Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Placené služby - Klinika dětských infekčních nemocí

CENÍK č. 25/2014-09.5

Očkovací látky

Pro Kliniku dětských infekčních nemocí byla provedena kalkulace cen očkovacích látek. Cena je osvobozena od DPH.

Každý pacient musí být s cenou nejprve seznámen a poté mu musí být vystaven doklad, v němž je uvedeno, jaký výkon bude proveden a jaká je výše finanční úhrady. Úhrada výkonu musí být provedena na pokladně FN Brno.

 

Název Doplatek pacienta
Prevenar           380 Kč
Silgard           250 Kč
Hiberix             16 Kč

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji