Menu
Česky English
532 23 1111

Placené služby - Klinika dětských infekčních nemocí

CENÍK č. 49 / 2024-09.5

Očkovací látky

Pro Kliniku dětských infekčních nemocí byla provedena aktualizace kalkulace cen očkovacích látek.

Každý pacient musí být s cenou nejprve seznámen a poté mu musí být vystaven doklad, v němž je uvedeno, jaký výkon bude proveden a jaká je výše finanční úhrady. Úhrada výkonu musí být provedena na pokladně FN Brno.

 

Název

Doplatek pacienta

Prevenar 13 (Očkování kojenců a rizikových pacientů do 2 let

350 Kč

Vaxneuvance (Očkování kojenců a rizikových pacientů do 2 let)

450 Kč

Prevenar 13 (Očkování rizikových pacientů od 2 do 18 let)

750 Kč

Vaxneuvance (Očkování rizikových pacientů od 2 do 18 let)

800 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platnost ceníku od 31. ledna 2024

Kde nás najdete:

Dětská nemocnice, pavilon R, patro: přízemí

Dětská nemocnice, pavilon S, patro: přízemí, 1. a 2. patro

Telefon:

Sekretariát
532 234 523

E-mail:

Kontakty:

Evidence, objednávání do specializovaných poraden
532 234 554

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji