Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Tisková zpráva ze dne 23. 9. 2010 - Lepší diagnostika znamená lepší léčbu

FN Brno získala z Integrovaného operačního programu EU dalších téměř osmdesát miliónů korun. Dvaatřicet přístrojů pořízených v rámci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra FN Brno rozšíří spektrum vyšetřovacích metod, čímž přispěje ke zkvalitnění diagnostiky a tím i léčby onkologických pacientů FN Brno.

 

logo_V_300.jpg

 

 

FN Brno získala z Integrovaného operačního programu EU dalších téměř osmdesát miliónů korun. Dvaatřicet přístrojů pořízených v rámci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra FN Brno rozšíří spektrum vyšetřovacích metod, čímž přispěje ke zkvalitnění diagnostiky a tím i léčby onkologických pacientů FN Brno.

 

Nejmodernější, převážně laboratorní technika byla z 85% financována z evropských strukturálních fondů a z 15% pak ze zdrojů FN Brno. Tři desítky špičkových přístrojů budou sloužit k diagnostice a léčbě onkologických onemocnění pacientů na 13 různých pracovištích Fakultní nemocnice Brno, z nichž se každé podílí na komplexnosti péče poskytované ve FN Brno. Jedná se o následující klinická pracoviště:

 

 • Interní hematoonkoligická klinika
 • Interní hepatogastroenterologická klinika
 • Chirurgická klinika
 • Klinika dětské onkologie
 • Kliniku nemocí plicních a TBC
 • Neurochirurgická klinika
 • Oddělení klinické hematologie
 • Oddělení klinické biochemie
 • Oddělení klinické mikrobiologie
 • Oddělení lékařské genetiky
 • Transfuzní oddělení a krevní banka
 • Urologická klinika
 • Ústav patologie

 

 

Nejvýznamnější část investice bude směřovat na Interní hematoonkoligickou kliniku, na Oddělení klinické hematologie, na Oddělení klinické biochemie, na Kliniku dětské onkologie a na Kliniku nemocí plicních a TBC.

 

Klinika nemocí plicních a TBC získala díky evropskému projektu dva přístroje v hodnotě více než 5 miliónů korun. Jedná se o endobronchiální ultrazvuk, který umožňuje především odběr materiálu lymfatických uzlin, naléhající na bronchy. Materiál se odebírá speciální jehlou pod kontrolou ultrazvuku. Obraz je snímán pomocí speciální sondy, která je na konci fibrobronchoskopu. Vyšetření uzlin, které naléhají na bronchy, upřesňuje diagnostiku tím, že pomáhá k přesnějšímu stanovení klinického stádia nemoci a tím i k indikaci správné léčby.

Navigovaná bronchoskopie pak umožňuje odběr materiálu k určení onkologické diagnózy především u nemocných, u nichž je nádor uložen tak, že není dostupný jiným vyšetřovacím metodám. Konec bronchoskopu je pomocí propojení bronchoskopického obrazu a CT "navigován" pod kontrolou zraku do místa, kde je nádor uložen. Význam obou nových přístrojů spočívá především v potřebě získat před zahájením onkologické léčby karcinomu plic vhodný vzorek pro náročná vyšetření patologická a molekulárně genetická.

 

Oddělení klinické biochemie získalo špičku současné separační analytické techniky - vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii s hmotnostní detekcí (HPLC/MS). Ta bude využívána zejména pro přesné a vysoce citlivé stanovení hladin léčiv v biologickém materiálu. Monitorování léčiv v krvi, případně v buňkách pak umožní optimalizovat léčbu a snižovat riziko nežádoucích účinků, zejména v případech kombinace několika léčiv.

 

Interní hematoonkologické kliniky byla přístrojově dovybavena především Laboratoř flow cytometrie            a celulární terapie a Centrum molekulární biologie a genové terapie.

Laboratoř flow cytometrie získala přístroj FACS Canto II z nové generace průtokového cytometru, který výrazně zvýší vyšetřovací kapacitu laboratoře. Průtoková cytometrie je základní metodou diagnostiky nádorových onemocnění krvetvorby - leukemií a lymfomů. V porovnání s dosud užívaným více než 8 let starým přístrojem má stroj řadu výhod - především je rychlejší, dokáže provádět složitější vyšetření nutná pro nejmodernější diagnostické postupy, je plně digitální a v neposlední řadě má díky novějším technologiím nižší spotřebu chemikálií. Dalším je např. také průtokový cytometr FACS Aria III schopný třídit jednotlivé buněčné populace, který zkvalitní diagnostiku nádorových onemocnění a umožní širší využití speciálních analytických metod.

Centrum molekulární biologie a genové terapie pak získá Applied Biosystems 3130xl Genetic Analyzer, který výrazně zrychlí a zkvalitní některá speciální vyšetření založená na analýze DNA.

Další přístroj - Bio-Plex 200 Systém - umožní zavedení nových metod k diagnostice nádorových onemocnění. Systém disponuje unikátní technologií, která umí v jednom vzorku (krve,…) vyšetřit až několik desítek analytů současně. Je možné vyšetřovat různé typy analytů – bílkoviny (proteiny) i DNA.

 

 

TK 23_9_2010_M_120.jpg

TK 23_9_2010 II_M_120.jpg

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji