Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Tým IHOK FN Brno a LF MU zvítězil v soutěži na téma možnosti boje proti rezistenci antibiotik

Tým z Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno a LF MU zvítězil v prvním ročníku soutěže Angelini University Award! vyhlášené firmou Angelini Pharma ČR pro studenty vysokých škol v České republice.

Soutěž měla podtitulek „Možnosti boje proti antibiotické rezistenci“. Vítězem se stal Mgr. Matěj Bezdíček s projektem Rychlá typizace multirezistentních bakterií jako nástroj prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí, garantem projektu byla Doc. Mgr. Martina Lengerová, Ph.D. Oba z IHOK FN Brno a LF MU. Cílem soutěže bylo podpořit v praxi využitelné produkty nebo služby, které řeší rostoucí problém antibiotické rezistence.

 

 

Zaměření projektu týmu IHOK FN Brno a LF MU

Jejich projekt byl zaměřen na vytvoření komplexního řešení umožňující efektivní identifikaci lokálních outbreaků infekcí spojených s nemocniční péčí (ISZP), a umožnit tak studium epidemiologie nemocničních populací multirezistentních bakterií. ISZP představují závažnou komplikaci v léčbě hospitalizovaných pacientů s prevalencí pohybující se v Evropě kolem 6 %. Tyto infekce jsou přímo zodpovědné za úmrtí více než 37 000 pacientů ročně a souvisí s téměř 110 000 dalšími úmrtími. S ISZP je spojená prodloužená doba hospitalizace v průměru o 5 až 30 dní a výše extra nákladů se pohybuje v Evropě okolo 7 miliard eur ročně.

 

Předložené řešení bylo založeno na zavedení rychlé, jednoduché a cenově nenáročné metody mini-MLST pro prospektivní typizaci bakteriálních kmenů v nemocnicích. Metoda využívá PCR cílenou na variabilní oblasti v housekeepingových genech s následnou analýzou amplikonů pomocí analýzy tání s vysokým rozlišením. Vzhledem k možnosti provázání výsledků mini-MLST s dobře zavedenou metodou MLST bylo dalším krokem vytvoření programu tzv. převodního klíče, který umožňuje srovnání výsledků s mezinárodními databázemi. Součástí řešení byl také návrh databáze umožňující propojení výsledků získaných z různých oddělení v rámci nemocnice pro možnost efektivního sdílení a vyhodnocování informací.

 

 

Na otázku, zda se jedná pouze o teoretický projekt nebo naopak projekt, který bude mít dopady pro praxi Mgr. Matěj Bezdíček z IHOK FN Brno a LF MU odpovídá:

„Právě možnost využití v praxi byla silnou stránkou našeho projektu.  Klíčovou část, tedy samotnou typizaci bakterií, máme již v praxi zavedenou. V rámci FN Brno úspěšně spolupracujeme s Oddělením kontroly infekcí a nemocniční hygieny a Oddělením klinické mikrobiologie. Do budoucna bychom rádi na našem pracovišti zavedli do praxe i další části našeho projektu a to zejména centrální databázi pro ukládání a vyhodnocování získaných výsledků. Vše bychom pak chtěli dotáhnout do podoby komerčního kitu, obsahujícího komplexní řešení pro možnosti sledování lokálních epidemiologických situací nejen v nemocnicích.“

 

Do soutěže se přihlásilo celkem 32 týmů

Do soutěže se v prosinci 2017 přihlásilo celkem 82 studentů ve 32 týmech. V březnu 2018 obdržela odborná porota od každého týmu podání návrhu projektu v rozsahu 50 stran a vybrala 15 semifinálových projektů. Jejich autoři dostali prostor svůj projekt obhájit 12. 6. 2018 ve 3 minutové prezentaci v prostorách Impact Hub Brno. Z těchto projektů bylo odbornou porotou vybráno finálových „top 5“, jejichž autoři měli dalších 7 minut na to, aby získali podporu publika a zbývajících zástupců soutěžních týmů, kteří rozhodovali o vítězi celé soutěže. Díky vysoce kreativnímu pojetí prezentací a originálnímu řešení závažné problematiky antibiotické rezistence se týmu zastupujícímu IHOK FN Brno s LF MU podařilo získat první místo.

 

 

 

 

Pavel Žára

Centrum komunikace

Fakultní nemocnice Brno

tel. +420 532 232 193

e-mail:

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji