 223 4602

Členové týmu

 • MUDr. Štefánia Aulická – lékařka Klinika dětské neurologie
 • MUDr. Zdenka Bálintová - lékařka Klinika dětské neurologie
 • Prim. MUDr. Radek Brauner – lékař Dětské rehabilitační oddělení
 • MUDr. Jiří Domanský – lékař Klinika dětské onkologie
 • MUDr. Robert Doušek – lékař Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie
 • MUDr. Petra Hanáková – lékařka Klinika dětské neurologie
 • MUDr. Lucia Janigová – lékařka Klinika dětské onkologie
 • MUDr. Tomáš Jimramovský – lékař Pediatrická klinika
 • MUDr. Milan Kratochvíl – lékař Klinika dětské anestezie a resuscitace
 • MUDr. Dagmar Krejčí – lékařka Klinika dětské anestezie a resuscitace
 • MUDr. Jana Tučková – lékařka Pediatrická klinika/ kardiologie
 • MUDr. Marie Venclů – lékařka Pediatrická klinika
 • MUDr. Danica Zapletalová – lékařka Klinika dětské onkologie
 • MUDr. Eliška Žarošská – lékařka Klinika dětských infekčních nemocí
 • Ing. Bc. Bc. Monika Kolková – Centrum provázení
 • Mgr. Olga Marie Krčmařová – Centrum provázení
 • Mgr. Jana Majerčíková – sestra Františka – nemocniční kaplanka
 • Anna Nehybková DiS –dětská sestra Klinika dětské onkologie
 • Romana Drápalová – staniční sestra Klinika dětské onkologie

Náplň činnosti paliativního týmu

Paliativní tým zajišťuje a organizuje poskytování paliativní komplexní mezioborové péče v celé její šíři jak ambulantně, tak za hospitalizace u dětí s nevyléčitelnými a/nebo neléčitelnými onemocněními, případně o pacienty v konečné fázi svého onemocnění, u nichž je tato péče indikována. Podílí se na identifikaci těchto pacientů a poté je provází ve všech fázích jejich nemoci, až do doby pre-terminální a terminální.

Rodičům i dítěti je navíc poskytována po celou dobu nemoci jejich dítěte péče a podpora ze strany Centra provázení, která končí 6 měsíců po úmrtí dítěte. Tato péče zahrnuje krizovou intervenci, psychosociální péči, zdravotně-sociální poradenství, pomoc při zpracování informací a navázání na další služby.

Nabízíme lékařům a sestrám na pracovištích DN pomoc, která jim ulehčí velmi náročnou práci. Naším úkolem je pomoci specialistům koordinovat další péči o pacienta včetně komunikace s ním, nezasahujeme do jejich kompetencí – neměníme léčebný plán pacientům.


Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji