Menu
Česky English
532 23 1111

Gynekologie a porodnictví

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ KLINIKA
(založena 1919)

 • pracoviště Porodnice, Obilní trh 11, 625 00 Brno
 • pracoviště Bohunice, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Univerzitní klinika, založená již roce 1919, je dnes Evropským centrem vzdělávání v oblasti gynekologie a porodnictví. Její vědecké a pedagogické aktivity jsou orientovány na následující odborné programy:

 • perinatologický program – centralizace předčasných porodů a těhotenských patologií, komplexní prenatální diagnostika, snižování perinatální mortality a morbidity matek i novorozenců
 • program asistované reprodukce - se zabývá léčbou poruch neplodnosti. Zajišťuje léčbu všech faktorů neplodnosti metodami asistované reprodukce včetně operačních výkonů jako součást diagnostiky a terapie. Dále zajišťuje péči o incipientní a rizikovou graviditu a případné komplikace po asistované reprodukci.
 • onkogynekologický program - zabývá se prevencí a včasným záchytem nádorových onemocnění rodidel i prsu a jejich účinnou léčbou. K přesnému stanovení histologické diagnózy významně přispívá nově založená kryobanka na zpracování nádorového materiálu. Právě tyto výsledky umožňují získat onkologii nové poznatky z molekulární biologie, a tím určit prediktivní faktory ke zjištění časných stadií onemocnění.
 • senologický program - od roku 1994 je zajišťována komplexní péče o ženy s onemocněním mléčné žlázy včetně preventivních mamografických vyšetření. V senologii jasně převládá trend tzv. konzervativních chirurgických výkonů, které eliminují nežádoucí estetické změny prsů operovaných žen.

  Ve všech těchto oblastech klinika dosahuje významných vědecko-výzkumných, pedagogických i léčebně-preventivních výsledků, srovnatelných s univerzitními pracovišti tohoto typu všude ve světě.

  Klinika je dle současné koncepce oboru gynekologie a porodnictví rozdělena na tyto odborné úseky:

  Pracoviště Porodnice má 165 gynekologických a porodnických lůžek a zajišťuje regionální regionální komplexní péči porodnickou, gynekologickou, onkogynekologickou a vysoce specializovanou komplexní péči v oblasti perinatální medicíny a asistované reprodukce.

  Pracoviště Bohunice má 50 gynekologických a porodnických lůžek a zajišťuje regionální komplexní gynekologickou péči a intermediární specializovanou péči v oblasti perinatální medicíny.

 

 

Miminko

 


Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji