Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Zákaz návštěv, výjimku mají dětští pacienti a doprovod u porodu. Více zde. *** Testování koronavirus, rezervační systém a COVID BUS zde. ***  Informační linka MZ ČR ke koronaviru 1221

Vzdělávací akce - Klinika dětských infekčních nemocí


Intenzivní péče v dětské infekci

FN Brno - KDIN
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v předatestační přípravě z oboru přenosných nemocí
Místo konání:FN Brno, Klinika dětských infekčních nemocí FN Brno, Černopolní 22a - JIP odd. 52 KDIN
Doba trvání:3 měsíce
Termín:

dle domluvy s vedením kliniky

Školitel, tel:prim. MUDr. Tomáš Habanec, Ph.D., MUDr. Eliška Žarošská - ved. lékař JIP
Náplň:

Septické stavy u dětí, cystická fibróza, purulentní meningitidy, encefalitidy, dehydratace u akutních průjmů

Organizaci zajišťuje, tel.:

sekretariát: 532 234 523 - Jarmila Konečná, školitel: 523 234 532 - prim. MUDr. Habanec, Ph.D., OPVZ: 532 233 566 - Ida Tesařová

Infekční lékařství

FN Brno - KDIN
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v předatestační přípravě z dětského lékařství a praktického lékařství
Místo konání:FN Brno, Klinika dětských infekčních nemocí DN Brno, Černopolní 22a, Brno
Doba trvání:1 měsíc
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc
Náplň:

- infekce CNS

- zoonózy u dětí

- virové hepatitidy

- alimentární infekce

- infekce u novorozenců

- očkování

Organizaci zajišťuje, tel.:

sekretariát: 532 234 523 - Jarmila Konečná

Specifika v ošetřovatelské péči o děti s infekčním onemocněním

FN Brno - KDIN
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Klinika dětských infekčních nemocí FN Brno, Černopolní 33a, Brno
Doba trvání:2 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Bc. Jana Šíblová
Náplň:

- infekční onemocnění v dětském věku

- teoretické informace spojené s praktickými ukázkami, včetně specifik ošetřovatelské péče

- bariérová ošetřovatelská technika

- hygienicko - epidemiologické zásady provozu infekční kliniky

Organizaci zajišťuje, tel.:

školitel - Bc. Jana Šíblová, tel. 532 234 524

Klinické semináře KDIN

FN Brno - KDIN
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:lékaře KDIN
Místo konání:FN Brno, Klinika dětských infekčních nemocí - knihovna, Černopolní 22a, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

středy 13:00 hod.

Školitel, tel:lékaři KDIN
Náplň:

dle rozpisu seminářů

Organizaci zajišťuje, tel.:

Jarmila Konečná - sekretariát, tel. 532 234 523

Novinky v očkování

FN Brno - KDIN
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:- infektology - praktické lékaře - dětské sestry
Místo konání:FN Brno, Klinika dětských infekčních nemocí - posluchárna KDIN, Černopolní 22a, Brno
Doba trvání:1 den
Termín:

jaro 2020

Školitel, tel:MUDr. Zlatava Jirsenská
Náplň:

novinky v očkování

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Zlatava Jirsenská - školitel, tel.: 532 234 569, 532 234 564

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji