Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Zákaz návštěv, výjimku mají dětští pacienti a doprovod u porodu. Více zde. *** Testování koronavirus, rezervační systém a COVID BUS zde. ***  Informační linka MZ ČR ke koronaviru 1221

Ing. Michal Ješeta: Poruchy plodnosti mužů, jejich diagnostika a léčba

40 let CARu

Centrum asistované reprodukce CAR 01 FN Brno a LF MU si v roce 2019 připomnělo 40. výročí svého vzniku. Za dobu své existence pomohlo tisícům neplodných párů. Jak je to ale s plodností dnes a jaké jsou nejnovější trendy tohoto oboru? Na tyto a další otázky jsme se zeptali Ing. Michala Ješety z CARu.

 

Jak vybíráte nejlepší spermii?

Před vlastním použitím spermií pro in vitro fertilizaci (IVF), to znamená pro oplození vajíček mimo organizmus ženy, je velice důležité získat ty nejlepší spermie z ejakulátu. Znamená to oddělit životaschopné spermie od nepohyblivých a poškozených. Pro tyto účely v našem centru využíváme šetrný způsob separace spermií na základě jejich pohybu. Nejrychlejší spermie jsou odděleny od ostatních a jsou dále použity pro vlastní oplozování. Před použitím pro mikroinjekci do oocytu je pečlivě vybírána nejvhodnější spermie. Tento způsob nicméně má ještě své limity. Problém tkví v tom, že tento základní způsob separace je založený na pohyblivosti spermií a jejich tvaru. S rozvojem současného poznání však víme, že existuje celá řada dalších parametrů okem „nepostřehnutelných“, které mohou být klíčové pro úspěch IVF. Jedním z těchto stavů je například vysoká míra fragmentace DNA spermií.

Jak tedy zlepšit výběr nejlepší spermie pro IVF?

Základní metody selekce mohou u většiny pacientů fungovat velice dobře a jsou často dostatečné pro kvalitní výběr spermií před jejich použitím pro oplozování. U celé řady mužů není ale možné klasickým způsobem spolehlivě vybrat tu nejvhodnější spermii na oplozování. Jedná se především o muže, kteří mají špatný spermiogram, muži starší, kuřáci, diabetici, muži s varikokélou, chlamydiemi či po chemoterapii. Pokud u páru opakovaně dochází k zástavě vývoje embryí či časným abortům, může to také být způsobeno „pouhým okem neviditelnou“ vadou vitálních spermií. V těchto případech základní metody selekce nestačí a je dobré vybrat tu nejvhodnější spermii na základě pokročilých separačních technik např. PICSI a nebo MACS.

Jak fungují pokročilé separační techniky?

Obě zmiňované metody zefektivňují výběr spermií před jejich výběrem pro oplozování, avšak fungují na odlišném principu. Metoda PICSI je metoda, která vybírá ty nejlepší spermie na základě jejich vazby na kyselinu hyaluronovou. Jedná se o kyselinu, která se přirozeně nachází v obalu zralého vajíčka. Využívá se tedy toho, že spermie s vysokou afinitou ke kyselině hyaluronové jsou zralejší a také vhodnější pro fertilizaci. Takto na speciálně připravené Petriho misce spermiím „podstrčíme“ kapku hyaluronanu, na kterou se ty „nejlepší“ přichytí. Ty potom jednotlivě vysbíráme mikropipetou a použijeme k oplozování.

Naproti tomu metoda MACS pomocí magnetu odstraňuje ze vzorku ty spermie, které jsou nevhodné pro fertlizaci. Jsou to spermie, které již vstoupily do programované buněčné smrti (apoptózy) a které by již nevedly k úspěšnému oplodnění vajíčka. Tato metoda odhalí tyto spermie již ve velmi časném stádiu apoptózy.

Můžete popsat výhody a nevýhody těchto metod a kdy je použít?

Metoda PICSI je metoda, která má výborné výsledky a zkvalitňuje výběr spermií před jejich použitím pro IVF a je snadno dostupná. U mužů s vysokou mírou poškození integrity DNA ale nedokáže takto poškozené spermie primárně vyloučit. Druhá metoda (MACS) je vhodná především u mužů, kteří mají problém s poškozením DNA spermií. Tato metoda nevybírá vhodné spermie, ale odstraňuje špatné ze vzorku. Pro oplozování tedy potom zůstanou jen ty dobré.

V jaké výši se pro pacienty pohybují náklady, pokud si zvolí tento typ výběru spermií před fertilizací?

Obě metody jsou nadstandardní a zdravotní pojišťovny jej pacientům nehradí. Doplatek v našem centru činí u metody PICSI 5 000 Kč a u metody MACS 5 400 Kč, nezávisle na počtu oplozovaných oocytů.

Zabýváte se ve Vašem centru také výzkumnou činností?

Pracovníci našeho centra se podílejí na řešení několika výzkumných projektů ve spolupráci s partnerskými pracovišti v Praze, Plzni a Olomouci. Předmětem naší výzkumné činnosti jsou metody optimalizace načasování transferu embryí do dělohy, analýzy obsahu endokrinních disruptorů v těle a jejich vztah k reprodukční soustavě, embryonální kmenové buňky či metody 3D kultivace buněk v in vitro prostředí. Projekty jsou řešeny za podpory Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.  

 

spermie

Obr.1 Lidská spermie zachycená pomocí invertovaného mikroskopu za pomoci polarizovaného světla. Měřítko představuje vzdálenost 20 µm.

 

mikromanipulátor

Obr. 2. Invertovaný mikroskop vybavený mikromanipulátory je nezbytné vybavení pro provedení mikromanipulačních technik jako jsou ICSI, PICSI či biopsie embryí před genetickým vyšetřením.

 

Fotogalerie
Kde nás najdete:

Porodnice Obilní trh, pavilon A

Bohunice, pavilon Z

Kontakty:

Ambulance porodního sálu
532 233 962 (Bohunice)
532 238 440 (Obilní trh)

Porodní sál
532 233 961 (Bohunice)
532 238 285 (Obilní trh)

Gynekologická ambulance
532 233 953 (Bohunice)
532 238 373 (Obilní trh)
532 238 285

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji