Menu
Česky English
532 23 1111

Sociálně zdravotní oddělení


Kontakty

Vedoucí oddělení Vilma Dejlová 532 232 082
Zástupkyně vedoucí Alena Kýnová 532 233 091

 

SZO je útvarem nelékařských zdravotnických pracovníků, jehož činnost je zaměřena na poskytování sociálního poradenství u hospitalizovaných pacientů, kteří v důsledku změny svého zdravotního stavu a případně následné ztráty soběstačnosti nebo z jiných závažných důvodů se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a tuto situaci nejsou schopni zvládnout vlastními silami ani s pomocí svých blízkých. Stejná pozornost je věnována pacientům ošetřených v ambulantní části FN Brno.

Tým zdravotně sociálních pracovnic splňuje kvalifikační požadavky a odbornou způsobilost k výkonu sociální práce dle zákona 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.


Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji