Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Tisková zpráva ze dne 21. 10. 2010 - Čistější už to nebude

Fakultní nemocnice Brno má za 37 miliónů Kč zbrusu novou část bohunické centrální sterilizace (CS). Zakoupení nových přístrojů umožnil Integrovaný operační program EU - Modernizace přístrojového vybavení  pro posílení prevence nozokomiálních nákaz na oddělení CS FN Brno, stavební úpravy a rekonstrukci části oddělení pak zaplatila sama FN Brno.

 

Čistější už to nebude

 

Fakultní nemocnice Brno má za 37 miliónů Kč zbrusu novou část bohunické centrální sterilizace (CS). Zakoupení nových přístrojů umožnil Integrovaný operační program EU - Modernizace přístrojového vybavení  pro posílení prevence nozokomiálních nákaz na oddělení CS FN Brno, stavební úpravy a rekonstrukci části oddělení pak zaplatila sama FN Brno.

 

logo_V_300.jpg

 

Fakultní nemocnice Brno má za 37 miliónů Kč zbrusu novou část bohunické centrální sterilizace (CS). Zakoupení nových přístrojů umožnil Integrovaný operační program EU - Modernizace přístrojového vybavení  pro posílení prevence nozokomiálních nákaz na oddělení CS FN Brno, stavební úpravy a rekonstrukci části oddělení pak zaplatila sama FN Brno.

Hlavním motivem pro náročnou rekonstrukci prováděnou za plného chodu oddělení bylo získání téměř 22 miliónů korun z evropských strukturálních fondů. Spolu s 3 milióny korun z prostředků nemocnice byly tyto peníze použity k zakoupení jedenácti nových mycích a sterilizačních přístrojů. Největší investici znamenal parní sterilizátor za více jak 10 miliónů korun, mycí a desinfekční automat a nízkoteplotní sterilizátor (200L) oba v hodnotě 5 miliónů korun.

Zakázku za cca 25 miliónů korun - svým rozsahem jednu z největších v tomto oboru - realizovala na základě vyhrané veřejné zakázky společnost PURO-KLIMA. Dalších více než 12 miliónů korun si pak vyžádaly stavební úpravy nutné pro instalaci této technologie.

Nové zařízení se nachází v původních prostorách oddělení, ve 3. nadzemním podlaží objektu CH a patří k tomu nejmodernějšímu, co lze dnes na trhu pořídit. Jedenáctka nových přístrojů nahradí dosavadní morálně zastaralé technologie a umožní mj. komplexnější a kvalitnější monitoring technologií dekontaminace, mytí a sterilizace chirurgického instrumentária a jiných zdravotnických prostředků (ZP) a v oblasti nízkoteplotní sterilizace významné zrychlení procesů.

Oddělení Centrální sterilizace FN Brno patří počtem a spektrem zpracovaných ZP k největším a nejvýznamnějším svého druhu v ČR, možná i v EU. Na svých stanicích na Pracovištích dospělé, dětské a reprodukční medicíny (v poměru cca 77 – 16 – 7 %) připravuje každý den na 250 různých operačních setů   pro cca 200 středisek z cca 60-ti oddělení, klinik a operačních sálů FN Brno. V databázi CS je pro potřeby FN Brno zhruba 500 operačních sít v cca 300 typech a cca 50 typů souborů operačního prádla a obvazového materiálu. Celková suma zpracovaného zdravotnického materiálu se blíží dle dlouhodobých sledování 1 miliónu kusů ročně.

Provoz oddělení je od roku 2006 certifikován dle normy ISO 9001:2008. Proto i modernizace technologií centrální sterilizace spolu se zavedeným Systémem dokumentované jakosti je nezbytnou součástí bezpečnosti pacientů a pracovníků FN Brno a významným prvkem v prevenci nozokomiálních nákaz.

 

 

 

Název

Počet ks z rozpočtu

Cena vč. DPH z rozpočtu projektu

Parní stelizátor

6

10 530 000,00 Kč

Mycí a desinfekční automat

3

5 025 000,00 Kč

Nízkoteplotní sterilizátor (100 L)

1

4 000 000,00 Kč

 

 

 

TK 21_10_2010_M_120.jpg

TK 21_10_2010 I_M_120.jpg

TK 21_10_2010 III_M_120.jpg

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji