Menu
Česky English
532 23 1111

Návštěvní hodiny

Nemocnice Bohunice

V běžném provozu platí návštěvní hodiny každý den v době od 14.00 do 18.00 hodin*/**

Návštěvy jsou po dohodě se zdravotnickým personálem možné i mimo stanovenou dobu.

 

Dětská nemocnice

Maminky nebo tatínci hospitalizovaní s dítětem mohou být  u svého dítěte přítomny nepřetržitě, viz Ubytování průvodce

Rodič, který  není s dítětem hospitalizován, může u lůžka svého dítěte pobývat v době od 7.00 do 20.00 hodin, po dohodě s lékařem a dle prostorových možností oddělení pak i mimo tuto dobu

Ostatní návštěvy u dětí mohou být přítomny v pracovní dny v době od 15.30 do 17.30 hodin, ve dnech pracovního volna a o svátcích také v době od 9.30 do 11.30 hodin.

V době od 13.00 do 15.00 hodin je na jednotlivých odděleních stanoven polední klid!

 

Porodnice

Každý den kromě neděle v době od 15.00 do 17.00 hodin*
v neděli od 14.00 do 16.00 hodin*

  

* Věk dětí, které přicházejí na návštěvu pacienta, není omezen. Rozhodující je aktuální zdravotní stav pacienta, provozní podmínky, aktuální epidemiologická situace a charakter poskytované péče. Odpovědnost za přítomnost dětí, které přicházejí na návštěvu pacienta, má jejich zákonný zástupce.

 

Informace jsou podávány zásadně osobně a respektuje se soukromí nemocného.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji