Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Od soboty 17. 2. 2018 platí ve FN Brno kvůli chřipkové epidemii zákaz návštěv.

MUDr. Dušan Matejička: Unikátní operace bederní páteře metodou OLIF

Na Ortopedické klinice LF MU a FN Brno se před několika dny uskutečnila unikátní operace degenerativního postižení bederní páteře z nového operačního přístupu zvaného OLIF (oblique lateral interbody fusion).

Tento moderní miniinvazivní operační postup, který se v posledních měsících prudce rozvíjí ve světě, byl uskutečněn poprvé v České republice. Operaci prováděl MUDr. Dušan Matejička, který nám odpověděl na otázky.

 

 

V čem je tato operace unikátní?

Operace OLIF je unikátní v tom, že se jedná o tzv. méně invazivní přístup k páteři, což šetří  tkáně a hlavně svaly, které páteř obklopují. K páteři se dostáváme z tzv. šikmého přístupu přes retroperitoneum, na rozdíl od jiných přístupů z boku však není nutné přistupovat přes m. iliopsoas, kde vedou důležité nervové struktury.  Jedná se o modifikaci předního přístupu k páteři, kdy naproti zadnímu přístupu se k ploténce dostáváme mimo míšní kanál.  Za tímto účelem je použitý speciální rozvěrač, který nám chrání okolité tkáně a umožňuje nám tento výkon udělat z kožního řezu dlouhého jenom 4 cm.  Plotýnka je nahrazena speciálním implantátem (klecí), který je vyplněn kostními štěpy (na našem pracovišti z tkáňového centra) a následně jsou obratle k sobě fixovány dlahou a šrouby.

 

Pro jaký typ pacientů je tento zákrok vhodný?

Zákrok je vhodný pro pacienty s degenerativním onemocněním plotének v oblasti bederní páteře v rozsahu od druhého bederního obratle až po pátý bederní obratel. Tento typ výkonu má své kontraindikace, kterými jsou např. obezita, jizevnaté změny po předchozích operacích v oblasti břicha nebo abnormální uložení velkých cév v dutině břišní.

 

Jak dlouho trvá zákrok a jaká jsou jeho rizika?

Tento typ operace trvá za ideálních podmínek cca 1,5 hodiny. Snižuje se poté, až odpadá riziko poranění nervových struktur v kanále míšním i v průběhu musculus iliopsoas (tzv. lumbálního plexu). Tím, že není nutné otevřít spinální kanál, nám odpadá riziko budoucích jizevnatých změn v této oblasti a následných komplikací. Krevní ztráty u tohoto typu výkonu jsou zpravidla minimální.

Pacienti po operaci mohou na druhý den sedět resp. chodit, je doporučeno chození s bederním pásem cca na 2 až 3 měsíce. Tím, že se jedná o šetrný a méně invazivní přístup, je pooperační bolestivost výrazně nižší a rekonvalescence rychlejší.

 

Kde jste čerpali informace k této operaci?

Tento typ operace byl poprvé ve světě vykonán v r. 2012. Informace o tomto typu výkonu  a praktické zkušenosti jsem získal na odborných konferencích resp. kongresech a studiem zahraniční literatury.

 

Jaká by podle Vás měla být prevence, než dojde k této operaci?

Prevence je velmi důležitá právě kvůli degenerativnímu onemocnění páteře. Mám na mysli zejména dostatek vhodného pohybu, cvičení a v neposlední řadě méně stresu, na který páteř velmi špatně reaguje. Splnění posledního bodu je však v dnešní době velmi těžko ovlivnitelné.

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji