Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Centrum prenatální diagnostiky a fetální medicíny

Prenatální  diagnostika a fetální medicína mají na našem pracovišti dlouhou tradici. Centrum navazuje na řadu předchůdců, průkopníků a špičkových specialistů v tomto oboru a specializuje se na vyhledávání, diagnostiku a v některých případech i prenatální léčbu vrozených vývojových vad u plodů. Základem práce je kvalitní ultrazvuková diagnostika.

Naše centrum  nabízí  ultrazvukové vyšetření  pomáhající v záchytu vrozených vývojových  vad  v průběhu celého  těhotenství. Provádíme  navíc  superkonziliární  ultrazvukovou diagnostiku pro region Jihomoravského kraje a v rámci některých specializovaných činností  i pro celou Českou Republiku. Pro zpřesnění  diagnostiky těhotným maminkám nabízíme možnosti 3D/4D ultrazvukového vyšetření na nejmodernějších ultrazvukových přístrojích. Toto vyšetření provádíme i na vlastní žádost těhotných s možností zhotovení foto či video dokumentace. Spolupracujeme  s prenatálním kardiologem  při diagnostice a sledování, případně i prenatální léčbě některých srdečních vad plodu.

V  rámci diagnostiky vývojových vad provádíme invazivní metody prenatální diagnostiky k ověření genetického pozadí plodů. Naše pracoviště disponuje celým spektrem  invazivních výkonů (amniocentéza, biopsie choriových klků, odběr pupečníkové krve plodu) nutných k případnému vyšetření plodu.

Při diagnostice vývojových vad  spolupracujeme  s Radiologickou klinikou FN Brno, kdy pro upřesnění typu a rozsahu některých vad  plodu provádíme prenatální magnetickou rezonanci u plodů s rizikem vývojové vady případně u těhotenství matek s rizikem poruchy placentace.

Ve spolupráci s genetikem (www.fnbrno.cz/OLG) provádíme konzultaci a následnou léčbu plodů se zjištěnou vývojovou vadou. Provádíme nekoncepční i postkoncepční, v těhotenství, konzultaci pro páry s poruchami reprodukce,  s opakovanými potraty, případně s genetickou rodinnou či osobní zátěží.  V indikovaných případech rovněž zajišťujeme neinvazivní vyšetření plodu. Z matčiny krve vyšetřujeme  volnou  DNA plodu a stanovujeme  RhD  stav  plodu u těhotenství s rizikem alloimunizace a následné anemie plodu, případně pohlaví plodu u těhotenství s rizikem výskytu genetické vady, která se váže na konkrétní pohlaví. To vše s vysokou úspěšností již od 10. týdne těhotenství.

Specializujeme se na diagnostiku a sledování všech typů vícečetných těhotenství, zejména vysoce rizikových jednovaječných dvojčat. Nabízíme sledování a léčbu vícečetných těhotenství zatížených rizikem vývojové vady jednoho z plodů. Preferujeme ambulantní sledování s možností následné vysoce specializované porodnické a neonatologické péče. 

Zabýváme se diagnostikou a sledováním plodů prenatálně ohrožených anemií. Ve  vybraných případech zajišťujeme ve spolupráci s Transfúzním oddělením FN Brno intrauterinní léčbu podáním transfúze plodu. Diagnostikujeme, sledujeme a ve vybraných případech i intrauterinně léčíme plody se závažnou vývojovou vadou uropoetického traktu, kterým nabízíme možnost nitroděložní léčby zavedením shuntu.

Nabízíme diagnostiku a sledování plodů ohrožených nedostatečností  fetoplacentární jednotky. Ve spolupráci s Klinikou dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, konkrétně s plastickým chirurgem (www.rozstepy.cz/rozstepove-centrum/brno/plastika-fn-brno) úzce spolupracujeme v prenatální diagnostice a následné časné postnatální léčbě obličejových rozštěpových vad plodů a novorozenců. Centrum prenatální diagnostiky a fetální medicíny nabízí péči v celém rozsahu ambulantně, pro zabezpečení závažných a komplikovaných stavů disponuje i lůžkovou kapacitou v rámci oddělení  rizikového těhotenství  FN Brno, pracoviště Bohunice. V případě stavů vyžadujících spolupráci dalších specialistů, zajišťuje náš tým konzultace a další sledování specialisty z oborů neonatologie, dětské neurologie, neurochirurgie, chirurgie, urologie.

Vyšetření  pacientů provádíme denně  (PO - PÁ  7:30 - 16:00) po předchozím telefonickém objednání na  tel. 532 233 953, akutně na tel. 532 233 961.

Genetická konzultace  je možná na našem pracovišti (PO, ST)  7:30 - 12:00 po předchozím telefonickém objednání na tel.: 532 233 953, akutně  na tel. 532 234 489.

Našim cílem je spolehlivá, precizní a komplexní diagnostika, následná léčba a ve výsledku spokojený pacient.

Kde nás najdete:

Porodnice Obilní trh, pavilon A

Bohunice, pavilon Z

Kontakty:

Ambulance porodního sálu
532 233 962 (Bohunice)
532 238 440 (Obilní trh)

Porodní sál
532 233 961 (Bohunice)
532 238 285 (Obilní trh)

Gynekologická ambulance
532 233 953 (Bohunice)
532 238 373 (Obilní trh)
532 238 285

Specializované ambulance
608 561 994 (Obilní trh)
606 718 041 (Bohunice)

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji