Menu
Česky English
532 23 1111

Nový přednosta plicního má zájem udělat z kliniky páteřní centrum pro ty nejsložitější výkony

/17. 9. 2021/ Pro někoho vysoké cíle, pro někoho obrovský potenciál ve vnímání plicního lékařství. Nový přednosta Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno by rád pokračoval v budování dobrého jména kliniky. Doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D., je mladým lékařem, který má za sebou několikaletou praxi ve Fakultní nemocnici Olomouc, kde působil i jako vedoucí Spánkové laboratoře. Pneumologie je nejen jeho lékařským, ale i vědním oborem, proto lze očekávat, že se bude klinika patřící nejen Fakultní nemocnici Brno, ale i Lékařské fakultě MU, věnovat novinkám v medicíně, tak aby patřila mezi nejlepší v republice. 

Jaké spektrum péče poskytuje vaše pracoviště?

V současné době patří naše pracoviště mezi přední zařízení v ČR. Poskytujeme komplexní terapii všech druhů onemocnění respiračního traktu. Nedílnou součástí je také diagnostika a terapie nádorů plic a průdušek.

Když mluvíte o nádorech plic, jak se mění léčba?

Terapie nádorů plic prošla za poslední dobu významným posunem vpřed. U velké části pacientů jsme nyní schopni diagnostikovat zhoubné nádory v časných stádiích, kdy je možné kompletní vyléčení chirurgickou resekcí. U pacientů v pokročilých stádiích onemocnění máme nyní k dispozici moderní preparáty, jako je například imunoterapie. Nutné je ale říci že naším cílem je právě diagnostika častých stádií, kdy je šance na vyléčení nejvyšší. Pomoci tomu může například program skreeningu rakoviny plic.

Co si pod tímto pojmem můžeme představit?

Jedná se o program diagnostiky časné fáze onemocnění, který se právě v ČR postupně rozbíhá. FN Brno je jedním ze stěžejních center tohoto projektu. Právě zde budou pacienti vyšetřeni pomocí CT hrudníku a v případě pozitivního nálezu dále diagnostikováni a léčeni.

Jaké jsou další části kliniky, na jejich rozvoj se chcete zaměřit?

Určitě to jsou endoskopické metody. Již nyní jsme schopni diagnostikovat velkou část pacientů nejen s rakovinou plic, ale i dalšími onemocněními. Plánujeme další rozvoj přístrojové techniky a naším cílem je vybudovat jedno ze dvou páteřních center v rámci celé ČR, kde budou prováděny ty nejsložitější výkony.

Často se objevují poznatky o stavu budov, ve kterých vaše oddělení sídlí, existují plány rekonstrukce?

Klinika sídlí v takzvané „staré“ zástavbě FN Bohunice a možná by bylo vhodnější používat pojem „historická“. Na jednu stranu to můžeme považovat za limitaci, ale kdo navštívil naši kliniku, jistě vnímal genia loci a funkcionalistický skvost brněnské meziválečné architektury. V minulých letech došlo k opravě fasády a výměně oken. Aktuálně pracujeme na projektu přestavby vnitřních prostor, aby lépe odpovídaly medicíně 21. století.

Jsou ještě nějaké aspekty, které byste rád zmínil?

Nesmírně důležitou součástí je spolupráce s okolními lékaři a zdravotnickými zařízeními. Naším cílem je stát se centrem nejen moravské pneumologie a úzce spolupracovat s okolními zdravotnickými zařízeními. Díky tomu tak dosáhneme té nejlepší možné péče pro naše pacienty.

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji