Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Zákaz návštěv, výjimku mají dětští pacienti a doprovod u porodu. Více zde. *** Testování koronavirus, rezervační systém a COVID BUS zde. ***  Informační linka MZ ČR ke koronaviru 1221

Vrchní sestra Neonatologického oddělení FN Brno Mgr. Pavla Opálková získala druhé místo v celostátní soutěži Sestra roku

Vrchní sestra Neonatologického oddělení Fakultní nemocnice Brno Mgr. Pavla Opálková se umístila na druhém místě v kategorii Sestra v managementu a vzdělávání v prestižní celostátní soutěži Sestra roku, kterou uděluje každoročně vydavatelství Mladá fronta, a.s. Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 1. března 2018 na slavnostním galavečeru v Divadle Hybernia v Praze. 


Vrchní sestru do soutěže nominoval tým nelékařských zdravotních pracovníků Neonatologického oddělení FN Brno. „Její výjimečnost vidíme v síle osobnosti, neutuchající pracovitosti a v tom, že má schopnost nadchnout lidi pro správnou věc,“ napsal v nominačním dopise kolektiv sester.

O Mgr. Pavle Opálkové

Ošetřovatelská péče o extrémně a velmi nezralé děti se ve Fakultní nemocnici Brno dostala skutečně na světovou úroveň. A to i díky magistře Pavle Opálkové, která téměř celý svůj profesní život zasvětila právě neonatologii. Do roku 2009 pracovala jako dětská sestra specialistka na Jednotce intenzivní péče pro novorozence ve Fakultní nemocnici Brno. Od roku 2009 zastává pozici vrchní sestry na Neonatologickém oddělení FN Brno. Za jejího působení se významně zkvalitnila úroveň ošetřovatelské péče o novorozence. Velký posun zaznamenala zejména péče o nezralé novorozence, kterým je tu poskytována systematická vývojová péče. Pod vedením vrchní sestry byl na oddělení zaveden systém rooming-in i pro nezralé děti, který maminkám umožňuje být součástí celodenního ošetřovatelského procesu. Své zkušenosti z praxe Pavla Opálková předává na odborných konferencích a fórech a při výuce studentů. Při výkonu své náročné práce se často setkává s nepochopením a překážkami, které souvisejí se zaváděním nových postupů do praxe. Při řešení těchto problémů se snad nejvíce uplatňují její vynikající manažerské schopnosti. 


Také díky iniciativě a nadšení Mgr. Opálkové se 16. listopadu 2017 podařilo připomenout Světový den předčasně narozených dětí poprvé ve spolupráci  s Magistrátem města Brna, a to nasvícením hradu Špilberk na purpurovou barvu – symbol předčasně narozených dětí. Tato akce výrazně přispěla ke zviditelnění Neonatologického oddělní FN Brno jako špičkového centra neonatologické péče i ke zvýšení povědomí problematiky péče o předčasně narozené děti obecně. 

Ocenění Sestra roku 

Ocenění Sestra roku je tradiční a prestižní událostí, která je koncipována jako poděkování sestrám a ostatním nelékařským zdravotnickým pracovníkům za jejich mimořádnou a zodpovědnou práci. Záštitu nad oceněním převzala MgA. Dagmar Havlová za Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, dále Ministerstvo Zdravotnictví ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a primátorka hl. města Prahy. Odborným garantem soutěže je Česká asociace sester.


Beatrix Křížová 
Centrum komunikace
Fakultní nemocnice Brno
tel. +420 532 233 878 
e-mail: krizova.beatrix@fnbrno
 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji