Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

COVID-19: *** TESTOVÁNÍ COVID *** Informace o NÁVŠTĚVÁCH ve FN Brno *** Očkování ve FN Brno (včetně samoplátců / Self-payers )

Placené služby - Klinika infekčních chorob

CENÍK  č. 9 / 2016 – 09.5

Kalkulace výkonů cestovní medicíny

Pro středisko KICH 1323 – cestovní medicína byl aktualizován ceník výkonů, zahrnující zdravotní výkony dle “Seznamu zdravotních výkonů“. S cenami jednotlivých výkonů musí být klient seznámen dříve, než bude výkon proveden. Na celkovou částku určenou k úhradě bude vystaveno potvrzení, na jehož základě proběhne úhrada na pokladně FN Brno ve II. patře LT.

Kód výkonu   Název výkonu Cena celkem
82075 1. Vyšetření anti HIV 1,2 355,00 Kč
82075 + 75 % 2. Vyšetření anti HIV - statim 621,00 Kč
2110 3. Očkování 210,00 Kč
9119 4. Odběr krve 45,00 Kč
Ind. kalkulace 5. Poradenství před cestou do zahraničí včetně předepsaných vakcín a antimalárické profylaxe 30 minut) 260,00 Kč
    Každých dalších započatých 10 minut 100,00 Kč
Ind. kalkulace 6. Kontrola při přeočkování 70,00 Kč
  7. Příplatek za použitý materiál 20,00 Kč
23021 8. Kompletní vyšetření odbor. na inf. choroby 861,00 Kč
23022 9. Cílené vyšetření odbor. na inf. choroby 436,00 Kč
9133 10. Sedimentace krevní 34,00 Kč
96167 11. Krevní obraz + diferenciál 81,00 Kč
81347 12. Moč + diferenciál 39,00 Kč
81361 13. Bilirubin celkový 20,00 Kč
81337 14. ALT 23,00 Kč
81357 15. AST 23,00 Kč
81435 16. GMT 26,00 Kč
81471 17. Cholesterol 29,00 Kč
81439 18. Glykémie 19,00 Kč
81621 19. Urea 23,00 Kč
81499 20. Kreatin 21,00 Kč
81421 21. Fosfatáza alkalická 23,00 Kč
81611 22. Triacylglyceroly 35,00 Kč
89131 23. RTG plic 219,00 Kč
82075 24. Serologické vyšetření IgG HIV 355,00 Kč
82077 x 2 25. Hepatitida E 958,00 Kč
82013 26. Základní kultivační vyšetření stolice 123,00 Kč
9115 27. Odběr biolog. materiálu 71,00 Kč
9127 28. EKG 141,00 Kč
84013 29. Speciální parazitologické vyšetření 375,00 Kč
84011 30. Standard. paraz. vyšetření, stolice na parazity 164,00 Kč
82145 31. R R R 91,00 Kč
82079 32. anti TP 609,00 Kč
82119 33. HBsAg 294,00 Kč
82075 34. anti HBs 355,00 Kč
82075 35. anti HBs celkové 355,00 Kč
82077 36. anti HBc IgM 479,00 Kč
82077 x 2 37. anti HAV celkový + IgM 958,00 Kč
82077 38. anti HCV 479,00 Kč
84023 39. Mikros.vyš. na malárii - tlustá kapka, krev, nátěr 331,00 Kč
82079 40. Stanovení protilátek jiných závažných infekcí 609,00 Kč

 

Jestliže vystavení očkovacího průkazu předchází lékařská prohlídka a očkování, je cena osvobozena od DPH.

           
  Název výkonu Cena      
41. Vyplnění formuláře v českém jazyce 215,00 Kč      
42. Vyplnění formuláře v cizím jazyce 285,00 Kč      
43. Vystavení MOP 104,00 Kč      
44. Přepis dřívějších očkování do MOP 39,00 Kč      
45. Vyplň. cizoj. dotaz. (za každou započ. hodinu) 206,00 Kč      
           
           
Jestliže očkovací průkaz je vystaven bez předchozí lékařské prohlídky a očkování, cena podléhá 15% DPH.
           
  Název výkonu Cena bez DPH DPH 15% Cena celkem  
46. Vyplnění formuláře v českém jazyce 215 Kč 32 Kč 247 Kč  
47. Vyplnění formuláře v cizím jazyce 285 Kč 43 Kč 328 Kč  
48. Vystavení MOP 104 Kč 16 Kč 120 Kč  
49. Přepis dřívějších očkování do MOP 39 Kč 6 Kč 45 Kč  
50. Vyplň. cizoj. dotaz. (za každou započ. hodinu) 206 Kč 31 Kč 237 Kč  

 

 

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon A a B, patro: přízemí a 1. patro

Kontakty:

Bezplatná informační linka ke koronaviru 1221 (zajišťuje MZČR) je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu od 9 do 16.30 hodin.

Sekretariát:
telefon: 532 232 265
e-mail:


Objednávání na vyšetření v neakutních případech (konzultace sérologických nálezů, dlouhodobé potíže, očkování po splenektomii, poradenství před cestou do zahraničí): 532 232 267 (telefonické objednávky pouze v době 13:30 až 15:00 hod.)

HIV centrum: 532 233 879 nebo 532 232 017

Ambulantní doba:

specializované ambulance: 7:45 – 14:00 hod.
příjmová ambulance: pacienti odeslaní k hospitalizaci 24 hodin denně
tel. kontakt 532 232 269

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji