Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Invazivní metody

Invazivní metody prenatální diagnostiky se provádějí pro potvrzení či vyloučení rizika genetické vady plodu vázané na počet chromozomů nebo na  případnou poruchu jejich struktury, eventuálně k prokázání genetické vady plodu vázané molekulárně. Nejčastějším důvodem (indikací) k jejich provedení je pozitivní výsledek předchozího screeningového vyšetření (ať už biochemického nebo ultrazvukového),  abnormální ultrazvukový nález u plodu, genetické zátěž v rodině, předchozí dítě s genetickou vadou... Indikací může být i věk matky, případně věk obou partnerů. V takovém případě se pečlivě zvažují rizika výkonu.
Nejčastěji prováděné výkony jsou:

  • Amniocentéza – vyšetření plodové vody. Provádí se mezi  15. - 20. týdnem těhotenství. Pod kontrolou ultrazvukem se tenkou jehlou vpichempřes břišní stěnu přímo do dělohy odebírá vzorek 15 - 20 ml plodové vody ke genetickému vyšetření. Vyšetření se provádí ambulantně, je nebolestivé,  a nese s sebou 1% riziko možného potratu plodu nejpozději do 3 týdnů od odběru. Výsledky vyšetření jsou k dispozici do 4 hodin (v případě diagnostiky jen samotného Downova syndromu technikou direkt PCR). Při hodnocení technikou Q-PCR jsou výsledky známy do 24 - 48 hodin (vyšetření se zaměřuje na  5 nejčastějších chromozomálních vad plodu včetně Downova syndromu), případně do 14 dnů při zpracování metodou klasické kultivace plodové vody. Vyšetření lze provést i u vícečetného těhotenství.
  • Biopsie choriových klků – odběr vzorku placenty. Vyšetření se provádí mezi  11. - 14. týdnem těhotenství vpichem jehlou do placenty přes stěnu břišní v lokální anestezii pod ultrazvukovou kontrolou a odsátím malého vzorku placentární tkáně. Riziko potratu v souvislosti s výkonem je srovnatelné s rizikem amniocentézy – tedy 1%, a to nejpozději do 3 týdnů od provedení výkonu. Výsledky vyšetření metodou Q-PCR (na 5 nejčastěji se vyskytujících chromozomálních vad plodu) jsou k dispozici do 24 - 48 hodin, případně do 5 - 7 dnů při zpracování metodou klasické kultivace.
  • Odběr pupečníkové krve – punkce a odběr vzorku krve plodu z pupečníku vpichem tenkou jehlou přes matčinu břišní stěnu pod kontrolou ultrazvukem. Vyšetření je nebolestivé a je spojeno s 3% rizikem potratu plodu. Úkon se nejčastěji provádí při podezření na anemii nebo infekci, případně při léčbě některých závažných a život ohrožujících stavů plodu (anemie).
Kde nás najdete:

Porodnice Obilní trh, pavilon A

Bohunice, pavilon Z

Kontakty:

Ambulance porodního sálu
532 233 962 (Bohunice)
532 238 440 (Obilní trh)

Porodní sál
532 233 961 (Bohunice)
532 238 285 (Obilní trh)

Gynekologická ambulance
532 233 953 (Bohunice)
532 238 373 (Obilní trh)
532 238 285

Specializované ambulance
608 561 994 (Obilní trh)
606 718 041 (Bohunice)

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji