Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Informace pro pacienty

Ústav patologie je diagnostickým zařízením zaměřeným z 80% na biopsie, z 20% na autopsie.

Biopsie je vyšetření tkáňových odběrů z klinicky průběžně léčených pacientů. Z odebraných tkáňových vzorků, upravených složitými laboratorními postupy jsou zhotoveny mikroskopické preparáty. Prohlížením preparátů mikroskopem je stanovena diagnóza, která slouží pro klinický léčebný postup. Jde především o diagnostiku nádorových onemocnění, zánětů, vývojových anomálií, metabolických onemocnění a dalších chorob.

Přibližně 20% práce ústavu tvoří autopsie, tj. vyšetřování zemřelých. Vyšetření přináší cenné údaje použitelné pro léčení rodinných příslušníků zemřelého, pro lékaře, kteří pacienta léčili, a je významnou kontrolou odborné úrovně nemocnice.

Slovníček pojmů 

  • patologie – nauka o změnách tkání při chorobných stavech
  • bioptické vyšetření (biopsie) – vyšetření vzorků ze tkání klinicky léčených pacientů za účelem stanovení diagnózy
  • cytologie (cytodiagnostika) – vyšetření buněčných součástí z tkáňových tekutin, výpotků a stěrů za účelem stanovení diagnózy
  • autopsie – vyšetření zemřelých za účelem kontroly klinických léčebných postupů a za účelem upřesnění diagnózy pro potřeby léčby rodinných příslušníků a pro potřeby rozvoje léčby.

Důležitá telefonní čísla 

  • 532 233 505: doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D., přednosta ústavu
  • 532 233 435: prim. MUDr. Zdeněk Pavlovský, zástupce přednosty pro LPP
  • 532 233 250: Dana Navrátilová, sekretářka
  • 532 232 281: Renata Kowalowski, sekretářka
  • 532 232 726: Drahomíra Procházková, vedoucí laborantka
  • 532 232 842: Renata Ambrožová, kancelář autoptického provozu
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji