Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Informace pro klienty

Sociální poradenství a pomoc je zajišťována v těchto hlavních oblastech:

 

 • žádosti do LDN, OLÚ, lázní
 • hospicová péče - lůžková, domácí
 • žádost o zavedení pečovatelské služby
 • žádost o zavedení domácí péče
 • žádost o umístění na přechodný pobyt
 • žádost o umístění do domova pro seniory
 • vyřízení pohřbu na státní útraty
 • vyřízení osobních dokladů – OP, RL
 • vyřízení zvláštního příjemce důchodu
 • zpětné vystavení DPN
 • vyřízení a obstarání kompenzačních pomůcek
 • vyřízení sociálních dávek
 • řešení otázek důchodového zabezpečení
 • pomoc rodinám v péči o handicapované dítě
 • pomoc matkám v nepříznivé sociální situaci
 • ochrana a pomoc týranému, zneužívanému a zanedbávanému dítěti
 • pracovně - právní poradenství
 • sociální intervence či prevence
 • jednání se státními i neziskovými institucemi
 • řešení různých životních událostí spojených se změnou zdravotního stavu
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji