Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Vzdělávací akce - Oddělení lékařské genetiky


Souhrn výsledků vyšetření v roce 2017 - laboratoř molekulárně genetická, ambulance, cytogenetická laboratoř, integrovaná laboratoř mol.cytogenetická

prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:OLG FN Brno, PDM
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

16. 1. 2018

Školitel, tel:RNDr. I. Valášková, Ph.D., MUDr. R. Gaillyová, Ph.D., MVDr. M. Vilémová, doc. RNDr. P. Kuglík, CSc.
Náplň:

statistické hodnocení 2017

Organizaci zajišťuje, tel.:

OLG FN Brno, MUDr. J. Šoukalová kl.: 4249

Onkogenetika. Původ, progrese a léčba nádorů

prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:OLG FN Brno, PDM
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

6. 3. 2018

Školitel, tel:doc.Dr. M. Trbušek, Ph.D., IHOK - kl. 4207
Náplň:

Onkogenetika - původ, progrese a léčba nádorů

Organizaci zajišťuje, tel.:

OLG FN Brno, MUDr. J. Šoukalová kl.: 4249

Medulloblastom u dětí

prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:OLG FN Brno, PDM
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

20. 3. 2018

Školitel, tel:MUDr. K. Zitterbart, Ph.D., KDO
Náplň:

Medulloblastom u dětí

Organizaci zajišťuje, tel.:

OLG FN Brno, MUDr. J. Šoukalová kl.: 4249

NGS - onkopanel

prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:OLG FN Brno, PDM
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

17. 4. 2018

Školitel, tel:Mgr. I. Blaháková, kl.: 4623
Náplň:

novinky - onkopanel NGS

Organizaci zajišťuje, tel.:

OLG FN Brno, MUDr. J. Šoukalová kl.: 4249

Diplomové práce studentů PřF MU

prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:OLG FN Brno, PDM
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

15. 5. 2018

Školitel, tel:RNDr. Iveta Valášková, kl.: 4715
Náplň:

prezentace diplomových prací

Organizaci zajišťuje, tel.:

OLG FN Brno, MUDr. J. Šoukalová kl.: 4249

NGS - doporučované guidelines pro interpretaci

prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:OLG FN Brno, PDM
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

19. 6. 2018

Školitel, tel:Mgr. Iva Synková, kl.: 4715
Náplň:

NGS - doporučované guidelines pro interpretaci

Organizaci zajišťuje, tel.:

OLG FN Brno, MUDr. J. Šoukalová kl.: 4249

Zajímavé kazuistiky z cytogenetické laboratoře

prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:OLG FN Brno, PDM
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

18. 9. 2018

Školitel, tel:Mgr. M. Hanáková, kl.: 4491
Náplň:

Zajímavé kazuistiky z cytogenetické laboratoře

Organizaci zajišťuje, tel.:

OLG FN Brno, MUDr. J. Šoukalová kl.: 4249

Brněnský genetický den

Prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:konference
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:bude upřesněno
Doba trvání:celodenní akce
Termín:

říjen 2018

Školitel, tel:Prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D., tel.: 532 234 298 - sekretariát
Náplň:

Klinická genetika - Vzácná onemocnění - Kazuistiky, zajímavé a nedořešené případy

Organizaci zajišťuje, tel.:

Bc. Renata Spěšná, tel.: 532 234 572

Anhidrotická ektodermální dysplazie - zajímavé kazuistiky

Prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:OLG FN Brno, PDM
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

10. 11. 2018

Školitel, tel:MUDr. Jana Šoukalová, tel.: 532 234 249
Náplň:

zajímavé kazuistiky

Organizaci zajišťuje, tel.:

OLG FN Brno, MUDr. Jana Šoukalová, tel.: 532 234 249

Co dál? Nevyřešené nebo problematické případy

Prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:OLG FN Brno, PDM
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

11. 12. 2018

Školitel, tel:lékaři a nelékařští pracovníci OLG, tel.: 532 234 249
Náplň:

zajímavé kazuistiky

Organizaci zajišťuje, tel.:

OLG FN Brno, MUDr. Jana Šoukalová, tel.: 532 234 249

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji