Menu
Česky English
532 23 1111

Zahradní terapie - nová forma péče o pacienty Fakultní nemocnice Brno

Zahradní terapie -  logolink

 

V únoru letošního roku byla zahájena spolupráce několika českých a rakouských organizací v rámci projektu “Zahradní terapie - sociální zapojení a inkluze prostřednictvím zahradně-terapeutických opatření a aktivizací”.

Projekt, jehož společným terapeutickým prvkem je příroda (zahrada), je zaměřen na sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel. Jeho cílem je podpora jejich aktivního způsobu života.

Zahradní terapie je oblastí, která byla v různých zařízeních naší republiky realizována pouze intuitivně, bez adekvátní teoretické základny. Součástí projektu proto bude systematické vzdělávání pracovníků v oboru zahradní terapie dle mezinárodních standardů a studijní  cesty do zahraničí s cílem sbírání zkušeností z již fungujících zahradně-terapeutických areálů.

V plánu vzdělávání je vytvoření pěti tématických vzdělávacích programů, které nabídnou obecnou část o zahradní terapii a také speciální části zaměřené na aplikaci zahradně terapeutických aktivit u cílových skupin seniorů, dětí a mládeže a pacientů s psychickým onemocněním.

Dále budou v rámci projektu uspořádány tři mezinárodní odborné konference a budou vydány vzdělávací publikace o zahradní terapii v českém a německém jazyce.

V rámci dalších aktivit partnerských organizací zaměřených na vybudování několika zahradně-terapeutických areálů jak v České republice, tak v Rakousku, vznikne moderní zahradně-terapeutický areál také ve Fakultní nemocnici Brno. Nově zbudované prostředí bude sloužit pacientům Psychiatrické kliniky FN Brno, pacientům dalších klinik a návštěvníkům nemocnice.

Cíle projektu ve FN Brno

V rámci budování nové zahradně-terapeutické infrastruktury vznikne areál pro pacienty kliniky, kteří jsou v akutní fázi onemocnění a jejich stav jim nedovoluje  běžně se pohybovat ve volné přírodě. Dalším projektovým záměrem je revitalizace stávajícího dětského hřiště a jeho přeměna v zahradně-terapeutický areál pro potřeby pacientů dětského oddělení.

Projekt zahrnuje také  vybudování odpočinkové zóny v  části zahrady, která bude k dispozici i pacientům ostatních klinik a oddělení Fakultní nemocnice Brno pro receptivní zahradní terapii.

V oblasti psychiatrie, kde budou zahradně-terapeutické programy realizovány, projekt přímo navazuje na ergoterapeutické a arteterapeutické aktivity, které jsou nedílnou součástí péče o pacienty s psychickým onemocněním. Rozvoj zahradní terapie je v souladu s principy terapeutické péče navazující na standardy péče o pacienta ve zdravotnictví.

Tento projekt poprvé v sociální oblasti sdružuje partnery z území Jihočeského, Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina, Dolního Rakouska a města Vídeň.

Na projektu spolupracuje rakouská škola Hochschule für Agrar - und Umweltpädagogik z Vídně a organizace Bürger und Umwelt oddělění Natur im Garten. Z české strany je do projektu zapojena Fakultní nemocnice Brno, Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice, Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání a Chaloupky o.p.s., které jsou vedoucím partnerem projektu. Různorodost partnerů z hlediska rozdílnosti jimi nabízených služeb napomůže propojit různé pohledy a přístupy na tuto novou oblast poskytované péče. 

Celý projekt je realizován díky finanční podpoře z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013.“

Zahradní terapie - EUZahradní terapie - EU

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji