Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Placené služby - Oddělení klinické hematologie

CENÍK  č. 28 / 2015 – 09.5

Kalkulace výkonů za úhradu na oddělení OKH

Pro pracoviště OKH byl aktualizován ceník za jednotlivá vyšetření dle kódu, jejichž provedení si vyžadují Transfúzní oddělení a jiná externí pracoviště. Tato vyšetření nelze vykazovat na VZP, neboť jejich cena je již součástí ceny transfúzních přípravků nebo platby za úhradu žadatele. Jedná se o výkony uvedené v „Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami“ – platného od 1. 1. 2015.

Kód výkonu   Název výkonu Cena celkem
81677 1. Hemosiderin v moči 26,00 Kč
91439 2. Imunofenotypizace buněčných subpopulací dle povrchových znaků průtoková cytometrie 391,00 Kč
94119 3. Izolace DNA 1 420,00 Kč
94123 4. FVL G 169 A 2 536,00 Kč
94123 5. Prothrombin G 20210A 2 536,00 Kč
94123 6. MTHFR C 677T 2 536,00 Kč
94123 7. HFE C282Y 2 536,00 Kč
94123 8. HFE H 63D 2 536,00 Kč
94123 9. F XIII Val 134 Leu 2 536,00 Kč
94123 10. PAI - 1 2 536,00 Kč
94123 11. HFE S 65C 2 536,00 Kč
94123 12. F V Cambridge 2 536,00 Kč
96111 13. Samovolná agregace 60,00 Kč
96113 14. Plazminogen 297,00 Kč
96115 15. Faktor XIII 100,00 Kč
96127 16. Alfa - 2 - antiplasmin 330,00 Kč
96145 17. PTT-LA 213,00 Kč
96147 18. PAI - aktivita 579,00 Kč
96155 19. LIA v WF :Ag 456,00 Kč
96157 20. Heparin anti Xa 393,00 Kč
96163 21. Kompletní krevní obraz se 7 parametry 30,00 Kč
96167+96863 22. Kompletní krevní obraz s 22 parametry             ( 5 populační diferenciál ) 130,00 Kč
96185 23. Faktor II 612,00 Kč
96187 24. Faktor V 610,00 Kč
96189 25. Faktor VII 730,00 Kč
96191 26. Faktor VIII 662,00 Kč
96193 27. Faktor IX 662,00 Kč
96195 28. Faktor X 633,00 Kč
96197 29. Faktor XI 690,00 Kč
96199 30. Protein C 823,00 Kč
96211 31. Protein S 972,00 Kč
96215 32. APC - Rezistence 386,00 Kč
96237 33. Hexagonály ( HNP ) 879,00 Kč
96239 34. PNP 366,00 Kč
96247 35. Agregace kolagen  168,00 Kč
96249 36. Agregace ristocetin  258,00 Kč
96249 37. Agregace Trap 6 258,00 Kč
96247 38. Agregace epinefrin 168,00 Kč
96247 39. Agregace ADP 168,00 Kč
96525 40. Retrakce koagula 90,00 Kč
96257 41. PFA -Col/Epi 597,00 Kč
96257 42. PFA -Col/ADP 597,00 Kč
96265 43. LIA PS - volný 828,00 Kč
96267 44. ELISA PS - celkový 647,00 Kč
96853 45. LIA AT:AG, LIA FBG:Ag 492,00 Kč
96313 46. Autohemolýza 110,00 Kč
96315 47. Analýza krevního nátěru 27,00 Kč
96711 48. Panoptické obarvení krevního nátěru 26,00 Kč
96713 49. Zhotovení krevního nátěru 13,00 Kč
96523 50. Retikulocyty počet - mikroskopicky 53,00 Kč
96857 51. Automatické měření retikulocytů 74,00 Kč
96321 52.  Počet trombocytů mikroskopicky 27,00 Kč
96613 53. Schistocyty 40,00 Kč
    Hodnocení KD:  
96715 54. Analýza KD 543,00 Kč
96711 55. Panoptické obarvení nátěru 2 x 26,00 Kč
96317 56. Kroužící antikoagulans na bázi  PT ,aPTT 757,00 Kč
96325 57. Figrinogen 242,00 Kč
96415 58. Heinzova tělíska 60,00 Kč
96419 59. Hemoglobin A2 386,00 Kč
96427 60. Euglobulínová lýza 52,00 Kč
96511 61. Osmotická resistence 85,00 Kč
96521 62. Reptilázový test 414,00 Kč
96515 63. D-Dimery  283,00 Kč
96617 64. Trombinový test 60,00 Kč
96621 65. aPTT,  aPTT - actin 86,00 Kč
96623 66. Tromboplastinový test 93,00 Kč
96629 67. vWF - Ristocetin kofaktor 657,00 Kč
96627 68. Inhib.FVIII nebo FIX 1 826,00 Kč
96811 69. Pink test 110,00 Kč
96813 70. AT III ( chromogenní metoda ) 202,00 Kč
96273 71. PC Global 355,00 Kč
96817 72. Nespecifická esteráza 575,00 Kč
96821 73. Alkalická fosfatáza 198,00 Kč
96825 74. Kyselá fosfatáza 446,00 Kč
96827 75. Chloracetát esteráza 476,00 Kč
96829 76. PAS reakce 466,00 Kč
96831 77. Myeloperoxidáza 455,00 Kč
96833 78. Železo v KD 186,00 Kč
96835 79. Etanol-gelifikační test 26,00 Kč
96839 80. Faktor XII 842,00 Kč
96869 81. PPP, Směs N+N 67,00 Kč
96871 82. vWF:CB 713,00 Kč
96873 83. Směsný test DAPTT 186,00 Kč
96875 84. Konfirmace dRVVT 250,00 Kč
96877 85. Korekce dRVVT 225,00 Kč
96879 86. dRVVT 260,00 Kč
96881 87. HIT- agregačně 332,00 Kč
96883 88. Korekční test PT, aPTT, TČ 237,00 Kč
96885 89. Mikropartikule 880,00 Kč
96629 90. Adamts 13 aktivita 657,00 Kč
96627 91. Adamts 13 inhibitor 1 826,00 Kč
96157 92. Arixtra anti Xa 393,00 Kč
96157 93. Zibor anti Xa 393,00 Kč
96157 94. Xarelto anti Xa 393,00 Kč
96157 95. Eliquis anti Xa 393,00 Kč
96317 96. Pradaxa 757,00 Kč
96627 97. HIT ELISA 1 826,00 Kč
96627 98. LFIA h/PF4 1 826,00 Kč
97111 99. Separace séra/plazmy 18,00 Kč
22121 100. Interpretace poruch hemostázy  180,00 Kč

 

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon CH, patro: 4. patro

Bohunice, pavilon X, patro: 5. patro

Porodnice Obilní trh, pavilon C2, patro: 2. patro

Telefon:

Ambulance 532 233 061
Sekretariát 532 233 063

Kontakty:

Telefonické konzultace a objednávání pacientů: pondělí – pátek 13:00–14:00 hod., tel. Telefon: 532 233 061

Ambulantní doba:

po-pá 7:00-15:30 hod.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji