Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Tisková zpráva ze dne 14. 10. 2009 - Peníze z Evropské unie pomohou v Traumacentru FN Brno

Dotace z Evropské unie umožní pořízení nových přístrojů v celkové hodnotě téměř 82 milionů korun určených pro Traumatologické centrum Fakultní nemocnice Brno. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj bude prostřednictvím Integrovaného operačního programu pokryto 85% nákladů a zbylých 15% půjde ze státního rozpočtu. 

 

Dotace z Evropské unie umožní pořízení nových přístrojů v celkové hodnotě téměř 82 milionů korun určených pro Traumatologické centrum Fakultní nemocnice Brno. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj bude prostřednictvím Integrovaného operačního programu pokryto 85% nákladů a zbylých 15% půjde ze státního rozpočtu. 

Cílem projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Traumatologického centra FN Brno“ je obnova, modernizace a doplnění vybavení i technického zázemí operačních sálů, resuscitace a pořízení nových kapacit zobrazovacích diagnostických technologií. Nové vybavení dostane traumacentrum pro dospělé i traumacentrum pro děti. Bude tak možné ošetřit větší počet pacientů a poskytnout jim tu nejkvalitnější péči.

Centrální operační sály FN Brno realizují každý rok kolem 30 000 operací dospělých pacientů a na 10 000 operací dětí. Sály určené pro dospělé jsou v provozu od roku 1992. Od té doby bylo částečně modernizováno jejich technologické vybavení, ale převážná část přístrojů již neodpovídá moderním požadavkům. Vysoký nárůst polytraumatizovaných pacientů si tak vyžádal poskytování kvalitní péče na dalším operačním sále, který je nutno dovybavit dle standardů doporučených odbornou traumatologickou společností.

V rámci projektu bude dále pořízeno anesteziologické vybavení k zajištění anestezie u polytraumat včetně sledovacích prvků a operační stůl s výměnnými deskami (rtg transparentní). Výrazným přínosem pro zlepšení kvality péče bude trauma navigační systém, umožňující zkrácení doby operace, a tím snížení zátěže pro pacienta s polytraumatem. Moderní vysokofrekvenční přístroj, argonová koagulace, ultrazvukový skalpel i chirurgický aspirátor jsou předpokladem úspěšného zvládnutí těch nejvážnějších stavů, s nimiž se u pacientů, především s polytraumaty, setkáváme. Na dalším z operačních sálů umožní využití nejmodernějších technik ve prospěch nemocného, který utrpěl závažné život ohrožující poranění několika orgánů. Zejména dopravní nehody jsou sdruženy s větším počtem vážně zraněných účastníků. Odsávačky pro vybavení urgentního traumatologického sálu nahradí současné méně výkonné.

Endoskopické vybavení pro rigidní i flexibilní endoskopii výrazně zlepší vyšetřovací možnosti poraněného přímo na operačním sále, stejně tak ultrazvukový přístroj. Dalším nově pořízeným vybavením bude šest resuscitačních lůžek, přístroje na rekuperaci krve, hemodialýzuhemofiltraci. Kvalitní traumatologii by nebylo možné provádět bez dobré rtg diagnostiky - skiagrafický přístroj s přímou digitalizací speciálně určený pro traumatologii umožňuje vyšetření pacientů bez nutnosti jejich polohování či překládání na vyšetřovací stůl. FN Brno takový přístroj dosud nevlastní.

Moderní technologie se podílí na zlepšení přežití, omezení následků a v souladu se zkušeným personálem jsou zárukou vysoké kvality poskytované péče.

 

 

TK 14_10_2009_V_600_M_120.jpg

TK 14_10 II_M_120.jpg

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji