Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Tisková zpráva ze dne 5. 10. 2010 - Lepší rehabilitace díky 30 miliónům od EU

Rehabilitační oddělení FN Brno získalo díky projektu EU Zajištění včasné rehabilitace po úrazech a operacích pohybového a nervového systému ve FN Brno téměř 30 miliónů korun. Díky nim se podařilo urychlit a zefektivnit celý rehabilitační proces, ale také usnadnit těžkou fyzickou práci fyzioterapeutům a ošetřovatelskému personálu.

 

logo_V_300.jpg

 

 

Rehabilitační oddělení FN Brno získalo díky projektu EU Zajištění včasné rehabilitace po úrazech a operacích pohybového a nervového systému ve FN Brno téměř 30 miliónů korun. Díky nim se podařilo urychlit a zefektivnit celý rehabilitační proces, ale také usnadnit těžkou fyzickou práci fyzioterapeutům a ošetřovatelskému personálu.

 

Projekt ve výši 29.545.000,- Kč, z nichž bylo téměř 4,5 miliónů korun hrazeno ze zdrojů FN Brno, umožnil Rehabilitačnímu oddělení FN Brno nákup 234 různých rehabilitačních přístrojů a pomůcek. Jimi se podařilo dovybavit rehabilitační zázemí na Klinice úrazové chirurgie, na Spinální jednotce Ortopedické kliniky a lůžkové části Rehabilitačního oddělení FN Brno. Tyto byly nově vybaveny kvalitními polohovacími lůžky, různými pomůckami jako jsou motorové dlahy, motomedy k pasivnímu i aktivnímu procvičování pohybového aparátu, závěsným systémem REDCORD a také přístrojem k nácviku chůze Locomatem, který umožňuje intenzivní pohybovou terapii pacientů po poranění míchy, po mozkové mrtvici, traumatickém poškození mozku a také pacientů s jinými neurologickými poruchami. „Pacient má na sobě roboticky řízené ortézy, které vedou jeho nohy při chůzi na pohyblivém chodníku. V porovnání s klasickými způsoby terapie u pacientů s poruchou chůze umožňuje Locomat intenzivnější trénink a rychlejší pokrok v rehabilitaci,“ uvádí výhody přístroje Ing. Radim Celecký ze společnosti Hospimed spol. s r.o.*, která část kompletačního programu oddělení rehabilitace jako generální dodavatel realizovala. Přístroj je zatím k dispozici pouze v jediné další nemocnici ve FN Motol.

 

Dále byly zakoupeny motorové dlahy, ergometry, elektrické chodníky a vibrační plošiny, které rozšířily možnosti poskytování ambulantní léčby. Obnoveno bylo i přístrojové vybavení pro všechny metody elektroléčby.

Zakoupené přístroje umožní však také zcela nové způsoby terapie, například terapie rázovou vlnou a skenovací laser k plošnému ošetření jizev a kožních defektů.

Na traumatologických a rehabilitačních lůžkách a v ambulanci byl v rámci projektu zabudován systém na cvičení v závěsu dle konceptu Redcord. Pořízen byl také posilovací přístroj umožňující cvičení pacientů i s malou zbytkovou svalovou silou a reagující na vznik spasticity.

Nový desinfektor podložních mís, sprchovací lehátko či pojízdný zvedák na pacienty pak usnadní ošetřovatelskou péči a znamená menší zátěž pro personál.

Pro rychlejší zvládnutí případných komplikací bylo Rehabilitační oddělení FN Brno nově vybaveno také EKG přístroji a defibrilátory.

 

Rehabilitačního oddělení FN Brno patří sice k největším v republice, ale jeho vybavení bylo doposud poměrně zastaralé a některé novější metody nebylo možno provádět vůbec. Prvky léčebné rehabilitace se přitom výrazně podílejí na konečném efektu léčby, snižují celkové náklady a urychlují návrat pacientů do produktivní sféry, což ve finále výrazně snižuje celkovou zátěž sociálního systému.

Kvalitní zajištění rehabilitační péče bylo proto ve Fakultní nemocnice Brno, která svým nadregionálním charakterem soustřeďuje komplikované stavy, prioritou. Dokončením tohoto projektu bylo tohoto cíle dosaženo.

 

 

TK 5_10_2010 VII_M_120.jpg

TK 5_10_2010 I_M_120.jpg

TK 5_10_2010 IV_M_120.jpg

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji