Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Koronavirus: TESTOVÁNÍ a REZERVAČNÍ SYSTÉM *** Platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV a také VSTUPY DO AREÁLŮ jsou omezeny

Zemřel prof. MUDr. Ladislav Bařinka, DrSc.

Zemřel prof. MUDr. Ladislav Bařinka, DrSc., emeritní profesor Kliniky plastické chirurgie FN u sv. Anny a Masarykovy univerzity v Brně (dnes Klinika plastické a estetické chirurgie FN u sv.  Anny a LF MU), kde působil od roku 1955 až do roku 1992. Přednostou kliniky byl od roku 1984 až do roku 1992.

V roce 1955 ukončil lékařské studium na MU v Brně. Lékařskou praxi zahájil v tomtéž roce na Státním ústavu pro plastickou chirurgii. První atestaci ze všeobecné chirurgie složil v roce 1958 a v roce 1959 byl jmenován odborným asistentem na klinice plastické chirurgie. V roce 1961 složil II. atestační zkoušku z plastické chirurgie u profesora MUDr. Františka Buriana.

Již v této době publikoval v odborných časopisech. Pro své novátorské postupy v oboru byl pozván v roce 1964 ke stáži na klinickém pracovišti plastické chirurgie v Innsbrucku a poté v roce 1966 do Churchil Hospital Oxforddské univerzity, kde přednášel o rekonstrukci boltce.

V tomtéž roce obhájil kandidátskou dizertační práci s problematikou KAPTODAKTILIA a stal se CSc. V roce 1968 pracoval na plastickém departementu Mout Vernon Hospital v Londýně. Odtud byl pozván při příležitosti 100. výročí Manhattanské nemocnice v USA, kde přednášel své nové postupy při rekonstrukci boltce. Po návratu do vlasti obhájil v roce 1969 tuto práci a byl jmenován docentem plastické a rekonstrukční chirurgie.

V roce 1982 byl jmenován profesorem pro plastickou chirurgii na UJEP v Brně. Poté byl jmenován přednostou kliniky, kde se věnoval novým postupům při léčení lymfedémů, replantacím, rozštěpům u dětí a novým chirurgickým postupům při úrazech a chorobách z oboru plastické a rekonstrukční chirurgie.

Během své 60leté praxe provedl přes 40 000 operací na českých i zahraničních klinikách. Je autorem 22 patentů V ČR a spoluautorem 3 světových patentů. Ladislav Bařinka se narodil 1. července 1927 a zemřel ve věku 93 let.

 

Pohřeb se koná v obřadní síni krematoria města Brna (ul. Jihlavská 1) ve čtvrtek 6. srpna 2020 v 15.30 hodin.

 

Mgr. Pavel Žára, M. A.

Centrum komunikace

Fakultní nemocnice Brno

tel. +420 532 232 193

e-mail:

 

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji