Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Tisková zpráva ze dne 30. 11. 2009 - Nové přístroje v Traumatologickém centru FN Brno již slouží pacientům

Traumatologické centrum Fakultní nemocnice Brno ošetří nyní více pacientů. Umožnila to dotace z Evropské unie, díky které byly pořízeny nové přístroje v celkové hodnotě téměř 82 milionů korun. 85% nákladů bylo uhrazeno z  Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím  Integrovaného operačního programu. Zbylých 15% šlo ze státního rozpočtu. Traumatologické centrum tak rozšířilo svoje kapacity otevřením dalšího operačního sálu a modernizací důležitého vybavení. Zvládne tak lépe stále rostoucí počet pacientů.

 

logo_V_300.jpg

 

 

Traumatologické centrum Fakultní nemocnice Brno ošetří nyní více pacientů. Umožnila to dotace z Evropské unie, díky které byly pořízeny nové přístroje v celkové hodnotě téměř 82 milionů korun. 85% nákladů bylo uhrazeno z  Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím  Integrovaného operačního programu. Zbylých 15% šlo ze státního rozpočtu. Traumatologické centrum tak rozšířilo svoje kapacity otevřením dalšího operačního sálu a modernizací důležitého vybavení. Zvládne tak lépe stále rostoucí počet pacientů.

 

Cílem projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Traumatologického centra FN Brno“ byla obnova, modernizace a doplnění vybavení i technického zázemí operačních sálů, resuscitace a pořízení nových kapacit zobrazovacích diagnostických technologií. Nové vybavení dostalo jak traumacentrum pro dospělé, tak i traumacentrum pro děti. Bude tak možné ošetřit větší počet pacientů a poskytnout jim tu nejkvalitnější péči.

V rámci projektu bylo pořízeno anesteziologické vybaveníoperační stůl s výměnnými deskami (rtg transparentní). Výrazným přínosem pro zlepšení kvality péče je trauma navigační systém, umožňující zkrácení doby operace, a tím snížení zátěže pro pacienta s polytraumatem. Moderní vysokofrekvenční přístroj, argonová koagulace, ultrazvukový skalpel i chirurgický aspirátor jsou předpokladem úspěšného zvládnutí těch nejvážnějších stavů, s nimiž se u pacientů, především s polytraumaty, setkáváme. Na dalším z operačních sálů umožní využití nejmodernějších technik ve prospěch nemocného, který utrpěl závažné život ohrožující poranění několika orgánů. Odsávačky pro vybavení urgentního traumatologického sálu nahradily současné méně výkonné.

Endoskopické vybavení pro rigidní i flexibilní endoskopii výrazně zlepšilo vyšetřovací možnosti poraněného přímo na operačním sále, stejně tak ultrazvukový přístroj. Dalším nově pořízeným vybavením je šest resuscitačních lůžek, přístroje na rekuperaci krve, hemodialýzuhemofiltraci. Kvalitní traumatologii by nebylo možné provádět bez dobré rtg diagnostiky - skiagrafický přístroj s přímou digitalizací speciálně určený pro traumatologii umožňuje vyšetření pacientů bez nutnosti jejich polohování či překládání na vyšetřovací stůl. FN Brno takový přístroj dosud nevlastnilo.

Moderní technologie se podílí na zlepšení přežití, omezení následků a v souladu se zkušeným personálem jsou zárukou vysoké kvality poskytované péče.

 

Centrální operační sály FN Brno realizují každý rok kolem 30 000 operací dospělých pacientů a na 10 000 operací dětí. Sály určené pro dospělé jsou v provozu od roku 1992. Od té doby bylo částečně modernizováno jejich technologické vybavení, ale převážná část přístrojů již neodpovídala moderním požadavkům. Vysoký nárůst polytraumatizovaných pacientů si tak vyžádal poskytování kvalitní péče na dalším operačním sále, který bylo nutno dovybavit dle standardů doporučených odbornou traumatologickou společností.

 

 

Odhalení pamětní desky_M_120.jpg

 

Odhalení pamětní desky projektu

Slavnostní otevření KARIM - ORIM IV_M_120.jpg

 

Slavnostní přestřižení pasky k ORIM IV.

           

 

 

Traumanavigační systém_M_120.jpg

 

Traumanavigační systém 

Skiagraf_M_120.jpg

 

Skiagraf

 

 

TK 14_10 I_M_120.jpg

 

Tisková konference dne 14. 10. 2009

TK 14_10 II_M_120.jpg

 

Nové vybavení operačních sálů

 

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji