Menu
Česky English
532 23 1111

Transplantace střevní mikrobioty pomáhá při zánětu střev, léčba je na vzestupu

/7. 2. 2023/ Pacienty se zánětem střev léčí Fakultní nemocnice Brno fekální bakterioterapií, neboli transplantací střevní mikrobioty, od roku 2010. Léčba je indikována u rekurentní enterokolitidy (zánětu střeva) vyvolané toxiny bakterie Clostridioides difficile, nemoc je také označována jako klostridiová kolitida. Jde o jedinou diagnózu, u které je použití této metody podloženo jednoznačnými výsledky klinických studií. U řady dalších nemocí je pak testována v rámci klinických studií (od syndromu dráždivého tračníku přes metabolický syndrom až po autismus či Alzheimerovu nemoc), zde se jedná nicméně stále o metodu experimentální. Ročně se ve FN Brno na Klinice infekčních chorob provede kolem 40 fekálních transplantací.  

Fekální bakterioterapie je u klostridiové kolitidy určena k sanaci střevní mikrobioty po cílené antibiotické léčbě enterokolitidy s cílem obnovit diverzitu mikrobioty střev a zabránit tak dalším opakováním této nemoci. „Do budoucna se očekává podávání pacientům v podobě enterosolventních kapslí obsahujících adekvátně upravenou (např. lyofilizovanou) suspenzi vyrobenou ze stolice mnoha podrobně vyšetřených dárců. Alternativní metody v rámci sekundární prevence rekurencí klostridiové kolitidy jsou velmi omezené, v zahraničí je dostupná monoklonální protilátka bezlotoxumab, která poskytuje na základě principu pasivní imunizace dočasnou ochranu před účinky toxinů Clostridioides difficile,“ říká lékař Kliniky infekčních chorob FN Brno a LF MU MUDr. Roman Stebel, Ph.D. a dodává, že v rámci ČR zatím není tento lék pro pacienty k dispozici, jeho nevýhodou je poměrně vysoká cena. 

Stolice pro výrobu suspenze k fekální bakterioterapii je získávána od zdravých předem podrobně vyšetřených dárců. Převážně se stále jedná o příbuzné pacientů (např. dospělé děti, dospělá vnoučata). Suspenzi stolice je možné po zpracování následně skladovat až 6 měsíců v zamraženém stavu (při -70 °C). Dlouhodobě je ve FN Brno dosahováno úspěšnosti srovnatelné s výsledky ze zahraničních studií v rámci Evropy i USA. 

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji