Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Výstava autorských děl MUDr. Svatopluka Valníčka zve ke zpomalení uspěchaného života a vnímání krásy. K vidění je v Dětské nemocnici

Ve středu 14. 7. 2021 proběhla v Teyschlově hale Dětské nemocnice vernisáž autorských děl MUDr. Svatopluka Valníčka, emeritního primáře Oddělení dětské hematologie a biochemie. Úvodní řeči se při slavnostním zahájení ujal doc. MUDr. Jan Blatný, Ph. D., zdravotnický náměstek pro Dětskou nemocnici FN Brno.

Jak docent Blatný hned v úvodu podotkl, smyslem jeho řeči při zahájení vernisáže není popisovat či jakkoliv rozebírat samotná díla, protože slovní popis nemůže nikdy dostatečně vyjádřit krásu, kterou umělecké dílo je a kterou každý z nás vnímá po svém. „Výstava je něžným připomenutím toho, že se nemáme neustále za něčím hnát. Když nebudeme spěchat, budeme mít čas krásu nejen vnímat, ale třeba i ji tvořit – pro sebe, pro druhé, pro svět. Nemyslím si, že jsme na světě proto, abychom jen pracovali, ale abychom žili,“ doplňuje docent Blatný.

Mě samotného by nenapadlo něco takového uspořádat a jednoho dne jsem byl požádán, zda bych souhlasil s tím, aby se tato výstava udělala,“ uvádí skromně doktor Valníček. Malování a tvorba je jeho vášní a koníčkem už od dětství. Během studia na klasickém gymnáziu na třídě Legionářů, dnešní třídě Kapitána Jaroše, měl štěstí na dva profesory, akademické malíře Aloise Kučeru a Ludvíka Dvořáčka. Navštěvoval také kurzy kreslení a malování akademického malíře Josefa Zamazala a později Viktora Přikryla. Kresbě a malbě zůstal věrný celoživotně a věnuje se jí ve volných chvílích, zejména o dovolených.

MUDr. Svatopluk Valníček je výraznou osobností v oblasti hematologie. „Pan primář Valníček je člověk, který v mém životě hrál, hraje a bude hrát nesmírně důležitou roli. Předně je mi ctí, že ho mohu považovat za svého učitele v oblasti hematologie. Je to navíc muž, který je mým vzorem i v oblasti morálních zásad. Vždy se snažil ke všem a ke všemu přistupovat objektivně a spravedlivě. Znám ho také jako člověka trpělivého, vlídného a moudrého,“ popisuje dále v úvodu doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

V rámci výstavy máme možnost si prohlédnout 26 obrazů, jejichž autorem je doktor Valníček, dále jsou zde tři obrazy jeho vnučky Lucie, namalované ve věku 11 a 12 let, další tři obrazy od vnučky Beáty namalované v jejích 9 a 10 letech. Jedná se rovněž o ohlédnutí za rozdílem mezi světem, ve kterém on vyrůstal a ve kterém žijeme a vyrůstají naše děti dnes.

Iniciátorem výstavy byl celý kolektiv hematologické laboratoře ODHB, kterou doktor Valníček vybudoval a po mnoho let byl jejím primářem. Po odborné stránce výstavu připravil kurátor Andrej Bielak. Obrazy je možné si prohlédnout a nechat je na sebe působit ať už během léčby či ošetření v Dětské nemocnici, tak i cílenou návštěvou Teyschlovy haly a to až do 15. 8. 2021.

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji