Menu
Česky English
532 23 1111

O onkogynekologickém centru

Řešení problematiky gynekologických zhoubných nádorů má na našem pracovišti dlouholetou tradici.

Onkogynekologické centrum FN Brno je akreditováno MZ ČR pro poskytování superspecializované péče v oblasti gynekologických malignit udělením tzv.Statutu centra vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii.

Jeho neoddělitelné součásti představují lůžková a ambulantní část zajišťující komplexní péči o pacientky s gynekologickými zhoubnými nádory a s karcinomem prsu. Lůžkové oddělení onkogynekologie disponuje 20 lůžky včetně jednoho nadstandardního pokoje.

Zde je částečně zajišťována předoperační diagnostika gynekologických a mamárních malignit, dále pooperační péče o pacientky po radikálních operačních výkonech a aplikace systémové chemoterapie.

Další součástí je ambulantní trakt, který prezentují jednotlivé ambulance. Ambulance onkologické prevence a klinické onkogynekologie zajišťuje diagnostiku přednádorových stavů a dispenzarizaci pacientek po skončení komplexní onkologické léčby. 

Ambulance disponuje mj. digitalizačním videořetězcem pro zpracování a přenos dat v diagnostice přednádorových stavů dolního genitálního traktu.

Další součástí ambulantního zázemí jsou ambulance ultrazvuková se zaměřením na předoperační staging gynekologických zhoubných nádorů, ambulance pro onemocnění prsu a ambulance klinické onkologie. Rozvíjíme všechny směry onkogynekologické operační léčby.

Rutinně využíváme techniku biopsie sentinelové uzliny u karcinomu vulvy, hrdla děložního a prsu, rozvíjíme superradikální operační léčbu u pokročilých zhoubných nádorů vaječníku a vejcovodu, provádíme celé spektrum radikální laparoskopické operativy, včetně systematické pánevní a paraaortální lymfadenektomie.

Zajišťujeme rovněž celé spektrum radikálních fertilitu zachovávajících operačních výkonů s preferencí endoskopického přístupu u pacientek s  neukončenými reprodukčními plány. Již více než 20 let je na našem pracovišti funkční senologický program, v rámci kterého poskytujeme komplexní péči v diagnostice, léčbě a dispenzarizaci pacientek s karcinomem prsu.

 

as. MUDr. Luboš Minář, Ph.D.

Vedoucí onkogynekologického centra FN Brno

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji